Wysokość zasiłku pogrzebowego 2020 – czy kwota wzrośnie?

Wysokość zasiłku pogrzebowego 2020 – czy kwota wzrośnie?

Wysokość zasiłku pogrzebowego w 2020 r. stanowi jedynie część wartości usług związanych z pogrzebem zmarłego. Czy kwota zasiłku wzrośnie? Ile wynosi zasiłek pogrzebowy z ZUS i KRUS?

Wysokość zasiłku pogrzebowego w 2020 r.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje jednorazowo na pokrycie kosztów związanych z organizacją pogrzebu. Więcej informacji na temat zasiłku i osób do niego uprawnionych znajduje się w artykule: Zasiłek pogrzebowy 2020 – kwota, wniosek, dokumenty

Wysokość zasiłku pogrzebowego zarówno z ZUS i KRUS w 2020 r. wynosi 4000 zł. Kwota ta nie zmienia się od 1 marca 2011 r. Przed tą datą osoby uprawnione do zasiłku pogrzebowego mogły liczyć na wyższe wsparcie. Zasiłek równy był 200% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Przeciętne wynagrodzenie opiewało na kwotę ponad 3000 zł, co w sumie dawało kwotę przewyższającą 6000 zł. Obecnie zasiłek pogrzebowy jest więc niższy o ponad 2000 zł. Już w 2010 r. przy zgłaszaniu sprzeciwu wobec obniżania wysokości zasiłku branża pogrzebowa podkreślała, że 4000 zł to jedynie część wartości usług związanych z pochówkiem. Czy istnieje więc szansa na zwiększenie kwoty zasiłku?

Czy kwota zasiłku pogrzebowego wzrośnie?

Istnieją opinie o konieczności podwyższenia zasiłku pogrzebowego. Między innymi Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wyraża potrzebę powrotu do poprzedniej regulacji, czyli zwiększenia kwoty do 200% przeciętnego wynagrodzenia. W styczniu 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło niemalże 5300 zł, co pozwoliłoby na otrzymanie zasiłku w wysokości 10600 zł. To kwota diametralnie różniąca się od obecnej. Czy jest to dobre rozwiązanie? Czy Polska może pozwolić sobie na taką podwyżkę świadczenia? Być może warto zastanowić się nad uzależnieniem zasiłku pogrzebowego od inflacji?

Dnia 20 lutego 2020 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed, odpowiedział na interpelację posłanki Hanny Gill-Piątek nr 1672 w sprawie podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego. Posłanka wskazała na fakt braku waloryzacji świadczenia od 2010 r. oraz na brak możliwości pokrycia z zasiłku kosztów nawet najskromniejszego pogrzebu. Zadała następujące pytania:

  1. Ile zasiłków pogrzebowych wypłaconych zostało w 2019 r. i na jaką kwotę?
  2. Czy prowadzone są prace nad urealnieniem wysokości zasiłku pogrzebowego? Do jakiej kwoty?
  3. Czy kwota zasiłku zostanie powiązana ze wskaźnikiem wzrostu cen i usług, aby można było sprawniej ją waloryzować w przyszłości?
  4. Od kiedy zasiłek pogrzebowy mógłby zostać zwiększony?

Sekretarz stanu w MRPiPS podał dane z 2019 r. ZUS wypłacił wówczas 354,1 tys. zasiłków pogrzebowych łącznie z zasiłkami wypłaconymi po osobach posiadających także prawo do świadczenia rolniczego. Łącznie wypłacono kwotę 1 414 517,5 tys. zł.

Ponadto, w odpowiedzi na interpelację wskazano, że aktualna wysokość zasiłku pogrzebowego określona w art. 80 ustawy o emeryturach i rentach z FUS obowiązuje od dnia 1 marca 2011 r. za sprawą wejścia w życie ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 210, poz. 238). Celem wprowadzenia zmian było dostosowanie kwoty zasiłku pogrzebowego do średniej wysokości tego świadczenia, która wypłacana jest w państwach członkowskich UE. Sekretarz stanu Stanisław Szwed dodał, że uzasadnienie to „nie straciło waloru aktualności” i nie prowadzi się żadnych prac legislacyjnych mających na celu podwyższenie wysokości zasiłku pogrzebowego.

Źródło: https://www.infor.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close