wlochy

Płaca minimalna we Włoszech

rozliczanie czasu pracy kierowcy, wynagrodzeń kierowców

Skontaktuj się z nami

Obejmuje on jedynie kierowców realizujących na terytorium Włoch operacje kabotażowe, wyklucza się tu przewozy międzynarodowe z załadunkiem lub rozładunkiem na terenie Włoch oraz tranzyt. Przepisami o płacy minimalnej objęci są również kierowcy realizujący kabotaż pojazdami o dmc poniżej 3,5 ton.

Co do zasady włoskimi regulacjami o płacy minimalnej objęci są jedynie pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę. Kwestia wykonywania kabotażu przez pracowników samozatrudnionych lub w ramach umowy zlecenia, wciąż jest niewyjaśniona.

 

STAWKA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA

Przewoźnik delegujący pracownika do wykonywania kabotażu na terytorium Włoch musi przestrzegać warunki zatrudnienia obowiązujące na terenie tego państwa, tj. warunków określonych w układzie zbiorowym pracy logistyki, transportu towarów i spedycji 2018-2019 (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro logistica, trasporto merci e spedizione). W 2020 roku zacznie obowiązywać nowy układ zbiorowy pracy dla branży. Wysokość stawki zależna jest od kategorii kierowcy. Dla polskich przewoźników realizujących kabotaż będą obowiązywały przede wszystkim następujące dwie kategorie:

 • „kategoria 3 Super”, która dotyczy kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton. Miesięczna stawka obowiązująca od 1 października do końca tego roku wynosi 1 750,37 euro.
 • „kategoria 3”, która obejmuje kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 8 ton. Stawka ta wynosi 1 703,51 euro.

Stawka minimalna we Włoszech uregulowana jest w układach zbiorowych dla poszczególnych zawodów. W przypadku transportu towarów wynosi 9,85 € dla kierowców zaszeregowanych do grupy 3 oraz 10,12 € dla kierowców zaszeregowanych do grupy 3S.

 

Przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników do pracy we Włoszech, jest zobowiązane do przekazania stosownej informacji do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie delegowania i notyfikowania każdej zmiany w ciągu pięciu dni. Zgłoszenie to powinno nastąpić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it)

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. a) dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa delegującego;
 2. b) liczbę i ogólne informacje o pracowników delegowanych;
 3. c) datę rozpoczęcia, czas zakończenia i czas trwania delegowania;
 4. d) miejsce wykonania świadczenia usług;
 5. e) dane identyfikacyjne podmiotu przyjmującego;
 6. f) rodzaj usługi;
 7. g) dane identyfikacyjne i adres przedstawiciela we Włoszech;
 8. h) ogólne informacje dotyczące przedstawiciela przedsiębiorstwa ds. dialogu społecznego.
 9. i) numer zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej, o ile zezwolenie jest wymagane przez ustawodawstwo państwa, w którym siedzibę ma przedsiębiorca

 

Przedstawiciel we Włoszech

Przedstawiciel we Włoszech odpowiedzialny jest za wysyłanie i odbieranie aktów i dokumentów. Jeżeli przedstawiciel nie zostanie wyznaczony, za siedzibę przedsiębiorstwa delegującego pracowników uważana jest siedziba lub miejsce zamieszkania usługobiorcy.

Obowiązek sporządzania i przechowywania dokumentacji przez okres delegowania i 2 lat po jej ustaniu. Należy przechowywać:

– kopie umowy o pracę w języku włoskim

– listy płac i ewidencję czasu pracy

– dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia albo innych dokumentów ekwiwalentnych

– oficjalne powiadomienie o powstaniu stosunku pracy lub inny równoważny dokument (np.

zgłoszenie pracownika do ZUS)

– zaświadczenia dotyczącego przepisów mających zastosowanie do zabezpieczenia społecznego

Dodatkowe usługi dla klientów

 • prowadzenie księgowości firm transportowych
 • przygotowywanie umów o pracę dla kierowców z uwzględnieniem ryczałtów
 • rozliczanie płacy minimalnej w Europie (w tym: Francja, Niemcy, Austria, Luksemburg, Belgia, Włochy, Norwegia i Holandia)
 • pomoc w zgłaszaniu kierowców oddelegowanych
 • reprezentowanie przy kontroli ITD (Inspekcji Transportu Drogowego), PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
 • rozliczanie wynagrodzeń kierowców w krajach UE (Unii Europejskiej)
 • przedstawicielstwo na terenie Francji - od 5 euro za kierowcę
 • rozliczanie diet i delegacji z tytułu podróży służbowych kierowcy
 • pobieranie danych z kart kierowcy (dla naszych klientów BEZPŁATNIE) oraz tachografów
 • prowadzenie szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych (kod 95 w prawo jazdy)
 • pomoc w uzyskaniu druku A1 dla kierowców
 • rozliczanie czasu pracy kierowcy dla pojazdów do 3,5 tony (w tym BUSY)