Płaca minimalna we Włoszech · euroPiM
wlochy

Płaca minimalna we Włoszech

rozliczanie czasu pracy kierowcy, wynagrodzeń kierowców

Skontaktuj się z nami

Obejmuje on jedynie kierowców realizujących na terytorium Włoch operacje kabotażowe, wyklucza się tu przewozy międzynarodowe z załadunkiem lub rozładunkiem na terenie Włoch oraz tranzyt. Przepisami o płacy minimalnej objęci są również kierowcy realizujący kabotaż pojazdami o dmc poniżej 3,5 ton.

Co do zasady włoskimi regulacjami o płacy minimalnej objęci są jedynie pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę. Kwestia wykonywania kabotażu przez pracowników samozatrudnionych lub w ramach umowy zlecenia, wciąż jest niewyjaśniona.

 

STAWKA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA

Przewoźnik delegujący pracownika do wykonywania kabotażu na terytorium Włoch musi przestrzegać warunki zatrudnienia obowiązujące na terenie tego państwa, tj. warunków określonych w układzie zbiorowym pracy logistyki, transportu towarów i spedycji 2018-2019 (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro logistica, trasporto merci e spedizione). W 2020 roku zacznie obowiązywać nowy układ zbiorowy pracy dla branży. Wysokość stawki zależna jest od kategorii kierowcy. Dla polskich przewoźników realizujących kabotaż będą obowiązywały przede wszystkim następujące dwie kategorie:

 • „kategoria 3 Super”, która dotyczy kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton. Miesięczna stawka obowiązująca od 1 października do końca tego roku wynosi 1 750,37 euro.
 • „kategoria 3”, która obejmuje kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 8 ton. Stawka ta wynosi 1 703,51 euro.

Stawka minimalna we Włoszech uregulowana jest w układach zbiorowych dla poszczególnych zawodów. W przypadku transportu towarów wynosi 9,85 € dla kierowców zaszeregowanych do grupy 3 oraz 10,12 € dla kierowców zaszeregowanych do grupy 3S.

 

Przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników do pracy we Włoszech, jest zobowiązane do przekazania stosownej informacji do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie delegowania i notyfikowania każdej zmiany w ciągu pięciu dni. Zgłoszenie to powinno nastąpić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it)

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. a) dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa delegującego;
 2. b) liczbę i ogólne informacje o pracowników delegowanych;
 3. c) datę rozpoczęcia, czas zakończenia i czas trwania delegowania;
 4. d) miejsce wykonania świadczenia usług;
 5. e) dane identyfikacyjne podmiotu przyjmującego;
 6. f) rodzaj usługi;
 7. g) dane identyfikacyjne i adres przedstawiciela we Włoszech;
 8. h) ogólne informacje dotyczące przedstawiciela przedsiębiorstwa ds. dialogu społecznego.
 9. i) numer zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej, o ile zezwolenie jest wymagane przez ustawodawstwo państwa, w którym siedzibę ma przedsiębiorca

 

Przedstawiciel we Włoszech

Przedstawiciel we Włoszech odpowiedzialny jest za wysyłanie i odbieranie aktów i dokumentów. Jeżeli przedstawiciel nie zostanie wyznaczony, za siedzibę przedsiębiorstwa delegującego pracowników uważana jest siedziba lub miejsce zamieszkania usługobiorcy.

Obowiązek sporządzania i przechowywania dokumentacji przez okres delegowania i 2 lat po jej ustaniu. Należy przechowywać:

– kopie umowy o pracę w języku włoskim

– listy płac i ewidencję czasu pracy

– dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia albo innych dokumentów ekwiwalentnych

– oficjalne powiadomienie o powstaniu stosunku pracy lub inny równoważny dokument (np.

zgłoszenie pracownika do ZUS)

– zaświadczenia dotyczącego przepisów mających zastosowanie do zabezpieczenia społecznego

Dodatkowe usługi dla klientów

 • prowadzenie księgowości firm transportowych
 • przygotowywanie umów o pracę dla kierowców z uwzględnieniem ryczałtów
 • rozliczanie płacy minimalnej w Europie (w tym: Francja, Niemcy, Austria, Luksemburg, Belgia, Włochy, Norwegia i Holandia)
 • pomoc w zgłaszaniu kierowców oddelegowanych
 • reprezentowanie przy kontroli ITD (Inspekcji Transportu Drogowego), PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
 • rozliczanie wynagrodzeń kierowców w krajach UE (Unii Europejskiej)
 • przedstawicielstwo na terenie Francji - od 5 euro za kierowcę
 • rozliczanie diet i delegacji z tytułu podróży służbowych kierowcy
 • pobieranie danych z kart kierowcy (dla naszych klientów BEZPŁATNIE) oraz tachografów
 • prowadzenie szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych (kod 95 w prawo jazdy)
 • pomoc w uzyskaniu druku A1 dla kierowców
 • rozliczanie czasu pracy kierowcy dla pojazdów do 3,5 tony (w tym BUSY)

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close