niemcy

Płaca minimalna w Niemczech – MILOG

(MILOG), stawka minimalna, wymagania dla pracowdawców

Skontaktuj się z nami

Czym jest MiLoG?
MiLoG to po prostu skrót nazwy niemieckiej ustawy o płacy minimalnej – Mindestlohngesetz. Ustawa ta weszła w życie 1 stycznia 2015 roku i stanowi element niemieckiego prawa pracy. Nakłada ona na pracodawcę obowiązek wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia w określonej wysokości za każdą godzinę pracy na terenie Niemiec. Według MiLoG płaca minimalna musi być wypłacona pracownikom, którzy nie mają niemieckiego obywatelstwa, ale w Niemczech pracują. Również wtedy, gdy zatrudnieni są w innym kraju niż Niemcy, a w Niemczech wykonują pracę tylko tymczasowo.

Płaca minimalna w Niemczech – aktualna stawka
Od 1 stycznia 2021 r. – 9,50 EUR za godzinę.

Od 1 lipca 2021 r. – 9,60 EUR za godzinę

Od 1 stycznia 2022 r. – 9,82 EUR za godzinę

Od 1 lipca 2022 r. – 10,45 EUR za godzinę

Dla potrzeb prawidłowego naliczenia płacy minimalnej w Niemczech wypłacanej w obcej walucie stosuje się zasadę kursu waluty zgodnie z art. 107 rozporządzenia EWG 574/72

 

Świadczenia rzeczowe (przepisy SvEV – Sozialversicherungsentgeltverordnung)

W 2021 r. miesięczna wartość wyżywienia – 263 euro (8,77 € na dobę), zaś miesięczna wartość zakwaterowania i wynajmu – 237 euro (7,90 € na dobę).

Dla osób zatrudnionych w Polsce powyższe oznacza, że powyższe wartości (7,90€ oraz 8,77€) zawarte w dietach i ryczałtach (wypłacanych w oparciu o przepisy KP) nie mogą stanowić składnika płacy minimalnej.

Przykład: kierowca otrzymuje 30 € diety na pokrycie kosztów podróży w Niemczech; do celów ustalenia wysokości płacy rzeczywistej za pracę w Niemczech można uwzględnić wyłącznie kwotę 13,33 € (30 € – 7,90 € – 8.77 €).

Niemiecki MiLoG – kogo obowiązuje  
W branży transportowej płaca minimalna dotyczy kierowców wykonujących przewóz ładunków i osób do Niemiec lub z Niemiec, a także przewozów kabotażowych na terenie Niemiec. Polski przedsiębiorca nie tylko musi wypłacić należne wynagrodzenie ale również spełnić wiele wymogów z tym związanych.

Do czasu wyjaśnienia kwestii prawa europejskiego dotyczącego zastosowania ustawy o płacy minimalnej w sektorze transportu, wynagrodzenie to nie ma zastosowania jedynie przy wykonywaniu tranzytu.

Niemiecki MiLoG – kogo nie dotyczy?
Ustawa o płacy minimalnej nie odnosi się do świadczenia usługi transportowej przez jednoosobowe firmy własnym środkiem transportu.

Obowiązki przedsiębiorcy:

sporządzanie ewidencji czasu pracy swojego pracownika na terytorium Niemiec w języku niemieckim (zawierającej rozpoczęcie, zakończenie oraz liczbę przepracowanych godzin)
przechowywanie dokumentacji płacowej (przez okres 2 lat) i udostępnianie jej w razie kontroli

Delegowanie pracowników do pracy w Niemczech
Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje zgłoszenie elektroniczne delegowania pracowników do pracy w Niemczech poprzez portal

https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/form/display.do?%24context=F717FDE946956E63C066

Korzystanie z elektronicznego portalu zgłoszeniowego wymaga jednorazowej rejestracji w celu utworzenia konta użytkownika. Do pobrania formularzy „Oświadczenie użyczającego” rejestracja nie jest wymagana.

Instrukcja założenia konta, wypełnienia zgłoszeni oraz obsługi w języku polskim: INSTRUKCJA MILOG

Po pomyślnym przekazaniu danych zgłoszeniowych poprzez elektroniczny portal zgłoszeniowy otrzymają Państwo potwierdzenie odbioru, które można wydrukować lub zapisać.

UWAGA!

Przypominamy, że złożenie wniosku faksem nie jest już możliwe!

Wymagane dokumenty:

 • pliki cyfrowe z tachografów oraz kart kierowcy
 • umowy o pracę i umowy delegowania
 • rozliczenia płacowe i dowód przekazania wynagrodzenia, rejestracja czasu pracy
 • dane firmy, adres zleceniodawcy
 • o ile to niezbędne, także inne dokumenty za okres podlegający kontoli

Niemiecki MiLoG – kary finansowe
W ustawie MiLog wyszczególniono tabelę kar za naruszenie zasad:

 • brak zapłaty lub opóźnienie zapłaty minimalnego wynagrodzenia (§ 21 ust. 1 pkt. 9 MiLoG) – grzywna do 500.000,00€
 • naruszenie obowiązku wpółdziałania/akceptacji kontroli (§ 21 ust. 1 pkt. 1-3 MiLoG) – grzywna do 30.000,00€
 • naruszenie obowiązku prowadzenia potwierdzeń czasu pracy (§ 21 ust. 1 Ziff. 7 Milog)  – grzywna do 30.000,00€
 • naruszenie obowiązku przechowywania potwierdzeń czasu pracy (§ 21 ust. 1 pkt. 8 MiLoG) –  grzywna do 30.000,00€
 • naruszenie obowiązku łatwej dostępności do dokumentacji (§ 21 ust. 1 pkt. 8 MiLoG) –  grzywna do 30.000,00€
 • naruszenie obowiązku zgłoszenia oraz zmian (§ 21 ust. 1 pkt. 4-6 MiLoG) –  grzywna do 30.000,00€

Dodatkowe usługi dla klientów

 • prowadzenie księgowości firm transportowych
 • przygotowywanie umów o pracę dla kierowców z uwzględnieniem ryczałtów
 • rozliczanie płacy minimalnej w Europie (w tym: Francja, Niemcy, Austria, Luksemburg, Belgia, Włochy, Norwegia i Holandia)
 • pomoc w zgłaszaniu kierowców oddelegowanych
 • reprezentowanie przy kontroli ITD (Inspekcji Transportu Drogowego), PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
 • rozliczanie wynagrodzeń kierowców w krajach UE (Unii Europejskiej)
 • przedstawicielstwo na terenie Francji - od 5 euro za kierowcę
 • rozliczanie diet i delegacji z tytułu podróży służbowych kierowcy
 • pobieranie danych z kart kierowcy (dla naszych klientów BEZPŁATNIE) oraz tachografów
 • prowadzenie szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych (kod 95 w prawo jazdy)
 • pomoc w uzyskaniu druku A1 dla kierowców
 • rozliczanie czasu pracy kierowcy dla pojazdów do 3,5 tony (w tym BUSY)

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close