Polityka prywatności i prawa autorskie

Polityka prywatności euroPiM daje Ci pewność, że zostawiając swoje dane, Twoje dane osobowe jak i adres e-mailowy pozostaną do naszej wyłącznej dyspozycji. euroPiM nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie przekazuje list adresowych i danych klientów innym osobom, firmom czy organizacjom.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie zamawiaj u nas usług, czy materiałów online.

Dane Osobowe

Dane, o które jesteś proszony, to w większości przypadków imię, adres e-mail, telefon.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do kontaktu z Tobą lub dokonania dla Ciebie usługi.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja newslettera

Akceptacja Polityki Prywatności jest wyrażeniem zgodny na zaprenumerowanie newslettera euroPiM  i wymaga podania w formularzu swojego imienia, adresu e-mail i numeru telefonu. Pola te są obowiązkowe. I tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą Dz.U. z 2016r. poz. 195 przez euroPiM s.c. Magdalena i Piotr Kłusek z siedzibą 33-150 Wola Rzędzińska 114A, w celach marketingowych.

Zostałem/am poinformowany, iż przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych, uzupełnień, korekt, żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez euroPiM wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. W przypadku płatności za pomocą tPaycom. W tym przypadku tylko systemy tPay znają i są odpowiedzialne za dane podane w ich formularzach.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i publikacjach należących do IQBIZNES.PL.

euroPiM s.c. Magdalena i Piotr Kłusek

33-150 Wola Rzędzińska 114A

RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena i Piotr Kłusek prowadzący działalność gospodarczą euroPiM s.c. Magdalena i Piotr Kłusek, 33-150 Wola Rzędzińska 114A, NIP 87333129478
 1. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt pod adresem e-mail kontakt@europim.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 3. realizacji transakcji kupna-sprzedaży na podstawie umowy, zlecenia, serwisu sprzedażowego, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.b RODO,
 4. wystawionej dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej transakcje kupna-sprzedaży bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.c RODO,
 5. dochodzenia roszczeń bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
 6. marketingowych na podstawie prawnego interesu Administratora bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO lub zgodzie art.6 ust.1 lit a RODO,
 7. statystycznych i analitycznych ukierunkowanych na badanie potencjału sprzedażowego bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
 8. realizacji reklamacji bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane urzędom skarbowym, bankom, przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, kancelariom prawnym, Krajowej Administracji Skarbowej, urzędom celnym, biegłym rewidentom, firmom audytorskim, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

Cel A. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Cel B. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Cel C. Do czasu przedawnienia roszczeń.

Cel D. Do momentu zakończenia współpracy lub odwołania zgody.

Cel E.  Do czasu zakończenia relacji biznesowej.

Cel F. Do zakończenia postępowania reklamacyjnego oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, odwołania zgody (Cel D) oraz wyrażenia sprzeciwu (dotyczy Celu C-F).
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze i realizacji umowy.
 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

ZASTRZEŻENIA PRAWNE  – PRAWA AUTORSKIE

 1. Strony euroPiM.pl, www.sklep.europim.pl są własnością euroPiM s.c. Magdalena i Piotr Kłusek z siedzibą 33-150 Wola Rzędzińska 114A, NIP 8733129478, zwane dalej euroPiM.
 2. Wszelkie publikacje, artykuły, zdjęcia, grafiki zawarte na stronach internetowych, a także na profilu oficjalnym euroPiM w serwisie Facebook są własnością euroPiM i nie mogą być powielane bez uprzedniej pisemnej zgody euroPiM.
 3. Wszystkie artykuły zawarte na stronach euroPiM.pl oraz www.sklep.euroPiM.pl objęte są prawem autorskim i podlegają prawnej ochronie. Tą samą objęte są również publikacje na oficjalnym profilu w serwisie Facebook. Nie zezwala się na wykorzystywanie bez uprzedniego otrzymania zgody (dotyczy to również wykorzystywanie zdjęć i grafik). Nieuprawnione użycie materiałów zawartych w witrynie euroPiM (w tym w portalu Facebook) uprawnia właściciela materiałów do żądania zadośćuczynienia tytułem bezumownego korzystania z dzieła. Wartość odszkodowania jest ustalana odrębnie (z zastrzeżeniem punktu nr 4).
 4. Ustala się następujące kwoty roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich w zakresie niedozwolonego użycia materiałów zawartych na stronie euroPiM (w tym na portalu Facebook):

500 zł netto – przedruk artykułu w całości lub w części stanowiącej więcej niż 50% artykułu (uwzględniając liczbę znaków) lub wykorzystanie zdjęcia / grafiki przy podaniu źródła pochodzenia

2000 zł netto – przedruk artykułu w całości bądź w części stanowiącej więcej niż 50% artykułu (uwzględniając liczbę znaków) lub wykorzystanie zdjęcia / grafiki bez podania źródła pobrania.

 1. Prośby o udostępnienie artykułu / materiału / zdjęcia / grafiki do dalszej dystrybucji wraz ze wskazaniem jej zakresu oraz czasu trwania należy składać pocztą elektroniczną na adres email: kontakt@euroPiM.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej informacji prawnej stosuje się wprost przepisu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.