holandia

Płaca minimalna w Holandii (WAGW-EU)

(WAGW-EU) – stawki, wynagrodzenia, obowiązki pracodawcy, rozliczanie czasu pracy kierowcy

Skontaktuj się z nami

W Holandii płaca minimalna (minimumloon) jest uregulowana prawnie. Jej wysokość ustala się dwa razy do roku (1 stycznia i 1 lipca). Wynagrodzenie pracownika najemnego, nie może być niższe niż obowiązująca stawka płacy minimalnej. Dotyczy to również pracowników zatrudnionych przez polskie firmy i agencje pracy tymczasowej działające na terenie Holandii.

Wynagrodzenie minimalne w Holandii – kogo dotyczy?

Holenderskie Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia potwierdziło, że płaca minimalna ma zastosowanie do kabotażu oraz transportu międzynarodowego.

Wynagrodzenie minimalne w Holandii – wyłączenia

 • Aktualnie obowiązujące przepisy nie są egzekwowane w przypadku tranzytu.
 • Wymóg pracy minimalnej nie ma zastosowania do osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia, jeśli udowodnią one, że są właścicielami pojazdu, który prowadzą.

Stawki minimalnego wynagrodzenia w Holandii

Prawo holenderskie nie określa minimalnej stawki godzinowej, ze względu na fakt, iż liczba godzin pracy w tygodniu może się różnić w zależności od firmy. Ustawa określa minimalne miesięczne wynagrodzenie dla wszystkich osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Podane poniżej kwoty minimalnego wynagrodzenia godzinowego są zatem jedynie orientacyjne.

 

Ustawowa płaca minimalna brutto obowiązująca w Holandii od 1 stycznia 2021
Wiekmiesięcznatygodniowadniówka
21 lat i starszy€ 1684,80€ 388,80€ 77,76
20 lat€ 1347,85€ 311,05€ 62,21
19 lat€ 1010,90€ 233,30€ 46,66
18 lat€ 8842,40€ 194,40€ 38,88
17 lat€ 665,50€ 153,60€ 30,72
16 lat€ 581,25€ 134,15€ 26,83
15 lat€ 505,45€ 116,65€ 23,33


Minimalne stawki godzinowe od 1 lipca 2020


Minimalne stawki godzinowe (brutto) przy 36-, 38- i 40-godzinowym tygodniu pracy, obowiązujące w Holandii od 1 stycznia 2021
Liczba godzin w tyg.21 lat i więcej20 lat19 lat18 lat
36 godz.€ 10,80€ 8,65€ 6,49€ 5,40
38 godz.€ 10,24€ 8,19€ 6,14€ 5,12
40 godz.€ 9,72€ 7,78€ 5,84€ 4,86

Minimalne wynagrodzenie w Holandii – wymagane dokumenty

Obowiązek posiadania i przechowywania dokumentów dotyczy jedynie pracodawcy. W trakcie całego okresu delegowania powinien on posiadać, w formie pisemnej lub elektronicznej, dokumenty delegowanych pracowników i dostarczać je na wezwanie właściwych organów kontroli. Dokumenty muszą być dostępne w języku niderlandzkim, angielskim, niemieckim i / lub francuskim. Wśród potrzebnych dokumentów w art. 9 ustawa wymienia między innymi:

 1. umowę o prace;
 2. oświadczenie o którym mowa w art. 626 z Księgi 7 Kodeksu cywilnego, między innymi: paski wypłaty z wyszczególnieniem kwoty netto, brutto, dodatków urlopowych, składników wynagrodzenia, liczbę godzin pracy;
 3. oświadczenie zawierające następujące dane( art. 655 k Księgi 7 Kodeksu Cywilnego), miedzy innymi: miejsce wykonywania pracy, stanowisko, data zatrudnienia, czas trwania umowy o pracę, ilość dni urlopu, okres wypowiedzenia umowy, dzienna i tygodniowa norma czasu pracy, płaca zasadnicza;
 4. ewidencja czasu pracy w Holandii(wg. WPHI Ambasady RP w Holandii, ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce);
 5. dowód odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne– czyli konieczne jest uzyskanie dokumentu A1.

Delegowanie pracowników do pracy w Holandii

Ustawa holenderska przewiduje obowiązek informowania o zamiarze rozpoczęcia świadczenia usług na terytorium Holandii (art. 8 ustawy WAGW EU). Jednakże artykuł ten jeszcze nie wszedł w życie i do czasu pełnego wdrożenia przepisów ustawy WAGW EU nie obowiązuje. Strona holenderska nadal pracuje nad system informatycznym, w którym będą składane wnioski zgłaszające delegowania pracowników. Tak szybko jak system zostanie uruchomiony, firmy z państw członkowskich będą zobowiązane do informowania organów przed rozpoczęciem świadczenia usług przez pracowników delegowanych do Holandii.

Na chwilę obecną brak jest wytycznych odnośnie prowadzenia ewentualnej ewidencji czasu pracy pracownika na terenie Holandii, wobec czego, jak poinformował WPHI Ambasady RP w Holandii, ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce.

Wynagrodzenie minimalne w Holandii – wyznaczenie osoby do kontaktu

Ustawa WAGW EU (art. 7) nakłada obowiązek na usługodawcę świadczącego usługi transgraniczne do ustanowienia osoby do kontaktu na czas świadczenia usługi, która będzie odpowiedzialna za kontakt z ministrem właściwym do spraw socjalnych i zatrudnienia oraz za przekazywanie informacji dotyczących świadczenia usług transgranicznych.

W chwili obecnej, do czasu pełnego wdrożenia ustawy WAGW EU, polskie firmy świadczące usługi transgraniczne na terenie Królestwa Niderlandów powinny, zgodnie z art. 7 powyższej ustawy wyznaczyć osobę kontaktową i dane tej osoby przekazać pracownikom delegowanym do pracy na terenie Królestwa Niderlandów. W razie kontroli, holenderska inspekcja pracy może poprosić o dane kontaktowe do osoby wyznaczonej zgodnie z art. 7 ustawy WAGW EU. Jak podaje WPHI Ambasady RP w Holandii, wobec braku oficjalnych wytycznych zaleca się, aby kierowca w trakcie kontroli był w stanie wskazać imię, nazwisko, numer telefonu oraz e-mail osoby, która będzie pełniła taką funkcję. Osoba ta może zostać wyznaczona spośród pracowników przedsiębiorstwa, musi jednak władać językiem angielskim.

Minimalne wynagrodzenie w Holandii – kary finansowe

Nie stosowanie się do przepisów WAGW EU może być ukarane grzywną administracyjną do wysokości 12 000 EUR.

 

Dodatkowe usługi dla klientów

 • prowadzenie księgowości firm transportowych
 • przygotowywanie umów o pracę dla kierowców z uwzględnieniem ryczałtów
 • rozliczanie płacy minimalnej w Europie (w tym: Francja, Niemcy, Austria, Luksemburg, Belgia, Włochy, Norwegia i Holandia)
 • pomoc w zgłaszaniu kierowców oddelegowanych
 • reprezentowanie przy kontroli ITD (Inspekcji Transportu Drogowego), PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
 • rozliczanie wynagrodzeń kierowców w krajach UE (Unii Europejskiej)
 • przedstawicielstwo na terenie Francji - od 5 euro za kierowcę
 • rozliczanie diet i delegacji z tytułu podróży służbowych kierowcy
 • pobieranie danych z kart kierowcy (dla naszych klientów BEZPŁATNIE) oraz tachografów
 • prowadzenie szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych (kod 95 w prawo jazdy)
 • pomoc w uzyskaniu druku A1 dla kierowców
 • rozliczanie czasu pracy kierowcy dla pojazdów do 3,5 tony (w tym BUSY)

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close