holandia

Płaca minimalna w Holandii (WAGW-EU)

(WAGW-EU) – stawki, wynagrodzenia, obowiązki pracodawcy, rozliczanie czasu pracy kierowcy

Skontaktuj się z nami

Płaca minimalna- kogo obowiązuje

Płaca minimalna obejmuje głównie kabotaż oraz przewóz międzynarodowy.

 

Płaca minimalna- wyłączenia

Wyłączenia dotyczą tranzytu, samozatrudnienia, jeśli są właścicielami pojazdu

 

Stawki minimalnego wynagrodzenia w Holandii

Prawo holenderskie nie określa minimalnej stawki godzinowej, ze względu na fakt, iż liczba godzin pracy w tygodniu może się różnić w zależności od sektora i możliwych układów pracy zbiorowej (CAO), które mają zastosowanie do danego sektora. Wysokość ustawowej płacy minimalnej odnosi się do pełnego tygodnia pracy. Tygodniowy czas pracy może wynosić odpowiednio 36, 38 lub 40 godzin. Poniżej podano kwoty minimalnego wynagrodzenia godzinowego.

 

Ustawowa płaca minimalna brutto obowiązująca w Holandii od 1 lipca 2021

Wiek

Na miesiącTygodniowoNa dzień

21 lat i więcej

1684,80 €388,80 €

77,76 €

20 lat

1347,85 €311,05 €62,21 €
19 lat1010,90 €233,30 €

46,66 €

18 lat

842,40 €194,40 €38,88 €
17 lat665,50 €153,60 €

30,72 €

16 lat

581,25 €134,15 €26,83 €
15 lat505,45 €116,65 €

23,33 €

Minimalne stawki godzinowe (brutto) przy 36-, 38- i 40- godzinowym tygodniu pracy, obowiązujące w Holandii od 1 lipca 2021 r.

Liczba godzin w tyg.

21 lat i więcej20 lat19 lat18 lat

36 godz.

10,91 €8,73 €6,55 €

5,46 €

38 godz.10,34 €8,27 €6,20 €

5,17 €

40 godz.9,82 €7,86 €5,89 €

4,91 €


Rozliczenie czasu pracy
:

do czasu pracy na terenie Holandii wlicza się każdy okres, w którym kierowca jest do dyspozycji pracodawcy (jazda, inna praca, dyżur), nie liczą się odpoczynki skrócone i regularne.

 

Wymagane dokumenty- płaca minimalna

Kierowca wykonujący pracę na terytorium Holandii powinien mieć w wersji papierowej lub elektronicznej dokumenty tj.:

 • umowa o pracę
 • dokumenty potwierdzające rozliczenie wynagrodzenia
 • rejestr godzin pracy na terytorium Holandii
 • potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia
 • formularz A1

 

Delegowanie pracowników

Od 1 marca 2020 roku obowiązkowe jest zgłoszenie pracownika delegowanego w transporcie do pracy w Holandii dla przewozów kabotażowych, przewozów międzynarodowych i dla samozatrudnionych. Zgłoszenia nie muszą składać przewoźnicy, którzy dokonują pasażerskiego transportu drogowego oraz tranzytu.

Zgłoszenia należy dokonać w rejestrze elektronicznym, po utworzeniu konta (https://meldloket.postedworkers.nl/runtime/).  Jest to określone w Warunkach zatrudnienia dla delegowanych pracowników w ustawie UE (WagwEU). Delegację należy zgłosić przed rozpoczęciem pracy.

 

Informacje wymagane do rejestracji jako pracodawca zagraniczny

 • tożsamość osoby zgłaszającej;
 • dane Twojej firmy;
 • dane osoby kontaktowej w Holandii (o której mowa w art. 7 WagwEU);
 • tożsamość klienta / zleceniodawcy;
 • sektor, w którym będziesz pracować w Holandii;
 • adres miejsca pracy;
 • przewidywany czas trwania pracy;
 • tożsamość osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzenia;
 • tożsamość pracownika lub pracowników, którzy przyjeżdżają tymczasowo do pracy w Holandii; i
 • obecność oświadczenia A1 lub innego rodzaju dowodu wskazującego, gdzie opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne pracownika (pracowników) w związku ze składką na obowiązujący system zabezpieczenia społecznego.

 

Osoba kontaktowa w Holandii

Osoba kontaktowa musi przebywać na terenie Holandii. Dodatkowo musi być upoważniona do wysyłania i otrzymywania dokumentów z oddelegowania. Osobami kontaktowymi mogą być tylko osoby fizyczne, może nim być pracownik delegowany.

 

Obowiązki administracyjne WagwEU- podsumowanie

Pracodawcy z krajów EOG i Szwajcarii zatrudniający tymczasowo oddelegowany personel do Holandii muszą przestrzegać szeregu obowiązków administracyjnych:

 • Obowiązek posiadania określonych dokumentów w holenderskim miejscu pracy oddelegowanego pracownika (lub natychmiastowego udostępnienia ich w formie cyfrowej). Dotyczy to umów o pracę, odcinków wynagrodzenia, przeglądów czasu pracy, formularzy A1 i dowodów wpłaty. Dokumenty te muszą być dostępne w języku niderlandzkim, angielskim, niemieckim i / lub francuskim. Mogą być dostępne w formie cyfrowej lub pisemnej.
 • Obowiązek przekazywania na żądanie Inspektoratu SZW wszelkich informacji niezbędnych do egzekwowania WagwEU.
 • Obowiązek wyznaczenia osoby kontaktowej w Holandii
 • Obowiązek zgłoszenia oddelegowania

 

Dodatkowe usługi dla klientów

 • prowadzenie księgowości firm transportowych
 • przygotowywanie umów o pracę dla kierowców z uwzględnieniem ryczałtów
 • rozliczanie płacy minimalnej w Europie (w tym: Francja, Niemcy, Austria, Luksemburg, Belgia, Włochy, Norwegia i Holandia)
 • pomoc w zgłaszaniu kierowców oddelegowanych
 • reprezentowanie przy kontroli ITD (Inspekcji Transportu Drogowego), PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
 • rozliczanie wynagrodzeń kierowców w krajach UE (Unii Europejskiej)
 • przedstawicielstwo na terenie Francji - od 5 euro za kierowcę
 • rozliczanie diet i delegacji z tytułu podróży służbowych kierowcy
 • pobieranie danych z kart kierowcy (dla naszych klientów BEZPŁATNIE) oraz tachografów
 • prowadzenie szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych (kod 95 w prawo jazdy)
 • pomoc w uzyskaniu druku A1 dla kierowców
 • rozliczanie czasu pracy kierowcy dla pojazdów do 3,5 tony (w tym BUSY)