Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, na życie

Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, na życie

Skontaktuj się z nami

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC – ubezpieczenie obowiązkowe, ważne przez 12 miesięcy, wszystko co porusza się na drodze czyli pojazdy, naczepy, przyczepy, traktory, motocykle. Polisę OC musi mieć nawet pojazd nieużywany. Ubezpieczenie to zapewnia odszkodowanie za szkody wyrządzone przez kierowcę pojazdu osobom trzecim.

 

AC – ubezpieczenie dobrowolne, zawierane na okres 12 miesięcy, z możliwością podpisania na krótszy czas. Ochrona ubezpieczenia obejmuje zderzenie nie tylko z innym pojazdem, ale i z przedmiotem, zwierzęciem czy  osobą,; działania osób trzecich polegające na uszkodzeniu pojazdu i wyposażenia; zniszczenia wynikające z powodzi, zatopienia, gradobicia czy uderzenia pioruna, pożaru oraz kradzieży.

 

NNW – ubezpieczenie dobrowolne, ważne  przez okres 12 miesięcy. Ubezpieczenie dotyczy wypadków powstałych na terenie RP oraz poza jej granicami. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe konsekwencje nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem zostają objęci wszyscy podróżujący czyli kierowca i pasażerowie.

 

ASS – ubezpieczenie dobrowolne, które można wykupić na okres 12 miesięcy lub krótszy. Zapewnia ono pomoc dla kierowcy i pasażerów w razie wypadku,  awarii pojazdu na trasie lub kradzieży. Dotyczy również holowania pojazdu w razie jego uszkodzenia na koszt ubezpieczyciela.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie mienia – zadaniem tego ubezpieczenia jest zabezpieczenie majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak pożary, powodzie czy gradobicia. Innym rodzajem ryzyka jest kradzież z włamaniem czy rabunek. Możemy tutaj wyróżnić np. ubezpieczenie mieszkań, domów czy budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

 

OCP – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika wynikające z zarobkowego przewozu drogowego towarów. Zawierane jest najczęściej na okres 12 miesięcy. Jest to ubezpieczenie nieobowiązkowe jednak często to wymóg stawiany przez klientów firm przewozowych. Polisa gwarantuje bezpieczeństwo przed kradzieżą towaru, zniszczeniem, uszkodzeniem w wyniku wypadku, awarii pojazdu czy opóźnieniem dostawy. Zapewnia bezpieczeństwo zarówno kierowcy, pojazdów, jak i samym towarom.

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie to ubezpieczenie, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego przez zagwarantowanie ubezpieczonym świadczeń w postaci sum ubezpieczenia ustalonych na wypadek śmierci, dożycia określonego wieku lub wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

 

Ubezpieczenie grupowe – umowę grupowego ubezpieczenia nażycie z zakładem ubezpieczeń zawiera zakład pracy na rzecz swoich pracowników. Polisy grupowe na życie zapewniają pracownikowi przede wszystkim ochronę na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, inwalidztwa i trwałej niezdolności do pracy.

 

Ubezpieczenie indywidualne – ubezpieczenie zapewniające dodatkową  ochronę w razie nieoczekiwanego ryzyka. Oprócz zgonu mogą obejmować:

– uszczerbek na zdrowiu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,

– pobyt w szpitalu,

– poważne zachorowanie,

– całkowite lub częściowe inwalidztwo,

– utratę pracy.

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne może dotyczyć:

– kosztów leczenia: wizyty u lekarzy, zabiegi, koszt lekarstw, pobyt w szpitalu (transport medyczny często trzeba dodatkowo uwzględnić podczas kupowania ubezpieczenia)
– NNW, czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków: odszkodowanie od złamania kończyny, wypadku, itp.
– OC w życiu prywatnym: koszty nieumyślnego spowodowania szkody osobie trzeciej
– bagażu: w razie jego zgubienia lub zniszczenia (istnieje też możliwość wykupienie ubezpieczenia od opóźnienia dostarczenia bagażu przez linie lotnicze)
– odwołania podróży: zwrot części jej kosztów, gdy niespodziewane zdarzenie pokrzyżuje plany.

Ubezpieczenia firmowe

Co do zasady ubezpieczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są ubezpieczeniami dobrowolnymi. Istnieją jednak grupy zawodowe, na które nałożono obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wśród ubezpieczeń firmowych możemy wyróżnić np.

 

ubezpieczenie OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim, które powstały w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem.

 

ubezpieczenie mienia firmy – ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa jest podstawowym ubezpieczeniem, jakie powinien posiadać każdy podmiot gospodarczy. Ochroną objęte mogą zostać takie składniki majątku jak budowle, budynki,  lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, które służą przy prowadzeniu działalności gospodarczej, a także nakłady adaptacyjne, środki obrotowe, ,mienie osób trzecich, rzeczy prywatne pracowników i gotówka.

 

ubezpieczenie sprzętu – ubezpieczenie dla przedsiębiorcy, w razie awarii sprzętu elektronicznego w firmie (np. serwery, komputery stacjonarne czy dyski zewnętrzne), zniszczeniu lub  utraceniu, np. w wyniku kradzieży z włamaniem.

Ubezpieczenie rolne

Ubezpieczenie dobrowolne, przeznaczone dla rolników, którzy chcieliby kompleksowo, jedną polisą, ubezpieczyć swoje budynki, mienie ruchome, zwierzęta gospodarskie, pojazdy wolnobieżne, a także odpowiedzialność cywilną związaną z posiadaniem gospodarstwa rolnego i w życiu prywatnym.

Oferujemy Państwu szeroki wybór
największych firm ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z nami!

 

Tel.: +48 733 339 337

@: kontakt@localhost

lub wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista

zajmujący się ubezpieczeniami

skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!!

 

Pamiętaj – zawsze szukamy najtańszych ofert!

Połącz wszystkie usługi w jednym miejscu!

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20wrz
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za sierpień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za maj 2024 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia
Jak założyć działalność gospodarczą? Formularz CEIDG krok po kroku
Więcej
Praca w domu a zasady bezpiecznej pracy.
Więcej
TARCZA – ile rodzajów wsparcia tyle sposobów obliczania spadku obrotów
Więcej
Wpływ koronawirusa na firmowe koszty
Więcej
Pracując zdalnie również trzeba pamiętać o RODO
Więcej
Zasiłki w 2020 roku. Sprawdź na jaką zapomogę możesz liczyć z pomocy społecznej.
Więcej