Płaca minimalna w Danii

Płaca minimalna w Danii -rozliczanie czasu pracy kierowcy, wynagrodzeń kierowców

W 2020 roku parlament Danii uchwalił ustawę regulującą wynagrodzenia kierowców, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021roku. Przepisy ustawy określają gwarantowaną płacę minimalnej oraz nakładają obowiązek zgłaszania pracowników delegowanych.

 

Stawka minimalnego wynagrodzenia dla kierowców:

– wykonujących kabotaż z towarami lub częścią drogową transportu kombinowanego wynosi 168,56 DKK za godzinę

– wykonujących kabotaż z osobami wynosi 168,31 DKK za godzinę

–  wykonujących przewozy turystyczne wynosi 173,65 DKK za godzinę

 

Płaca minimalna w Danii- kogo dotyczy, a kogo wyłącza?

Przepisy odnoszą się do kabotażowego przewozu towarów pojazdami o DMC powyżej 3,5 t, kabotażowego przewozu osób oraz drogowej części transportu kombinowanego na terenie Danii. Wyłączeniu podlegają przewoźnicy prowadzący własną działalność, nie zatrudniający pracowników oraz przewozy międzynarodowe i transport realizowany pojazdami poniżej 3,5 t.

 

Zasady delegowania pracowników

Zgłoszenia należy dokonać wyłącznie w przypadku kabotażu, bus kobotażu i transportu kombinowanego. Obowiązkowego zgłoszenia kierowcy należy dokonać poprzez formularz zamieszczony na stronie Duńskiego Urzędu ds. przedsiębiorczości najpóźniej w momencie rozpoczęcia usługi transportu. Formularz znajduje się pod linkiem (https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Register_of_foreign_operations_in_Denmark.

Instrukcja: https://assets.ctfassets.net/kunz2thx8mib/4kwUmo15PzO6qDxuh0Poot/99b97f45b4f1ceed90c250f2a71ecdf1/User_guide_for_registration_in_the_Register_of_Foreign_Operations_in_Denmark.pdf

Przedsiębiorcy zagraniczni w formularzu są zobligowani do podania następujących informacji:

– nazwy i adresu przedsiębiorstwa oraz danych kontaktowych

– informacji o środku transportu i tożsamości pojazdu (tablica rejestracyjna)

– daty rozpoczęcia i zakończenia jazdy

– danych kierowców delegowanych

 

Wymagane dokumenty do przedłożenia organom kontrolnym Danii

– potwierdzenie rejestracji/ dokumentacja rejestracyjna

– umowa o pracę kierowcy

– karty płac lub inne dokumenty umożliwiające weryfikację metody obliczania wynagrodzeń za okresy pracy, w których kierowca wykonywał kabotaż towarowy, kabotaż autobusowy lub transport kombinowany w ciągu ostatniego roku, nie wcześniej niż za czas przypadający po 1 stycznia 2021 r.

– ewidencję czasu pracy kierowcy z okresu ostatniego roku, nie wcześniej niż za czas przypadający po 1 stycznia 2021 r.

– dokumenty przewozowe, umowy przewozu czy dokumentację kontrolną z okresu ostatniego roku, nie wcześniej niż za czas przypadający po 1 stycznia 2021 r.

Wyżej wymieniowe dokumenty powinny być sporządzone w oryginalnym języku z tłumaczeniem na język duński czy angielski. Dopuszcza się by dokumenty były sporządzone w formie          elektronicznej, bądź tradycyjnej papierowej.

 

Płaca minimalna w Danii – kary pieniężne

Naruszenie przepisów rejestracji czy nieprawidłowe zgłoszenie przewozu kabotażowego skutkuje nałożeniem grzywny w wysokości 10.000 DKK. Natomiast za wykryte podczas kontroli nieprawidłowości w naliczaniu płacy minimalnej za kabotaż na terenie Danii grozi kara grzywny w wysokości co najmniej 35.000 DKK.

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia