Szkolenia okresowe kierowców zawodowych

Kurs na przewóz rzeczy / osób (kod 95)

Kategoria prawa jazdy: C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E
Szkolenie okresowe należy odbywać co 5 lat w przypadku kontynuacji pracy jako kierowca w przewozie drogowym rzeczy lub osób.

Czas trwania: 3 dni (dla kierowców posiadających aktualne uprawnienia ADR) / 5 dni standardowo

Skontaktuj się z nami

Kurs na przewóz rzeczy (kat. C1, C, C1+E, C+E)

Dla kogo?


 • Dla tych, którzy pracują lub chcą pracować w transporcie drogowym.
 • Dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C1 lub C przed 10 września 2009r.
 • Dla aktywnych kierowców zawodowych, którym minął okres ważności poprzedniego kursu przewozu rzeczy oraz kierowców, którzy ukończyli kwalifikację wstępną, przyspieszoną i uzupełniającą a minął im okres 5 lat.

Wymagania


 • Prawo jazdy kat. C1 lub C uzyskane przed 10 września 2009 r.
 • Odnowienie uprawnień po utracie ważności poprzedniego kursu przewozu rzeczy.
 • Kursant musi przebywać w Polsce min. 185 dni w roku
 • lub studiować od co najmniej 6-ciu miesięcy i przedstawić zaświadczenie potwierdzające ten fakt
 • Kursant musi wykonywać przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Polsce
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy jako kierowca

Zakres kursu


 • 2 moduły do wyboru przez kursanta:,
 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
 • Stosowanie przepisów,
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska,
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego i krajowy przewóz drogowy.

Uprawnienia


 • Do prowadzenia samochdów ciężarowych w transporcie drogowym.

Czas trwania


 • Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych

Brak egzaminu!


 • Po szkoleniu – brak egzaminu

Kurs na przewóz osób (kat. D1, D, D1+E, D+E)

Dla kogo?


 • Dla tych, którzy pracują lub chcą pracować w transporcie drogowym.
 • Dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D1 lub D przed 10 września 2008r.
 • Dla aktywnych kierowców zawodowych, którym minął okres ważności poprzedniego kursu przewozu rzeczy oraz kierowców, którzy ukończyli kwalifikację wstępną, przyspieszoną i uzupełniającą a minął im okres 5 lat.

Wymagania


 • Prawo jazdy kat. D1 lub D uzyskane przed 10 września 2008 r.
 • Odnowienie uprawnień po utracie ważności poprzedniego kursu przewozu osób.
 • Kursant musi przebywać w Polsce min. 185 dni w roku
 • lub studiować od co najmniej 6-ciu miesięcy i przedstawić zaświadczenie potwierdzające ten fakt
 • Kursant musi wykonywać przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Polsce
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy jako kierowca

Zakres kursu


 • 2 moduły do wyboru przez kursanta: ,
 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
 • Stosowanie przepisów,
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska,
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego i krajowy przewóz drogowy.

Uprawnienia


 • Do prowadzenia autobusów w transporcie drogowym.

Czas trwania


 • Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych

Brak egzaminu!


 • Po szkoleniu – brak egzaminu

Szkolenie możemy rozpocząć w każdym dowolnym terminie, dopasowując się godzinami do potrzeb kursanta. Szkolimy również w sobotę i niedzielę!

Ciężarówka

Szczegółowe informacje

Szkolenia okresowe kierowców zawodowych

Jesteś kierowcą zawodowym i minęło już 5 lat od Twojego ostatniego szkolenia okresowego, dlatego wkrótce musisz odnowić uprawnienia? Ze względu na inne obowiązki zależy Ci na indywidualnym harmonogramie kursu? Skorzystaj z oferty euroPiM!

Szkolenie okresowe kierowców kod 95 – co musisz wiedzieć przed jego rozpoczęciem?

Decydując się na udział w szkoleniach okresowych kierowców zawodowych organizowanych przez euroPiM, zyskujesz dostęp do nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i materiałów szkoleniowych, co gwarantuje wysoki poziom nauczania. Dodatkowo elastyczność w zakresie terminów i godzin odbywania kursów (szkolimy nawet w weekendy) pozwala kursantom na dopasowanie konkretnej daty szkolenia do własnych potrzeb, a to jest szczególnie ważne dla zawodowych kierowców, którzy muszą łączyć wykonywanie codziennych obowiązków polegających na przewozie rzeczy lub osób z dalszym kształceniem się. Przed przystąpieniem do okresowego szkolenia kierowców zawodowych (kod 95), zainteresowana osoba musi uzyskać Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) oraz udać się na badania lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku.

Czy po szkoleniu okresowym dla kierowców zawodowych przeprowadza się egzamin?

Mamy dobrą wiadomość – na zakończenie okresowego szkolenia kierowców zawodowych, które powinno trwać 35 godzin, rozłożonych na 5 dni zajęć (niekoniecznie przypadających po sobie), nie ma wymogu przeprowadzania specjalnego egzaminu państwowego (teoretycznego, czy praktycznego). Żeby uzyskać potwierdzenie w postaci świadectwa kwalifikacji zawodowej, konieczne jest po prostu aktywne uczestnictwo we wszystkich modułach kursu.

Jak się zgłosić na szkolenie okresowe kierowcy zawodowego w euroPiM?

Organizowane przez euroPiM szkolenia okresowe (kod 95) przeznaczone dla zawodowych kierowców są kluczowym elementem w utrzymaniu wysokich standardów i profesjonalizmu w branży transportowej. Regularne uaktualnianie wiedzy i potwierdzanie kwalifikacji jest nie tylko wymogiem przewidzianym przez prawo, ale również doskonałą inwestycją w bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz skuteczne zarządzanie efektywnością kierowców w zakresie wykonywania powierzonych im obowiązków. Już teraz zapisz się na profesjonalne szkolenie okresowe w euroPiM Tarnów, aby terminowo dopełnić wszelkich formalności i odnowić swoje uprawnienia. Zapraszamy do kontaktu – telefonicznego lub mailowego, możesz też odwiedzić siedzibę naszej firmy!

WAŻNE!

Przed rozpoczęciem szkolenia kierowca musi uzyskać tzw. Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ). Jest on wydawany na podstawie:

 • ważnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz
 • ważnego orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

PKZ wydawany jest BEZPŁATNIE przez Wydział Komunikacji właściwy ze względu na adres zamieszkania kierowcy.

 

Przystąpienie do szkolenia – krok po kroku

 1. Wykonanie badań lekarskich i psychologicznych
 2. Uzyskanie w Wydziale komunikacji Profilu Kierowcy Zawodowego
 3. Zgłoszenie się do Ośrodka Szkolenia Kierowców euroPiM celem zapisania się na szkolenie.

 

Zgłoszenie na szkolenie – wymagane dokumenty:

 1. prawo jazdy
 2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy
 3. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy
 4. numer PKZ

 

Dodatkowo tylko u nas! Sprawdzenie naruszeń z karty kierowcy lub wykresówek w cenie kursu! W cenie szkolenia zawarte są materiały szkoleniowe w postaci książki wraz ze ściągą z czasu pracy kierowcy oraz firmowe gadżety.

W naszym ośrodku szkolenie odbywa się w większości w oparciu o indywidualny dla każdego kursanta harmonogram zajęć z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, który umożliwia szkolenie w dniach i godzinach, które ustala i wybiera sam kursant w porozumieniu z kierownikiem ośrodka szkolenia.

Jak wygląda kurs?

Szkolenie okresowe prowadzimy w formie kursu okresowego obejmującego 35 godzin zajęć (5 dni).

Lp.

Tytuł modułuMetodyka

Czas

trwania

1

Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

T/C

7

2

Stosowanie przepisów prawa

T

7

3

Bezpieczeństwo i higiena pracy, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

T

7

4

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

T

7

5

Czynnik ludzki w przewozie drogowym

T

7

6

Wizerunek przedsiębiorcy – obsługa klientów

T

7

7

Pierwsza pomoc

T/C

7

8

Ergonomia dla kierowców

T/C

7

9

Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem

T/C

7

10

Krajowy przewóz drogowy

T/C

7

11

Międzynarodowy przewóz drogowy

T/C

7

12

Mocowanie ładunku

T/C

7

13

Przewóz drogowy osób niepełnosprawnych, starszych, kobiet w ciąży i dzieci

T/C

7

14

Przewóz drogowy zwierząt

T/C

7

15

Przewóz drogowy realizowany przez przedsiębiorcę świadczącego usługi przeprowadzkowe

T/C

7

16

Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe

T/C

7

17

Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się

T/C

7

18

Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną

T/C

7
19

Przewóz drogowy drewna

T/C

7

20

Przewóz drogowy towarów budowlanych, w tym zasady zachowania się na placu budowy

T/C

7

21

Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

T/C

7

22

Ograniczenia w przewozie drogowym towarów

T

7

23

Nienormatywne przewozy drogowe

T/C

7

24

Nowe technologie w przewozie drogowym

T/C

7

“T” – zajęcia praktyczne, “C” – zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń lub zajęć praktycznych w ruchu drogowym, lub zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

Szkolenie okresowe obejmuje co najmniej jeden moduł:

 • związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 • zawierający zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń lub zajęć praktycznych w ruchu drogowym, lub zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

W przypadku osoby szkolonej, która ukończyła inne szkolenie, zmniejsza się w zakresie zajęć teoretycznych szkolenia okresowego wymiar godzinowy:

 • o 14 godzin (dwa moduły) – jeżeli osoba szkolona ukończyła kurs z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych,
 • o 7 godzin (jeden moduł) – jeżeli osoba szkolona ukończyła szkolenie potwierdzające kwalifikacje osób transportujących zwierzęta środkami transportu drogowego.

Zmniejszenie wymiaru godzinowego szkolenia następuje na podstawie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie innego szkolenia. Inne szkolenie powinno być ukończone w okresie 5 lat poprzedzających dzień rozpoczęcia szkolenia.

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20wrz
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za sierpień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za maj 2024 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia
Kluczowe korzyści z regularnego szkolenia okresowego kierowców
Więcej
Jak założyć działalność gospodarczą? Formularz CEIDG krok po kroku
Więcej
Praca w domu a zasady bezpiecznej pracy.
Więcej
Wstępne badania lekarskie pracownika
Więcej