portugalia

Płaca minimalna w Portugalii

rozliczanie czasu pracy kierowcy, wynagrodzenia, podróże służbowe

Skontaktuj się z nami

Płaca minimalna w Portugalii – kogo dotyczy?

Przepisy dotyczące płacy minimalnej dotyczą wyłącznie przewozów kabotażowych. Transport międzynarodowy oraz tranzyt zostały wyłączone z regulacji.

Stawka wynagrodzenia minimalnego w Portugalii

Wartość minimalnej płacy krajowej jest ustalana przez rząd. W 2020 r. wartość ta wynosi 635,00 EUR miesięcznie.

Płaca minimalna obejmuje subsydia lub dodatki przyznane pracownikowi w ramach delegowania, które nie stanowią zwrotu poniesionych wydatków, a mianowicie podróży, zakwaterowania i posiłków.

Obowiązkowe dodatki do płacy minimalnej:

 • za pracę wykonywaną w porze nocnej dodatkowe 25% do wynagrodzenia,  jeżeli obowiązujący układ zbiorowy nie przewiduje inaczej
 • za nadgodziny wypracowane w dni robocze dodatkowe 25% wynagrodzenia za pierwszą godzinę i 37,5% wynagrodzenia w kolejnych godzinach, jeżeli inne kwoty nie są przewidziane w obowiązującym układ zbiorowy
 • 50% za każdą godzinę pracy w niedzielę i święta, jeżeli obowiązujący układ zbiorowy nie przewiduje innych kwot

Płaca minimalna w Portugalii – zgłaszanie delegacji

Pracodawca ma obowiązek zgłosić delegację do ACT (Portugalska Inspekcja Pracy) z określonymi informacjami, a mianowicie:

 • tożsamość dostawcy usług
 • liczba i identyfikacja pracowników, którzy mają zostać wysłani
 • identyfikacja łącznika
 • szacowany czas trwania i szacowane daty rozpoczęcia i zakończenia delegowania
 • adres(y) miejsca pracy
 • charakter usług uzasadniających delegowanie

Do celów związanych z komunikacją należy użyć formularza dostępnego poniżej

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Formularios/Documents/Formulario_destacamento.doc

Komunikat należy wysłać na adres e-mail: destacamento@act.gov.pl

Płaca minimalna w Portugalii – powołanie łącznika

Pracodawca jest zobowiązany do powołania łącznika z ACT i, w stosownych przypadkach, do nawiązania współpracy z partnerami społecznymi.

W całym okresie delegowania pracodawca musi przechowywać wydrukowane kopie umowy o pracę, odcinki wypłat i dowody zapłaty oraz ewidencje czasu pracy w dostępnym miejscu i wyraźnie zidentyfikowane na terytorium Portugalii (w przypadku kierowców w pojeździe). Wymienione wyżej dokumenty, na wniosek ACT, powinny być przedstawione w języku portugalskim lub z dołączonym uwierzytelnionym tłumaczeniem.

Pracodawca musi przedłożyć dokumenty wymienione powyżej, po powiadomieniu przez ACT, w ciągu jednego roku po zakończeniu delegowania.

Dokumenty oddelegowania pracowników powinny być przechowywane przez okres 1 roku od czasu zakończenia oddelegowania.

Dodatkowe usługi dla klientów

 • prowadzenie księgowości firm transportowych
 • przygotowywanie umów o pracę dla kierowców z uwzględnieniem ryczałtów
 • rozliczanie płacy minimalnej w Europie (w tym: Francja, Niemcy, Austria, Luksemburg, Belgia, Włochy, Norwegia i Holandia)
 • pomoc w zgłaszaniu kierowców oddelegowanych
 • reprezentowanie przy kontroli ITD (Inspekcji Transportu Drogowego), PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
 • rozliczanie wynagrodzeń kierowców w krajach UE (Unii Europejskiej)
 • przedstawicielstwo na terenie Francji - od 5 euro za kierowcę
 • rozliczanie diet i delegacji z tytułu podróży służbowych kierowcy
 • pobieranie danych z kart kierowcy (dla naszych klientów BEZPŁATNIE) oraz tachografów
 • prowadzenie szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych (kod 95 w prawo jazdy)
 • pomoc w uzyskaniu druku A1 dla kierowców
 • rozliczanie czasu pracy kierowcy dla pojazdów do 3,5 tony (w tym BUSY)

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close