portugalia

Płaca minimalna w Portugalii

rozliczanie czasu pracy kierowcy, wynagrodzenia, podróże służbowe

Skontaktuj się z nami

Delegowanie pracowników

Tylko i wyłącznie kabotaż.

Wyłączeniu z przepisów podlegają tranzyt, transport międzynarodowy towarów oraz przewóz międzynarodowy osób.

 

W 2021 r. krajowa płaca minimalna wynosi 776,00 EUR miesięcznie.

Płaca minimalna obejmuje dotacje lub dodatki przyznane pracownikowi w ramach delegowania, które nie stanowią zwrotu poniesionych kosztów, a mianowicie podróży, zakwaterowania i wyżywienia.

W każdym przypadku musi istnieć stosunek pracy między delegowaną firmą a delegowanym pracownikiem.

 

Obowiązkowe dodatki do płacy minimalnej:

-za pracę wykonywaną w porze nocnej dodatkowe 25% do wynagrodzenia,  jeżeli obowiązujący układ zbiorowy nie przewiduje inaczej

-za nadgodziny wypracowane w dni robocze dodatkowe 25% wynagrodzenia za pierwszą godzinę i 37,5% wynagrodzenia w kolejnych godzinach, jeżeli inne kwoty nie są przewidziane w obowiązującym układ zbiorowy

-50% za każdą godzinę pracy w niedzielę i święta, jeżeli obowiązujący układ zbiorowy nie przewiduje innych kwot

 

Pracodawca ma obowiązek zgłosić delegację do ACT (Portugalska Inspekcja Pracy) i podać informacje na temat:

-tożsamości dostawcy usług

-liczby i identyfikacji pracowników, którzy mają zostać wysłani

-identyfikacji łącznika

-szacowanego czasu trwania i szacowanej daty rozpoczęcia i zakończenia delegowania

-adresów miejsca pracy

-charakteru usług uzasadniających delegowanie

 

Przedstawiciel firmy w Portugalii

Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć swojego przedstawiciela w Portugalii, który jest odpowiedzialny za współpracę z ACT – Urząd ds. Warunków pracy.

 

Wymagane dokumenty:

Pracodawca musi przechowywać:

–  umowę o pracę,

– odcinki wypłaty,

– ewidencję czasu pracy pracownika wskazujące początek i koniec oraz łączny dzienny czas pracy,

– dowód wypłaty wynagrodzenia,

Wyżej wymienione dokumenty na żądanie ACT są przedstawiane w języku portugalskim lub z dołączonym uwierzytelnionym tłumaczeniem. Muszą być przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia delegowania.

Dodatkowe usługi dla klientów

 • prowadzenie księgowości firm transportowych
 • przygotowywanie umów o pracę dla kierowców z uwzględnieniem ryczałtów
 • rozliczanie płacy minimalnej w Europie (w tym: Francja, Niemcy, Austria, Luksemburg, Belgia, Włochy, Norwegia i Holandia)
 • pomoc w zgłaszaniu kierowców oddelegowanych
 • reprezentowanie przy kontroli ITD (Inspekcji Transportu Drogowego), PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
 • rozliczanie wynagrodzeń kierowców w krajach UE (Unii Europejskiej)
 • przedstawicielstwo na terenie Francji - od 5 euro za kierowcę
 • rozliczanie diet i delegacji z tytułu podróży służbowych kierowcy
 • pobieranie danych z kart kierowcy (dla naszych klientów BEZPŁATNIE) oraz tachografów
 • prowadzenie szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych (kod 95 w prawo jazdy)
 • pomoc w uzyskaniu druku A1 dla kierowców
 • rozliczanie czasu pracy kierowcy dla pojazdów do 3,5 tony (w tym BUSY)