Aktualności - bądź na bieżąco

1 lutego 2021

ZEZWOLENIE NA PRACĘ TYPU B

Zezwolenie na pracę typu B dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę. Jest ono wydawane na standardowy okres do 3 lat. Gdzie załatwić sprawę i jak ubiegać się o to zezwolenie? Wyjaśniamy. O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, w tym także zezwolenie na pracę typu B, należy wnioskować jeżeli zostaną spełnione łącznie dwa warunki: Cudzoziemiec jest obywatelem państwa […]

Więcej

29 stycznia 2021

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. – ile wynosi brutto/netto? Na co wpływa płaca minimalna? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie z umowy zlecenia w 2021 r.? W 2020 r. płaca minimalna wynosiła 2600 zł brutto zaś minimalna stawka godzinowa 17 zł. brutto za godzinę. W 2021 r. pracownicy zarobią więcej. O ile? Minimalne wynagrodzenie 2021 ile wynosi? Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. […]

Więcej

28 stycznia 2021

Ostatnie dni na zgłoszenia do Małego ZUS-u plus

Przedsiębiorca, który chce korzystać z Małego ZUS-u plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się maksymalnie do 1 lutego. Wyjaśniamy, jakie warunki należy spełnić i jakie dokumenty przedstawić. Do kiedy można się zgłosić? Można się zgłaszać od 1 stycznia 2021 roku. Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej. “Zainteresowanie programem […]

Więcej

28 stycznia 2021

Strata z działalności gospodarczej- jak poprawnie ją rozliczyć?

Odliczenie straty z działalności za rok 2020- nowe przepisy w związku z COVID-19!   Strata z działalności osiągnięta w 2020r.- korzystne zmiany dla firm. Przedsiębiorcy, którzy zostali w 2020 r. poszkodowani przez COVID-19, zakończyli ten rok stratą podatkową oraz spełniają ustawowe kryteria, mogą już stratę za ten rok podatkowy skompensować z dochodem za 2019 r. […]

Więcej

27 stycznia 2021

Ulga dla młodych- to warto wiedzieć!

Korzystasz z ulgi dla młodych, ale masz wątpliwości, czy na pewno każde uzyskane przychody podlegają zwolnieniu, albo czy obowiązuje Cię limit zwolnienia. Dużo młodych przedsiębiorców zastanawia się, czy ulga obowiązuje tez przychód uzyskiwany z ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. W przypadku łączenia pracy w Polsce z pracą za granicą zastanówmy się jeszcze, czy dochody zagraniczne osób […]

Więcej

27 stycznia 2021

PKPiR 2021r. – zmiana limitu przychodów

Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o PIT do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto, za ubiegły rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 2 000 000 euro. Co do zasady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, komandytowe […]

Więcej

26 stycznia 2021

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2021 roku

Ryczałt ewidencjonowany 2021 rok zmiany Ryczałt ewidencjonowany zmiany wprowadzono od 1 stycznia 2021 r. Najważniejsze z nich dotyczą limitów uprawniających do korzystania z tej formy rozliczania podatku oraz decydujących o możliwości kwartalnego opłacania podatku. Poszerzyło się również grono przedsiębiorców uprawnionych do korzystania z ryczałtu. Obniżeniu uległy najwyższe stawki podatku.  Zmiany reguluje ustawa z dnia 28 […]

Więcej

25 stycznia 2021

Rozszerzenie tarcza antykryzysowa zmiany

Tarcza antykryzysowa zmiany – Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2021 r. przyjęła m.in. rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Tarcza antykryzysowa zmiany Wsparciem objęto m.in. hotele, w tym obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Jak również inne branże zawarte już w tarczy branżowej, czyli np. gastronomia […]

Więcej

19 stycznia 2021

Tarcza PFR 2.0 – wnioski do 28 lutego 2021

Od 15 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pomoc – tarcza PFR 2.0! Wnioski składane są za pośrednictwem 17 banków.  Dzięki działaniom Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców pomoc będzie mogło dostać więcej firm, choć nadal są przedsiębiorcy, którzy zostają bez pomocy. Kto może wnioskować o pomoc i jakie trzeba spełnić warunki by ją […]

Więcej

15 stycznia 2021

ZUS – Składki ZUS Przedsiębiorcy 2021

Składki ZUS 2021 roku – podstawa wymiaru składek Składki ZUS na 2021 rok już znane! Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w 2021 roku wynosi 3155,40 zł. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 roku wynosi 4026,01 zł*. Podstawa wymiaru składki na Fundusz Pracy w 2021 roku wynosi 3155,40 zł. 1. Składki ZUS stare […]

Więcej

14 stycznia 2021

Rozliczenie PIT za rok 2020

Początek roku to nie tylko plany i postanowienia, które każdy z nas przed sobą stawia. Jest to również czas w którym osoby zatrudnione zastanawiają się na rozliczeniem PIT za rok 2020. Do niedawna obowiązek ten leżał głównie po stronie zatrudnionego, który po otrzymaniu wszystkich PIT-11 musiał dokonać rozliczenia. Od niedawana z pomocą, jak w wielu […]

Więcej

12 stycznia 2021

Licencja Transportowa i tachograf powyżej 2,5 tony, dla BUSów

Zabezpieczenie finansowe, licencja i tachograf na busy powyżej 2500 kg DMC (2,5 tony)! Parlament Europejski zadecydował o tym w tzw. pakiecie mobilności. Licencja i zabezpieczenie finansowe dla przewoźników transportu lekkiego W przypadku przewoźników dotychczas wykonujących międzynarodowy transport rzeczy pojazdami do 3,5 tony będą musieli uzyskać licencję na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Licencja Transportowa będzie wymagana […]

Więcej