austria

Płaca minimalna w Austrii

rozliczanie czasu pracy kierowcy, wynagrodzeń kierowców

Skontaktuj się z nami

Płaca minimalna- dla kogo?

Obejmuje ona wszystkie rodzaje transportu z wyłączeniem tranzytu i przewozów, gdzie Austria jest jednym z wielu punktów wycieczki. Kierowcy delegowani do pracy na terytorium Austrii (kierowca pracuje w miejscu i czasie pod kierownictwem pracodawcy) winni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Austriacka płaca minimalna nie ma zastosowania do tranzytu i przewozu na potrzeby własne.

Aktualne stawki płacy minimalnej branży transportowej w Austrii obowiązujące do odwołania od 1 stycznia 2021 r. (w EUR)

PRZEWÓZ RZECZY

Kategoria kierowcyStaż pracy (w latach)
< = 5> 5> 10> 15> 20
1. Robotnicy, robotnicy garażowi, kierowcy traktorów, pasażerowie i kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto do 3,5 t

9,34

9,569,8010,04

10,29

2. Kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto powyżej 3,5 t z maksymalnie 3 osiami

9,56

9,8010,0410,34

10,58

3. Kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto powyżej 3,5 t z więcej niż 3 osiami

9,69

9,9210,2010,47

10,72

4. Kierowcy zespołu pojazdów z przyczepą powyżej 750 kg lub więcej niż jedną przyczepą, ciągników siodłowych z naczepą oraz samojezdnych maszyn pracujących, brygadziści i kierownicy placu

9,80

10,0410,3410,58

10,82

5a. Kierowcy z wykształceniem kierowcy zgodnie z § 2, 11 i 14 ustawy o transporcie towarów niebezpiecznych (Gefahrgutbeförderungsgesetzes), BGBI.I nr 145/1998 w każdorazowo obowiązującej wersji, w dniach kalendarzowych, w których  odbywa się transport towarów niebezpiecznych (z wyjątkiem kategorii wynagrodzeń 7), a także kierowcy, którzy zdali egzamin do kierowania dźwigami do 10 m/t (udźwig)

10,04

10,3410,5810,82

11,06

5b. Wykwalifikowanym pracownikom, którzy pracują w wyuczonym zawodzie z ukończonym kształceniem zawodowym, przysługuje wynikające z umowy zbiorowej minimalne wynagrodzenie w ich branży. Zaliczanie lat pracy w celu zaszeregowania osób do umowy zbiorowej danej branży następuje zgodnie z postanowieniami umowy zbiorowe dla pracowników branży transportu towarów

10,04

10,3410,5810,82

11,06

6.1 Kierowcy zawodowi z egzaminem zawodowym – Kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto powyżej 3,5 t z maksymalnie 3 osiami

9,80

10,0410,3410,58

10,82

6.2 Kierowcy zawodowi z egzaminem zawodowym – Kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto powyżej 3,5 t z więcej niż 3 osiami

10,09

10,2910,5810,84

11,06

6.3 Kierowcy zawodowi z egzaminem zawodowym – Kierowcy zespołów pojazdów z przyczepą powyżej 750 kg lub więcej niż jedną przyczepą oraz ciągników siodłowych z naczepą

10,34

10,5810,8211,08

11,33

7. Kierowcy, którzy są głównie angażowani w dostawy dla stacji benzynowych oraz na rzecz konsumentów końcowych w zakładach z nadprodukcją, przy transporcie paliw, gazu  i oleju opałowego

10,58

10,8211,0811,33

11,55

 

PRZEWÓZ OSÓB:           

Kategoria kierowcyStaż pracy (w latach)

< = 1

> 2> 10

> 20

1. Kierowcy

13,13

13,1713,27

13,39

2. Kierowcy zawodowi ze zdanym egzaminem końcowym

13,17

13,2713,39

13,52

3. Pracownicy wykwalifikowani

12,00

12,0712,17

12,23

4. Pracownicy przyuczeni, zatrudniani w warsztatach zakładowych

11,42

5. Brygadziści garażowi

12,00

6. Pracownicy garażowi, operatorzy stacji benzynowej, kasjerzy itd.

10,09

DODATKI delegacyjne w przewozie osób:

 • dieta – regularny przewóz osób: 19,44 EUR
 • dieta – okazjonalny przewóz osób: 24,84 EUR
 • dodatek noclegowy – przewóz osób: 4,82 EUR (przewóz regularny i okazjonalny)

 

Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin.

Dodatek za nadgodziny: 50%, dodatek za nadgodziny w nocy w czasie od godz. 20:00 do godz. 5:00 100%

 

Dodatki/dopłaty

Dodatek za nadgodziny w nocy w czasie od godz. 20:00 do godz. 5:00 100%

Dieta krajowa: € 26,40 za dzień kalendarzowy

Ryczałt za nocowanie: € 15,00

Dodatek za uciążliwe warunki pracy przy transporcie mebli: € 5,84 za dzień pracy

Dodatek za uciążliwe warunki pracy w gospodarce odpadami: € 15,95 za dzień pracy

Dodatek za brudną pracę: 10% płacy określonej w układzie zbiorowym pracy

 

Delegowanie pracownika

Zgłoszenie musi być dokonane na właściwym formularzu najpóźniej przed wjazdem na terytorium Austrii.

Od 1 czerwca 2017 r. § 19 ust. 7 LSD-BG należy stosować do powiadamiania o delegowaniu pracowników mobilnych w sektorze transportu. Oznacza to, że tylko formularz ZKO3-T (transport) musi być używany do oddelegowania w branży transportowej (transport towarowy i pasażerski (https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=de ).

 

Dokumenty, które musi mieć kierowca

Każdy kierowca wykonujący transport do Austrii, powinien posiadać ze sobą:

– zgłoszenie oddelegowania na właściwym formularzu dokonane najpóźniej przed wjazdem na terytorium Austrii,

– dokumentację płacową w języku niemieckim, francuskim lub zrozumiałym dla kontrolującego, tj. umowa o pracę, zapisy płac, dokumenty odnoszące się do klasyfikacji płac, ewidencja czasu pracy pracownika,

– dokumenty dotyczące zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego,

– urzędowe pozwolenie na zatrudnienie delegowanego pracownika w państwie, gdzie siedzibę ma pracodawca, o ile takie pozwolenie jest wymagane.

Dodatkowe usługi dla klientów

 • prowadzenie księgowości firm transportowych
 • przygotowywanie umów o pracę dla kierowców z uwzględnieniem ryczałtów
 • rozliczanie płacy minimalnej w Europie (w tym: Francja, Niemcy, Austria, Luksemburg, Belgia, Włochy, Norwegia i Holandia)
 • pomoc w zgłaszaniu kierowców oddelegowanych
 • reprezentowanie przy kontroli ITD (Inspekcji Transportu Drogowego), PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
 • rozliczanie wynagrodzeń kierowców w krajach UE (Unii Europejskiej)
 • przedstawicielstwo na terenie Francji - od 5 euro za kierowcę
 • rozliczanie diet i delegacji z tytułu podróży służbowych kierowcy
 • pobieranie danych z kart kierowcy (dla naszych klientów BEZPŁATNIE) oraz tachografów
 • prowadzenie szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych (kod 95 w prawo jazdy)
 • pomoc w uzyskaniu druku A1 dla kierowców
 • rozliczanie czasu pracy kierowcy dla pojazdów do 3,5 tony (w tym BUSY)