Płaca minimalna w Austrii · euroPiM - Biuro Rachunkowe, Rozliczanie Kierowców
austria

Płaca minimalna w Austrii

rozliczanie czasu pracy kierowcy, wynagrodzeń kierowców

Skontaktuj się z nami

Płaca minimalna- dla kogo?

Obejmuje ona wszystkie rodzaje transportu z wyłączeniem tranzytu i przewozów, gdzie Austria jest jednym z wielu punktów wycieczki. Kierowcy delegowani do pracy na terytorium Austrii (kierowca pracuje w miejscu i czasie pod kierownictwem pracodawcy) winni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Austriacka płaca minimalna nie ma zastosowania do tranzytu i przewozu na potrzeby własne.

Aktualne stawki płacy minimalnej branży transportowej w Austrii obowiązujące do odwołania od 1 stycznia 2021 r. (w EUR)

PRZEWÓZ RZECZY

Kategoria kierowcyStaż pracy (w latach)
< = 5> 5> 10> 15> 20
1. Robotnicy, robotnicy garażowi, kierowcy traktorów, pasażerowie i kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto do 3,5 t

9,34

9,569,8010,04

10,29

2. Kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto powyżej 3,5 t z maksymalnie 3 osiami

9,56

9,8010,0410,34

10,58

3. Kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto powyżej 3,5 t z więcej niż 3 osiami

9,69

9,9210,2010,47

10,72

4. Kierowcy zespołu pojazdów z przyczepą powyżej 750 kg lub więcej niż jedną przyczepą, ciągników siodłowych z naczepą oraz samojezdnych maszyn pracujących, brygadziści i kierownicy placu

9,80

10,0410,3410,58

10,82

5a. Kierowcy z wykształceniem kierowcy zgodnie z § 2, 11 i 14 ustawy o transporcie towarów niebezpiecznych (Gefahrgutbeförderungsgesetzes), BGBI.I nr 145/1998 w każdorazowo obowiązującej wersji, w dniach kalendarzowych, w których  odbywa się transport towarów niebezpiecznych (z wyjątkiem kategorii wynagrodzeń 7), a także kierowcy, którzy zdali egzamin do kierowania dźwigami do 10 m/t (udźwig)

10,04

10,3410,5810,82

11,06

5b. Wykwalifikowanym pracownikom, którzy pracują w wyuczonym zawodzie z ukończonym kształceniem zawodowym, przysługuje wynikające z umowy zbiorowej minimalne wynagrodzenie w ich branży. Zaliczanie lat pracy w celu zaszeregowania osób do umowy zbiorowej danej branży następuje zgodnie z postanowieniami umowy zbiorowe dla pracowników branży transportu towarów

10,04

10,3410,5810,82

11,06

6.1 Kierowcy zawodowi z egzaminem zawodowym – Kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto powyżej 3,5 t z maksymalnie 3 osiami

9,80

10,0410,3410,58

10,82

6.2 Kierowcy zawodowi z egzaminem zawodowym – Kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto powyżej 3,5 t z więcej niż 3 osiami

10,09

10,2910,5810,84

11,06

6.3 Kierowcy zawodowi z egzaminem zawodowym – Kierowcy zespołów pojazdów z przyczepą powyżej 750 kg lub więcej niż jedną przyczepą oraz ciągników siodłowych z naczepą

10,34

10,5810,8211,08

11,33

7. Kierowcy, którzy są głównie angażowani w dostawy dla stacji benzynowych oraz na rzecz konsumentów końcowych w zakładach z nadprodukcją, przy transporcie paliw, gazu  i oleju opałowego

10,58

10,8211,0811,33

11,55

 

PRZEWÓZ OSÓB:           

Kategoria kierowcyStaż pracy (w latach)

< = 1

> 2> 10

> 20

1. Kierowcy

13,13

13,1713,27

13,39

2. Kierowcy zawodowi ze zdanym egzaminem końcowym

13,17

13,2713,39

13,52

3. Pracownicy wykwalifikowani

12,00

12,0712,17

12,23

4. Pracownicy przyuczeni, zatrudniani w warsztatach zakładowych

11,42

5. Brygadziści garażowi

12,00

6. Pracownicy garażowi, operatorzy stacji benzynowej, kasjerzy itd.

10,09

DODATKI delegacyjne w przewozie osób:

 • dieta – regularny przewóz osób: 19,44 EUR
 • dieta – okazjonalny przewóz osób: 24,84 EUR
 • dodatek noclegowy – przewóz osób: 4,82 EUR (przewóz regularny i okazjonalny)

 

Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin.

Dodatek za nadgodziny: 50%, dodatek za nadgodziny w nocy w czasie od godz. 20:00 do godz. 5:00 100%

 

Dodatki/dopłaty

Dodatek za nadgodziny w nocy w czasie od godz. 20:00 do godz. 5:00 100%

Dieta krajowa: € 26,40 za dzień kalendarzowy

Ryczałt za nocowanie: € 15,00

Dodatek za uciążliwe warunki pracy przy transporcie mebli: € 5,84 za dzień pracy

Dodatek za uciążliwe warunki pracy w gospodarce odpadami: € 15,95 za dzień pracy

Dodatek za brudną pracę: 10% płacy określonej w układzie zbiorowym pracy

 

Delegowanie pracownika

Zgłoszenie musi być dokonane na właściwym formularzu najpóźniej przed wjazdem na terytorium Austrii.

Od 1 czerwca 2017 r. § 19 ust. 7 LSD-BG należy stosować do powiadamiania o delegowaniu pracowników mobilnych w sektorze transportu. Oznacza to, że tylko formularz ZKO3-T (transport) musi być używany do oddelegowania w branży transportowej (transport towarowy i pasażerski (https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=de ).

 

Dokumenty, które musi mieć kierowca

Każdy kierowca wykonujący transport do Austrii, powinien posiadać ze sobą:

– zgłoszenie oddelegowania na właściwym formularzu dokonane najpóźniej przed wjazdem na terytorium Austrii,

– dokumentację płacową w języku niemieckim, francuskim lub zrozumiałym dla kontrolującego, tj. umowa o pracę, zapisy płac, dokumenty odnoszące się do klasyfikacji płac, ewidencja czasu pracy pracownika,

– dokumenty dotyczące zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego,

– urzędowe pozwolenie na zatrudnienie delegowanego pracownika w państwie, gdzie siedzibę ma pracodawca, o ile takie pozwolenie jest wymagane.

Dodatkowe usługi dla klientów

 • prowadzenie księgowości firm transportowych
 • przygotowywanie umów o pracę dla kierowców z uwzględnieniem ryczałtów
 • rozliczanie płacy minimalnej w Europie (w tym: Francja, Niemcy, Austria, Luksemburg, Belgia, Włochy, Norwegia i Holandia)
 • pomoc w zgłaszaniu kierowców oddelegowanych
 • reprezentowanie przy kontroli ITD (Inspekcji Transportu Drogowego), PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
 • rozliczanie wynagrodzeń kierowców w krajach UE (Unii Europejskiej)
 • przedstawicielstwo na terenie Francji - od 5 euro za kierowcę
 • rozliczanie diet i delegacji z tytułu podróży służbowych kierowcy
 • pobieranie danych z kart kierowcy (dla naszych klientów BEZPŁATNIE) oraz tachografów
 • prowadzenie szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych (kod 95 w prawo jazdy)
 • pomoc w uzyskaniu druku A1 dla kierowców
 • rozliczanie czasu pracy kierowcy dla pojazdów do 3,5 tony (w tym BUSY)

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close