Rozliczanie kierowców, delegacji, ewidencji

Rozliczanie kierowców, delegacji, ewidencji

Praca kierowców zawodowych w transporcie drogowym jest specyficzna, wymaga prawidłowego rozliczenia czasu tej pracy. Spowodowane jest to kwestią właściwego wynagrodzenia pracowników mobilnych, poprawy warunków ich pracy, a także koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa drogowego poprzez właściwe odbieranie przerw i odpoczynków przez kierowców. Ustawa o czasie pracy kierowców oraz Kodeks pracy nakładają obowiązek tworzenia ewidencji czasu pracy dla każdego z kierowców.

Prawidłowa analiza czasu pracy

Pracodawca zgodnie z Art. 25. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców jest zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców zatrudniony na podstawie umowy o pracę w formie:

  • zapisów na wykresówkach;
  • wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
  • plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
  • innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności

Składniki ewidencji

Należy również pamiętać o składnikach ewidencji charakterystycznych dla pracy kierowcy, wykonywanych w ramach obowiązków zaliczanych do czasu pracy:

  • dyżury,
  • nieusprawiedliwione przerwy w czasie prowadzenia pojazdu,
  • godziny pracy w nocy, niedziele i święta,
  • godziny nadliczbowe

Wszystkie te czynniki tworzą prawidłową ewidencję czasu pracy, dzięki której możliwe jest wyliczenie wynagrodzenia pracownika.

Do czego potrzebna jest ewidencja czasu pracy?

Prawidłowo sporządzona ewidencja czasu pracy zapewnia bezpieczeństwo prawne nie tylko podczas kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy czy Inspekcji Transportu Drogowego, ale także pozwala właściwie udokumentować zasady rozliczenia pracy kierowcy w razie ewentualnych sporów sądowych. Jesteśmy firma rozliczającą czas pracy kierowcy.

Rozliczanie diet, delegacji

Wynagrodzenie kierowcy to nie tylko pensja zasadnicza. Składają się na nie bowiem także dodatkowe świadczenia, takie jak rozliczanie diet i ryczałtów noclegowych za krajowe i zagraniczne delegacje kierowców.
Dieta stanowi należność przysługującą pracownikowi z tytułu podróży służbowej,  ma ona za zadanie pokrycie związanych z wyżywieniem.

Podróż służbowa kierowcy zawodowego to każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy przewozu drogowego poza siedzibę pracodawcy lub inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały. Konsekwencją wykonywania pracy w podróży służbowej jest obowiązek pokrycia kosztów związanych z tą podróżą.

Dietę wypłaca się w przypadku podróży krajowej w wysokości 30 zł za dzień podróży służbowej. Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę dieta jest pomniejszana w przedziałach od 8 do 12 godzin oraz powyżej 12 godzin. Jeśli pracodawca zapewnia pracownikowi bezpłatne całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) na czas podróży służbowej, dieta nie zostaje wypłacona.

Wysokość diety za podróż zagraniczną zależy od państwa, do którego pracownik został oddelegowany lub od uwarunkowań i przepisów w danym przedsiębiorstwie.

Ryczałt noclegowy

Kierowcy będącemu w podróży służbowej przysługuje ryczałt za nocleg.

Ryczałt noclegowy przysługuje kierowcy jeżeli:

  • pracodawca nie zapewnia bezpłatnego noclegu w kabinie ciężarówki,
  • pracodawca nie wskazał w umowie o pracę, regulaminie wynagrodzeń lub innym dokumencie wewnątrzzakładowym, że nie będzie wypłacał ryczałtu noclegowego.

Praca kierowców zawodowych w transporcie drogowym jest specyficzna, wymaga prawidłowego rozliczenia czasu tej pracy. Spowodowane jest to kwestią właściwego wynagrodzenia pracowników mobilnych, poprawy warunków ich pracy, a także koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa drogowego poprzez właściwe odbieranie przerw i odpoczynków przez kierowców. Ustawa o czasie pracy kierowców oraz Kodeks pracy nakładają obowiązek tworzenia ewidencji czasu pracy dla każdego z kierowców.

Chcesz uzyskać więcej szczegółów? ZADZWOŃ: 733 339 337 lub 690 055 922

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20wrz
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za sierpień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za maj 2024 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia