Płaca minimalna w Belgii · euroPiM
belgia

Płaca minimalna w Belgii

rozliczanie czasu pracy kierowcy, wynagrodzeń kierowców

Skontaktuj się z nami

W myśl informacji przekazanych przez stronę belgijską obowiązek wypłaty wynagrodzenia minimalnego w Belgii stosuje się w odniesieniu do:

 • transportu na terytorium Belgii realizowanego przez przedsiębiorstwo z siedzibą w innym państwie członkowskim z udziałem pracownika/kierowcy wykonującego transport na zlecenie klienta belgijskiego lub przewoźnika belgijskiego (w związku z umową handlową zawartą pomiędzy tymi dwoma przedsiębiorstwami),
 • kabotażu na terytorium Belgii

W Belgii czas pracy nie może przekraczać ośmiu godzin dziennie . Ponadto codzienną pracę należy zasadniczo wykonywać w godzinach od 6:00 do 20:00 (z powodu zakazu pracy w porze nocnej).

Minimalne wynagrodzenie (brutto za godzinę) personelu drogowego

Członkowie zespołu

38 godzin tygodniowo

1. Przeładowywacz – konwojent

11,3425 €

2. Pracownik szkolący się (wspierany przez doświadczonego pracownika)

11,3425 €

3.1 Operator pojazdu o ładowności poniże 7 ton

3.2 Pracownik zajmujący się usługami kurierskimi < 6 miesięcy stażu w sektorze (kategoria A)

11,7810 €

4.1 Operator pojazdu o ładowności od 7 do 15 ton

4.2 Pracownik zajmujący się usługami kurierskimi > 6 miesięcy stażu w sektorze (kategoria B)

12,0460 €

5.1 Operator pojazdu o ładowności wyższej lub równej 15 ton

5.2 Kierowca zestawu ciągnik siodłowy + naczepa

5.3 Operator homologowanego pojazdu ADR

5.4 Operator pojazdu chłodniczego

5.5. Pracownik firmy kurierskiej

12,4680 €

Oprócz stawki minimalnej za godzinę pracy, układ zbiorowy dla transportu przewiduje również konieczność wypłaty innych dodatków (np. za godziny dyspozycyjności, stażowe, związane z podróżą służbową).

Czas dyspozycyjności w niedziele/ święta

Wynagrodzenie za godziny dyspozycyjności + 100%

Nadgodziny płatne +50% stawki godzinowej

Wynagrodzenie za godziny dyspozycyjności 

                                                                                              38 h/tydzień                      39 h/tydzień i 6 dni płatnych

(standardowy)

Kierowca w trakcie szkolenia 99%                                           10,4900                                10,2220

Kierowca pojazdu o ładowności do 7 ton 99%                       10,8960                                10,6165

Kierowca pojazdu o ładowności 7- 15 ton 99%                       11,1410                                 10,8555

Pozostałe kategorie 99%                                                              11,5310                                 11,2350

Prom/pociąg (oprócz wypoczynku regularnego)

Wynagrodzenie za godziny dyspozycyjności    –    90 % zasadniczego wynagrodzenia godzinowego

 

Dodatek za godziny nocne

1 stycznia 2019 roku wynagrodzenie za godziny nocne wynosi 1,5015 EUR i jest rocznie przeliczane 1 stycznia jako funkcja kosztów życiowych w nawiązaniu CLA of 19 October 2017 (Royal Decree 13.06.2018 – Belgian Official Gazette 13.07.2018 – registration number 143004/CO/140).

Dodatek RGPT (sanitarny): 1,3920 do każdej godziny

Dodatek pobytowy (w przypadku spędzania nocy poza domem):

– duży dodatek pobytowy A (delegacja) – 36.1265 EUR/24h

– mały dodatek pobytowy B (delegacja) – 14.6440 EUR

Mały dodatek, w przypadku pierwszego odpoczynku dziennego, gdy czas pracy jest krótszy niż 8h lub gdy nieobecność w miejscu zamieszkania jest krótsza niż 24 h i chodzi o jeden odpoczynek dzienny.

Dodatek z tytułu wysługi lat za godzinę pracy i dyspozycyjności nieprzerwanie u jednego pracodawcy

Po 1 roku stażu pracy w firmie:         0,0525  EUR

Po 3 latach stażu pracy w firmie:      0,1075  EUR

Po 5 latach stażu pracy w firmie:      0,1625  EUR

Po 8 latach stażu pracy w firmie:      0,2175  EUR

Po 10 latach stażu pracy w firmie:    0,2725  EUR

Po 15 latach stażu pracy w firmie:    0,3275  EUR

Po 20 latach stażu pracy w firmie:    0,3825  EUR

 

Delegowanie pracowników do Belgii

Obowiązek zgłaszania oddelegowania pracowników dotyczy tylko i wyłącznie operacji kabotażowych.

Transport międzynarodowy nie jest objęty obowiązkiem zgłaszania oddelegowania.

Zgłoszenia oddelegowania należy dokonać online w systemie LIMOSA (http://www.limosa.be/) przed rozpoczęciem pracy na terenie Belgii.

W deklaracji zgłasza się każdą operację kabotażową i pracownika, który będzie ją wykonywał.

Potwierdzeniem prawidłowego przejścia procedury zgłoszenia jest wygenerowanie przez system certyfikatu LIMOSA-1.

Deklaracja LIMOSA zawiera przede wszystkim dane dotyczące delegowanego personelu, pracodawcy zagranicznego oraz osoby upoważnionej do kontaktów (tzw. łącznika do kontaktu z tamtejszą inspekcją pracy). Dowód zgłoszenia Limosa-1 – musi być przedstawiony przed rozpoczęciem działalności w Belgii.

 

Pracodawcy delegujący pracowników do Belgii muszą wyznaczyć osobę do kontaktu (otrzymywania zawiadomień, udzielania informacji, przekazywania dokumentacji belgijskiej inspekcji pracy) i powiadomić o tym fakcie tamtejsze organy (pisemnie bądź w formie wiadomości e-mail). Musi to być osoba fizyczna, a nie prawna. Najlepiej, aby przebywała na terytorium Belgii przez cały okres delegowania. Łącznikiem może być zarówno przedstawiciel pracodawcy, jak też jeden z delegowanych pracowników.

 

Dokumenty kierowcy w pojeździe

 • deklaracja oddelegowania LIMOSA (dokument L1)
 • dowód osobisty lub paszport
 • druk A1

W przypadku kontroli warto mieć dodatkowo:

 • umowa o pracę
 • dokumentację dotycząca wynagrodzenia

Dodatkowe usługi dla klientów

 • prowadzenie księgowości firm transportowych
 • przygotowywanie umów o pracę dla kierowców z uwzględnieniem ryczałtów
 • rozliczanie płacy minimalnej w Europie (w tym: Francja, Niemcy, Austria, Luksemburg, Belgia, Włochy, Norwegia i Holandia)
 • pomoc w zgłaszaniu kierowców oddelegowanych
 • reprezentowanie przy kontroli ITD (Inspekcji Transportu Drogowego), PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
 • rozliczanie wynagrodzeń kierowców w krajach UE (Unii Europejskiej)
 • przedstawicielstwo na terenie Francji - od 5 euro za kierowcę
 • rozliczanie diet i delegacji z tytułu podróży służbowych kierowcy
 • pobieranie danych z kart kierowcy (dla naszych klientów BEZPŁATNIE) oraz tachografów
 • prowadzenie szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych (kod 95 w prawo jazdy)
 • pomoc w uzyskaniu druku A1 dla kierowców
 • rozliczanie czasu pracy kierowcy dla pojazdów do 3,5 tony (w tym BUSY)

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close