belgia

Płaca minimalna w Belgii

rozliczanie czasu pracy kierowcy, wynagrodzeń kierowców

Skontaktuj się z nami

W myśl informacji przekazanych przez stronę belgijską obowiązek wypłaty wynagrodzenia minimalnego w Belgii stosuje się w odniesieniu do:

 • transportu na terytorium Belgii realizowanego przez przedsiębiorstwo z siedzibą w innym państwie członkowskim z udziałem pracownika/kierowcy wykonującego transport na zlecenie klienta belgijskiego lub przewoźnika belgijskiego (w związku z umową handlową zawartą pomiędzy tymi dwoma przedsiębiorstwami),
 • kabotażu na terytorium Belgii

W Belgii czas pracy nie może przekraczać ośmiu godzin dziennie . Ponadto codzienną pracę należy zasadniczo wykonywać w godzinach od 6:00 do 20:00 (z powodu zakazu pracy w porze nocnej).

Minimalne wynagrodzenie (brutto za godzinę) personelu drogowego

Członkowie zespołu

38 godzin tygodniowo

1. Przeładowywacz – konwojent

11,3425 €

2. Pracownik szkolący się (wspierany przez doświadczonego pracownika)

11,3425 €

3.1 Operator pojazdu o ładowności poniże 7 ton

3.2 Pracownik zajmujący się usługami kurierskimi < 6 miesięcy stażu w sektorze (kategoria A)

11,7810 €

4.1 Operator pojazdu o ładowności od 7 do 15 ton

4.2 Pracownik zajmujący się usługami kurierskimi > 6 miesięcy stażu w sektorze (kategoria B)

12,0460 €

5.1 Operator pojazdu o ładowności wyższej lub równej 15 ton

5.2 Kierowca zestawu ciągnik siodłowy + naczepa

5.3 Operator homologowanego pojazdu ADR

5.4 Operator pojazdu chłodniczego

5.5. Pracownik firmy kurierskiej

12,4680 €

Oprócz stawki minimalnej za godzinę pracy, układ zbiorowy dla transportu przewiduje również konieczność wypłaty innych dodatków (np. za godziny dyspozycyjności, stażowe, związane z podróżą służbową).

Czas dyspozycyjności w niedziele/ święta

Wynagrodzenie za godziny dyspozycyjności + 100%

Nadgodziny płatne +50% stawki godzinowej

Wynagrodzenie za godziny dyspozycyjności 

                                                                                              38 h/tydzień                      39 h/tydzień i 6 dni płatnych

(standardowy)

Kierowca w trakcie szkolenia 99%                                           10,4900                                10,2220

Kierowca pojazdu o ładowności do 7 ton 99%                       10,8960                                10,6165

Kierowca pojazdu o ładowności 7- 15 ton 99%                       11,1410                                 10,8555

Pozostałe kategorie 99%                                                              11,5310                                 11,2350

Prom/pociąg (oprócz wypoczynku regularnego)

Wynagrodzenie za godziny dyspozycyjności    –    90 % zasadniczego wynagrodzenia godzinowego

 

Dodatek za godziny nocne

1 stycznia 2019 roku wynagrodzenie za godziny nocne wynosi 1,5015 EUR i jest rocznie przeliczane 1 stycznia jako funkcja kosztów życiowych w nawiązaniu CLA of 19 October 2017 (Royal Decree 13.06.2018 – Belgian Official Gazette 13.07.2018 – registration number 143004/CO/140).

Dodatek RGPT (sanitarny): 1,3920 do każdej godziny

Dodatek pobytowy (w przypadku spędzania nocy poza domem):

– duży dodatek pobytowy A (delegacja) – 36.1265 EUR/24h

– mały dodatek pobytowy B (delegacja) – 14.6440 EUR

Mały dodatek, w przypadku pierwszego odpoczynku dziennego, gdy czas pracy jest krótszy niż 8h lub gdy nieobecność w miejscu zamieszkania jest krótsza niż 24 h i chodzi o jeden odpoczynek dzienny.

Dodatek z tytułu wysługi lat za godzinę pracy i dyspozycyjności nieprzerwanie u jednego pracodawcy

Po 1 roku stażu pracy w firmie:         0,0525  EUR

Po 3 latach stażu pracy w firmie:      0,1075  EUR

Po 5 latach stażu pracy w firmie:      0,1625  EUR

Po 8 latach stażu pracy w firmie:      0,2175  EUR

Po 10 latach stażu pracy w firmie:    0,2725  EUR

Po 15 latach stażu pracy w firmie:    0,3275  EUR

Po 20 latach stażu pracy w firmie:    0,3825  EUR

 

Delegowanie pracowników do Belgii

Obowiązek zgłaszania oddelegowania pracowników dotyczy tylko i wyłącznie operacji kabotażowych.

Transport międzynarodowy nie jest objęty obowiązkiem zgłaszania oddelegowania.

Zgłoszenia oddelegowania należy dokonać online w systemie LIMOSA (http://www.limosa.be/) przed rozpoczęciem pracy na terenie Belgii.

W deklaracji zgłasza się każdą operację kabotażową i pracownika, który będzie ją wykonywał.

Potwierdzeniem prawidłowego przejścia procedury zgłoszenia jest wygenerowanie przez system certyfikatu LIMOSA-1.

Deklaracja LIMOSA zawiera przede wszystkim dane dotyczące delegowanego personelu, pracodawcy zagranicznego oraz osoby upoważnionej do kontaktów (tzw. łącznika do kontaktu z tamtejszą inspekcją pracy). Dowód zgłoszenia Limosa-1 – musi być przedstawiony przed rozpoczęciem działalności w Belgii.

 

Pracodawcy delegujący pracowników do Belgii muszą wyznaczyć osobę do kontaktu (otrzymywania zawiadomień, udzielania informacji, przekazywania dokumentacji belgijskiej inspekcji pracy) i powiadomić o tym fakcie tamtejsze organy (pisemnie bądź w formie wiadomości e-mail). Musi to być osoba fizyczna, a nie prawna. Najlepiej, aby przebywała na terytorium Belgii przez cały okres delegowania. Łącznikiem może być zarówno przedstawiciel pracodawcy, jak też jeden z delegowanych pracowników.

 

Dokumenty kierowcy w pojeździe

 • deklaracja oddelegowania LIMOSA (dokument L1)
 • dowód osobisty lub paszport
 • druk A1

W przypadku kontroli warto mieć dodatkowo:

 • umowa o pracę
 • dokumentację dotycząca wynagrodzenia

Dodatkowe usługi dla klientów

 • prowadzenie księgowości firm transportowych
 • przygotowywanie umów o pracę dla kierowców z uwzględnieniem ryczałtów
 • rozliczanie płacy minimalnej w Europie (w tym: Francja, Niemcy, Austria, Luksemburg, Belgia, Włochy, Norwegia i Holandia)
 • pomoc w zgłaszaniu kierowców oddelegowanych
 • reprezentowanie przy kontroli ITD (Inspekcji Transportu Drogowego), PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
 • rozliczanie wynagrodzeń kierowców w krajach UE (Unii Europejskiej)
 • przedstawicielstwo na terenie Francji - od 5 euro za kierowcę
 • rozliczanie diet i delegacji z tytułu podróży służbowych kierowcy
 • pobieranie danych z kart kierowcy (dla naszych klientów BEZPŁATNIE) oraz tachografów
 • prowadzenie szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych (kod 95 w prawo jazdy)
 • pomoc w uzyskaniu druku A1 dla kierowców
 • rozliczanie czasu pracy kierowcy dla pojazdów do 3,5 tony (w tym BUSY)