Licencja Transportowa Krajowa Międzynarodowa

Użyczenie: Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Licencja Transportowa Wspólnotowa max w 21 dni roboczych

Licencja Krajowa max w 7 dni

zadzwoń: 733 339 337

Skontaktuj się z nami

Certyfikat Kompetencji Zawodowych od 300,00 zł/m-c – niezbędny do wyrobienia licencji transportowej

zadzwoń: 733 339 337 lub 690 055 922 lub 690 055 822 lub 690 055 722.

Wyznacz osobę zarządzającą transportem razem z nami!

Pomożemy Ci przygotować komplet dokumentów i krok po kroku przeprowadzimy przez całą procedurę uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (licencja transportowa krajowa) lub licencji transportowej – międzynarodowej. Dostarczymy wszystko, co jest potrzebne, aby rozpocząć prowadzenie firmy transportowej w krajowym i międzynarodowym przewozie rzeczy lub osób!

Licencja Transportowa Krajowa Międzynarodowa

 

Zgodność z ustawą

Zgodnie z przepisami jest wymóg posiadania osobiście CKZ lub zatrudnienie osoby posiadająca dobrą reputację oraz Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Nasz zespół posiada uprawnienia do bycia osobą zarządzającą w krajowym i międzynarodowym transporcie.

Zdolność finansowa na 9 000 euro i więcej

Przygotowujemy dokumenty potwierdzające zdolność finansową przewoźnika w formie ubezpieczenia na pierwszy pojazd 9 000 euro, a na każdy kolejny 5 000 euro. Zdolność finansowa jest potrzebna do uzyskania licencji.

Czas realizacji – max 1 godzina!

 

Licencja w 21 dni

LICENCJA MIĘDZYNARODOWA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU (licencja międzynarodowa)

Jesteśmy w stanie pomóc, by licencja została wydana maksymalnie w ciągu 21 dni roboczych !!!

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA (licencja krajowa)

Zadbamy o to, by licencja została wydana w przyspieszonym trybie administracyjnym!

Zadzwoń: +48 733 339 337 lub +48 690 055 922 lub +48 690 055 822 lub +48 690 055 722

Dodatkowe informacje: licencjaTRANSPORTOWA365.pl

 

Pomoc przy innych dokumentach
Nie musisz wiedzieć jak przygotować wniosek o wypis z licencji, odnowienie licencji, zawieszenie licencji, zaświadczenia na potrzeby własne, zezwolenia, zmiany danych w licencji.

MY ZROBIMY TO ZA CIEBIE!

 

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarabiają w ramach działalności gospodarczej na przewozie osób lub rzeczy, są zobowiązani do legitymowania się licencją. Bez znaczenia pozostaje fakt, przy pomocy jakiego środka transportu się to odbywa: auta, busa czy autokaru. Jeżeli powoduje to dochody spływające dla firmy, licencja jest wymagana.

WAŻNE: Od maja 2022 roku jest wymagana Licencja Transportowa dla pojazdów powyżej 2,5 tony (potocznie nazywana Licencją dla BUSIARZY, Licencją na BUSY, Licencją Transportową do 3,5 tony)

Licencja przewoźnika – jakie wymagania?

Obowiązek posiadania licencji dla przewoźników został ustanowiony na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1072/2009 i 1073/2009. Aby uzyskać licencję, niezbędne jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (w języku potocznym często posługujemy się pojęciem licencji krajowej).

Z kolei aby wykonywać zawód przewoźnika drogowego i uzyskać zezwolenie przedsiębiorca musi spełniać wszystkie poniższe warunki łącznie:

 1. posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich UE
 2. cieszyć się dobrą reputacją
 3. posiadać odpowiednią zdolność finansową
 4. posiadać wymagane kompetencje zawodowe

Zdolność finansowa wspomniana wyżej to przedstawienie we wniosku licencyjnym naszego zabezpieczenia o równowartości 9000 euro na pierwszy pojazd przeznaczony do transportu oraz 5000 euro na każdy następny.

Dodatkowo nie powinniśmy zapominać o opłatach. Jeżeli ubiegamy się o licencję na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową na transport musimy uiścić odpowiednio wysoką opłatę. Jej wysokość wyznacza to, jak długi czas licencji jest wymagany. Jeżeli chcemy starać się o licencję na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, musimy liczyć się z wydatkiem rzędu 1000 zł. W przypadku licencji międzynarodowej cennik zaczyna się od 4000 zł za licencję do 5 lat, a kończy na 8000 zł za licencję do 10 lat. Warto pamiętać o tym, że każdy wypis jest liczony dodatkowo.

Licencja spedycyjna – jakie dokumenty są wymagane?

Licencja spedycyjna (czyli licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy) wydawana jest przez Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta na prawach powiatu.

Licencję uzyskuje się na okres nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat (okres uzależniony jest od wniosku przedsiębiorcy).

Ubiegając się o licencję spedycyjną, powinniśmy przygotować się na konieczność przedstawienia następujących dokumentów:

 • wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem, że będzie pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w danym przedsiębiorstwie
 • kopię certyfikatu kompetencji zawodowych
 • oświadczenie o niekaralności
 • dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: 50 000 euro
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji

Opłaty za licencję spedycyjną:

Opłata za licencję jest zależna od okresu na jaki jest wydawana i wynosi:

  1. na okres od 2 do 15 lat 800,00 zł
  2. na okres powyżej 15 do 30 lat 900,00 zł
  3. na okres powyżej 30 do 50 lat 1000,00 zł

Licencja transportowa – skorzystaj z pomocy profesjonalistów

Licencja transportowa jest niezbędna wszędzie tam, gdzie praca polega na przewożeniu rzeczy lub osób. Z tego względu warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy pomogą w organizacji dokumentacji, a także wesprą cały proces starania się o licencję. Nasi specjaliści udzielają rad na każdym etapie ubiegania się o dokument, a także wspierają kompletowanie zaświadczeń. Z nami otrzymanie licencji transportowej będzie dużo prostsze!

 

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły – certyfikat kompetencji zawodowych do licencji transportowej / licencji spedycyjnej

TELEFON: 733 339 337

lub

690 055 922 lub 690 055 822 lub 690 055 722

Dodatkowe usługi dla klientów

 • prowadzenie księgowości firm transportowych
 • przygotowywanie umów o pracę dla kierowców z uwzględnieniem ryczałtów
 • rozliczanie płacy minimalnej w Europie (w tym: Francja, Niemcy, Austria, Luksemburg, Belgia, Włochy, Norwegia i Holandia)
 • pomoc w zgłaszaniu kierowców oddelegowanych
 • reprezentowanie przy kontroli ITD (Inspekcji Transportu Drogowego), PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
 • rozliczanie wynagrodzeń kierowców w krajach UE (Unii Europejskiej)
 • przedstawicielstwo na terenie Francji - od 5 euro za kierowcę
 • rozliczanie diet i delegacji z tytułu podróży służbowych kierowcy
 • pobieranie danych z kart kierowcy (dla naszych klientów BEZPŁATNIE) oraz tachografów
 • prowadzenie szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych (kod 95 w prawo jazdy)
 • pomoc w uzyskaniu druku A1 dla kierowców
 • rozliczanie czasu pracy kierowcy dla pojazdów do 3,5 tony (w tym BUSY)

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia