PIT 2023 – jak wspólnie z małżonkiem rozliczyć pit 36?

PIT 2023 – jak wspólnie z małżonkiem rozliczyć pit 36?

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Składając zeznanie PIT musimy wybrać sposób rozliczenia podatku. Wyróżniamy następujące typy rozliczeń:

 • indywidualne
 • wspólnie z małżonkiem zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy,
 • w sposób przewidziany dla wdów i wdowców,
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • w sposób przewidziany w 29 ust. 4 ustawy – podatnik,
 • w sposób przewidziany w 29 ust. 4 ustawy – małżonek.

Warunki wspólnego rozliczenia

Łącznemu rozliczeniu podlegać mogą wyłącznie małżonkowie, którzy:

 • zawarli związek małżeński w trakcie roku podatkowego lub związek ten został zawarty w latach wcześniejszych i trwa nadal,
 • mają w roku podatkowym ustrój współwłasności majątkowej małżeńskiej.

Kiedy nie można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem:

 • małżonkowie podpisali umowę o rozdzielności majątkowej,
 • małżonkowie są w prawnej separacji,
 • jeden z małżonków opłaca podatek liniowy lub jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (wyjątek stanowi opodatkowanie w tej formie najmu- wtedy możliwe jest wspólne rozliczenie z małżonkiem)
 • jeśli małżonkowie opłacają podatek liniowy lub podatek ryczałtowy to nawet jak uzyskują inne dochody opodatkowane na skali podatkowej nie mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia.

Czy powinienem składać oświadczenie do Urzędu o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem?

Zasady i sposób rozliczania małżonków regulują art. 6 oraz 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis mówi, że na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym małżonkowie mogą opodatkować łącznie sumę swoich dochodów. Nie trzeba składać osobnego pisma do Urzędu Skarbowego.

Korzyści ze wspólnego rozliczenia

 1. w sytuacji gdy jedno z małżonków nie osiąga żadnych dochodów wówczas nie może korzystać z kwoty zmniejszającej podatek; przy rozliczeniu wspólnym – kwota zmniejszająca (3.600 zł rocznie) obniży dodatkowo dochody wspólne małżonków – zostanie bowiem odjęta od połowy zarobków małżonka, który zarabia.
 2. w przypadku dużych dysproporcji jeśli chodzi o zarobki małżonków np. jedno z małżonków zarabia 20.000,00 zł na drugie 150.000,00 zł, przy rozliczeniu indywidualnym drugi małżonek musiałby opodatkować nadwyżkę ponad 120.000,00 zł stawką podatku 32 %, a wspólne rozliczenie pozwala w tym przypadku na rozliczenie całości dochodów stawką 12 %, ponieważ dochody się sumuje i podstawa opodatkowania to połowa sumy dochodów małżonków.

Zapraszam również do przeczytania artykułu o zwrocie nadpłaty z PIT

Zwrot nadpłaty, czyli kiedy otrzymam pieniądze ze “skarbówki”