Urzędy Pracy w 2016 roku, także przyznają dotacje dla początkujących przedsiębiorców.

Urzędy Pracy w 2016 roku, także przyznają dotacje dla początkujących przedsiębiorców.

Urzędy Pracy w całej Polsce od wielu lat udzielają pomocy przyszłym przedsiębiorcom, oferując wsparcie w postaci dotacji na własny biznes. W tym roku także, każdy zainteresowany rozpoczęciem własnej działalności może liczyć na takie wsparcie.
 
O otrzymanie dotacji z Urzędu Pracy może starać się każdy początkujący przedsiębiorca planujący założenie własnej działalności gospodarczej. Zdecydowanym plusem takiej dotacji jest jej bezzwrotność oraz szybkość jej otrzymania (przeważnie w przeciągu półtorej miesiąca). Nie ma także konieczności ponoszenia uprzednich wydatków z własnej kieszeni.
 
Co należy zrobić, aby taką dotację otrzymać: po pierwsze posiadać, status osoby bezrobotnej, co uzyskuje się po zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba o takim statusie. Następnie należy odczekać ok. trzech miesięcy od rejestracji. Dopiero po tym czasie można złożyć wniosek o dofinansowanie (niektóre urzędy pracy skracają termin oczekiwania do miesiąca). Co ważne! Bezrobotny starający się o dotacje z urzędu pracy nie może być studentem studiów dziennych. Może natomiast studiować zaocznie. Osoba, która stara się o dofinansowanie, nie może posiadać na swoim koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres). Dotacje nie są przyznawane także osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu. Osoba starająca się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Bezrobotny składający wniosek o dotację z Urzędu Pracy nie może posiadać do pięciu lat wstecz od dnia złożenia wniosku innego dofinansowania lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

Najczęściej cała procedura udzielania dofinansowania trwa ponad miesiąc (czasem dłużej, nawet do kilku miesięcy), w zależności od sprawności odpowiedniego urzędu pracy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku trzeba czekać kolejny tydzień na podpisanie umowy między osobą bezrobotną składającą wniosek a danym urzędem pracy oraz poręczycielami (poręczyciel zabezpiecza ewentualny zwrot kwoty dotacji w razie niedotrzymania przez wnioskującego umowy – jest obowiązkowy!). Dopiero po podpisaniu tej umowy przez strony pieniądze w ciągu kilku dni trafiają na konto osoby, która złożyła uprzednio wniosek o dotację.

Obecnie kwota dotacji zależy od kwot, jakie urzędy pracy otrzymały na ten cel. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w regulaminach poszczególnych jednostek. Najczęściej jest to kwota do 25 tys. zł.

Jak już wspomnieliśmy dotacje z Urzędów Pracy są instrumentem bezzwrotnym. Zazwyczaj nie wymagany jest wkład własny, z tym że przy rozpatrywaniu wniosku urzędy zwracają na niego uwagę (niektóre urzędy w regulaminach podają nawet zalecany procentowy pułap wkładu własnego), dlatego też lepiej go posiadać – choćby symboliczną sumę. Mając własny wkład (a wkładem przecież może być także komputer, drukarka itp.), przyszły przedsiębiorca deklaruje swoje pełne zaangażowanie w firmę – jest to sygnał dla urzędu pracy, że firma ta będzie lepiej działać i w związku z tym ten przychylniej patrzy na rozpatrywany wniosek.

Koniecznym elementem wniosku o dotacje z UP, jest w większości przypadków BIZNESPLAN. Nierzadko, bywa też tak, że wniosek jest na tyle rozbudowany, że pole „biznesplan” zawiera się w jego wnętrzu. Czasem jednak biznesplan trzeba dołączyć w osobnym załączniku. Natomiast niektóre urzędy pracy w ogóle nie wymagają biznesplanu.

Niewątpliwie dotacje te są ułatwieniem dla każdego początkującego przedsiębiorcy. Poprzez korzystne warunki na jakich można je zdobyć oraz fakt, że dofinansowanie jest bezzwrotne, a czas oczekiwania na decyzje stosunkowo krótki, są instrumentem pożądanym przez każdego przyszłego przedsiębiorcę, który rozpoczyna karierę z własną firmą.

Jeśli planujesz założyć firmę, zgłoś się do swojego Urzędu Pracy lub sprawdź na jego stronie internetowej czy aktualnie nabory wniosków o otrzymanie dotacji są prowadzone. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.

Źródło: www.dofinansowaniedlafirm.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close