Trwa rekrutacja do projektów RPO WM. Wejdź lub wróć na rynek pracy!

Trwa rekrutacja do projektów RPO WM. Wejdź lub wróć na rynek pracy!

Masz więcej niż 30 lat, nie pracujesz i mieszkasz w Małopolsce? Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dzięki którym łatwiej odnajdziesz się na rynku pracy.

W ramach uczestnictwa w projekcie możesz skorzystać z takich form wsparcia jak:

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże.

Wybierz któryś z poniższych projektów i zgłoś się!

 1. “Dobry Czas na Pracę  – KOM i ST” – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.;
 2. “Wbrew barierom 2” – Fundacja AKME;
 3. “Bądź aktywny – działaj”  – Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych “Wyjdź z Domu”;
 4. “RESTART IV – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50. roku życia”– Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.;
 5. “KIERUNEK RYNEK PRACY 2.0” – SENSE consulting sp. z o. o.;
 6. “BLIŻEJ PRACY – aktywizacja zawodowa mieszkańców woj. małopolskiego” – Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.;
 7. “Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w powiecie nowosądeckim” – Powiat Nowosądecki/Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego;
 8. “Pracodawca szuka właśnie ciebie!” – Centrum Edukacji Online Małgorzata Suwaj;
 9. “Moja praca” – Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie;
 10. “Dołącz do pracujących – Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu;
 11. “DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z województwa małopolskiego” – Kompass Invest sp. z o. o.;
 12. “Prostujemy ścieżki do zatrudnienia” – Pracownia Badań Społecznych SONDA Sp. z o.o.;
 13. “Postaw na rozwój – zwiększ możliwość!” – Michał Cichoń PRO STUDIO;
 14. “Nowe szanse – nowa praca” – Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska;
 15. “Droga do zatrudnienia II”  – SYSTEMA Sp. z o.o.;
 16. “Szansa na lepsze Jutro 2”  – Centrum Edukacji i Wsparcia “RES-GEST”;
 17. “Droga do zatrudnienia III” – Systema Sp. z o.o.;
 18. “Skuteczni na rynku pracy – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy” – J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz;
 19. “Aktywni Zawodowo 30+” – Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie;
 20. “MAŁOPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU Aktywizacji Zawodowej” – Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego;
 21. “Rozwiń swoje możliwości” – Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość;
 22. “Razem po zatrudnienie” – Spółdzielnia Socjalna OPOKA;
 23. “Wyjdź z domu – działaj” – Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych “Wyjdź z Domu”;
 24. “Aktywne kobiety subregionu tarnowskiego” – EUROKONSULTANT Radosław Jaźwiec;
 25. “P jak Pracuj!” – Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI;
 26. “Moja nowa praca po 50-tce – projekt aktywizacji zawodowej dla osób z Małopolski” – Projektanci Kariery Dawid Seifert;
 27. “Doradztwo – Szkolenia – Praca” – Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne;
 28. “Po 50-tce aktywnie na rynku pracy” – Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce;
 29. “Nowe szanse zawodowe dla osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy w województwie małopolskim” – Kontraktor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 30. “W drodze po zatrudnienie – kompleksowy program aktywizacyjny dla osób po 30. roku życia” – Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.;
 31. “Aktywni i samodzielni  (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” – Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce;
 32. “Równe szanse” – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30. r. ż., w tym osób powyżej 50. r. ż. i osób z niepełnosprawnościami, w powiecie limanowskim”– Powiat Limanowski – Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej;
 33. “Aktywna kobieta” – Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet powyżej 30. r. ż., w tym kobiet powyżej 50. r. ż., w powiecie limanowskim” – Powiat Limanowski – Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej;
 34. “CZAS NA ZMIANĘ – kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia” – Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.;
 35. “Aktywizacja Zawodowa Niesłyszących II” – Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS;
 36. “50+aktywność = SUKCES!”  – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Dolina Soły”;
 37. “Postaw na siebie!” – Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr sp. z o.o.;
 38. “Przygotowani do pracy – wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego” – Collegium Progressus;
 39. “50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiatach olkuskim, chrzanowskim i oświęcimskim” – Bartosz Kosiński – FAR BEYOND BUSINESS;
 40. “Będę pracować edycja 2” – Collegium Progressus;
 41. “Bo jak nie my to kto II” – ProBiznes Marta Krawczyk;
 42. “EUROAktywizacja” – EUROKONSULTANT Radosław Jaźwiec;
 43. “(OD) Ważni na rynku pracy!” – Inventum Sp. z o.o.;
 44. “Ruszamy po zatrudnienie!” – Fundacja Możesz Więcej;
 45. “Czas na rozwój – czas na pracę!” – Stowarzyszenie PROREW;
 46. “Praca na horyzoncie!” – Gdela Krystyna Akustica.Med;
 47. “RAZEM możemy więcej!” – Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON;
 48. “Strefa aktywizacji zawodowej II” – Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu;
 49. “50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiecie miechowskim” – Bartosz Kosiński – FAR BEYOND BUSINESS;
 50. “ReWORK – program aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy mieszkańców subregionu tarnowskiego” – Certes Sp. z o.o.;
 51. “W kierunku pracy” – J&P Moritz Consulting Group Jacek Poproch;
 52. “Aktywizacja zawodowa osób 30+ w powiecie nowosądeckim” – Powiat Nowosądecki/Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego;
 53. “Aktywność zawodowa kluczem do sukcesu!” – Vision Consulting Sp. z o.o.;
 54. “Kuźnia Sukcesu na rynku pracy” – Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie;
 55. “ZATRUDNIENIE ZAWSZE W CENIE!” – Work&Training Service Janusz Żuczek;
 56. “MAK – Małopolskie Aktywne Kobiety” – Spółdzielnia Socjalna OPOKA;
 57. “Nowy Pracownik Białej Gospodarki” – Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o.;
 58. “Nowa szansa na zatrudnienie” – Fundacja Bariera;
 59. “Proaktywni na plus” – Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI;
 60. “Kierunek PRACA!” – Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Projekty dla osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Małopolsce

 1.  “Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie dąbrowskim (IV) “Szybki Start” – Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej;
 2. “Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie myślenickim (IV) – Kierunek Praca” – Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach;
 3. “Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie miechowskim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie;
 4. “Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej;
 5. “Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu;
 6. “Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku;
 7. “Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu;
 8. “Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach;
 9. “Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowosądeckim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego;
 10. “Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim (IV)”– Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie;
 11. “Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (IV)” – Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu;
 12. “Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wielickim (IV)”– Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce;
 13. “Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim (IV) – “Mania Pracowania IV” – Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego;
 14. “Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowotarskim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu;
 15. “Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) Mój rozwój, moja szansa” – Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie;
 16. “Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie proszowickim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach;
 17. “Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach;
 18. “Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie suskim (IV) – Zaradni 30 plus” – Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej;
 19. “Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem;
 20. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)” – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie;
 21. “Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Bochni.

Projekty dla osób zainteresowanych otwarciem własnej firmy i rodziców pragnących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem

Programy profilaktyczne dotyczące nowotworów jelita grubego i raka piersi

Projekty dotyczące profilaktyki i rehabilitacji osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej

Projekt adresowany do przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie do szkoleń

Projekty dotyczące zarządzania wiekiem, których celem jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia i wsparcie pracowników na stanowiskach pracy o znacznym obciążeniu dla zdrowia

Zobacz wszystkie projekty związane z rynkiem pracy, w których trwa rekrutacja.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/trwa-rekrutacja-do-projektow-rpo-wm–wejdz-na-rynek-pracy

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close