Termin na zgłoszenie przedsiębiorcy do małego ZUS w 2021 r.

Termin na zgłoszenie przedsiębiorcy do małego ZUS w 2021 r.

Przedsiębiorcy, których roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2020 r. nie przekroczył kwoty 120.000 zł. Mogą od 1 stycznia 2021 r. opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. małego ZUS. Oprócz tego muszą też spełnić pozostałe warunki określone w art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Takie osoby ustalają wówczas samodzielnie właściwą dla nich podstawę wymiaru składek. Na ubezpieczenia społeczne w oparciu o dochód z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym.

Warunki skorzystania z małego ZUS

Aby uprawniony przedsiębiorca mógł korzystać od 1 stycznia br. z małego ZUS, powinien przekazać do organu rentowego odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe, tj.:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, jeśli kontynuuje działalność prowadzoną w poprzednim roku kalendarzowym,
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA). Albo – jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA). Z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 X X albo 05 92 X X – jeśli posiada rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Zasadniczo dokumenty te przedsiębiorca powinien przekazać do ZUS do końca stycznia br. Jednak z uwagi na to, że 31 stycznia w br. przypada w niedzielę, ostateczny termin na ich przekazanie przesuwa się na pierwszy dzień roboczy, czyli 1 lutego br. Taki termin obowiązuje np. przedsiębiorców, którzy w 2020 r. opłacali składki na ogólnych zasadach. Również przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli lub wznowili prowadzenie działalności gospodarczej od 1 stycznia br.. Powinni dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń w ramach małego ZUS w terminie do 1 lutego br. Z kolei przedsiębiorca, który rozpocznie lub wznowi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie po 24 stycznia br. Na dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń w ramach małego ZUS będzie miał tylko 7 dni liczonych od dnia rozpoczęcia/wznowienia działalności. Jeżeli przejście na mały ZUS (np. po zakończeniu 24-miesięcznego preferencyjnego opłacania składek społecznych). Nastąpi w trakcie roku kalendarzowego, na przekazanie do ZUS odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych przedsiębiorca będzie miał także 7 dni.

Żadnych dokumentów zgłoszeniowych nie powinien przekazywać do ZUS przedsiębiorca, który korzystał z małego ZUS w 2020 r. i który spełnia warunki do korzystania z małego ZUS od 1 stycznia br.

Każdy przedsiębiorca, który zgłosi się do małego ZUS od 1 stycznia br., powinien przekazać za siebie za styczeń 2021 r. deklarację ZUS DRA oraz jej cz. II (albo raport ZUS RCA oraz jego cz. II).

źródło: https://ewydanie.gofin.pl/gazeta-podatkowa/html/artykul/206522/termin-na-zgloszenie-przedsiebiorcy-do-malego-zus-w-2021-r

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami