Termin na zgłoszenie przedsiębiorcy do małego ZUS w 2021 r.

Termin na zgłoszenie przedsiębiorcy do małego ZUS w 2021 r.

Przedsiębiorcy, których roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2020 r. nie przekroczył kwoty 120.000 zł. Mogą od 1 stycznia 2021 r. opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. małego ZUS. Oprócz tego muszą też spełnić pozostałe warunki określone w art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Takie osoby ustalają wówczas samodzielnie właściwą dla nich podstawę wymiaru składek. Na ubezpieczenia społeczne w oparciu o dochód z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym.

Warunki skorzystania z małego ZUS

Aby uprawniony przedsiębiorca mógł korzystać od 1 stycznia br. z małego ZUS, powinien przekazać do organu rentowego odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe, tj.:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, jeśli kontynuuje działalność prowadzoną w poprzednim roku kalendarzowym,
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA). Albo – jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA). Z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 X X albo 05 92 X X – jeśli posiada rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Zasadniczo dokumenty te przedsiębiorca powinien przekazać do ZUS do końca stycznia br. Jednak z uwagi na to, że 31 stycznia w br. przypada w niedzielę, ostateczny termin na ich przekazanie przesuwa się na pierwszy dzień roboczy, czyli 1 lutego br. Taki termin obowiązuje np. przedsiębiorców, którzy w 2020 r. opłacali składki na ogólnych zasadach. Również przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli lub wznowili prowadzenie działalności gospodarczej od 1 stycznia br.. Powinni dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń w ramach małego ZUS w terminie do 1 lutego br. Z kolei przedsiębiorca, który rozpocznie lub wznowi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie po 24 stycznia br. Na dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń w ramach małego ZUS będzie miał tylko 7 dni liczonych od dnia rozpoczęcia/wznowienia działalności. Jeżeli przejście na mały ZUS (np. po zakończeniu 24-miesięcznego preferencyjnego opłacania składek społecznych). Nastąpi w trakcie roku kalendarzowego, na przekazanie do ZUS odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych przedsiębiorca będzie miał także 7 dni.

Żadnych dokumentów zgłoszeniowych nie powinien przekazywać do ZUS przedsiębiorca, który korzystał z małego ZUS w 2020 r. i który spełnia warunki do korzystania z małego ZUS od 1 stycznia br.

Każdy przedsiębiorca, który zgłosi się do małego ZUS od 1 stycznia br., powinien przekazać za siebie za styczeń 2021 r. deklarację ZUS DRA oraz jej cz. II (albo raport ZUS RCA oraz jego cz. II).

źródło: https://ewydanie.gofin.pl/gazeta-podatkowa/html/artykul/206522/termin-na-zgloszenie-przedsiebiorcy-do-malego-zus-w-2021-r

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close