Rolnictwo, obszary wiejskie, rybactwo

Data dodatnia: 1 sierpnia, 2014

Rolnictwo, obszary wiejskie, rybactwo

Program rozwoju obszarów wiejskich stanowić będzie kontynuację i rozwinięcie kierunków wsparcia realizowanych w okresie po przystąpieniu polski do UE. W latach 2014 – 2020 realizowanych będzie sześć priorytetów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Obejmują one ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, poprawę konkurencyjności gospodarki rolnej, zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych, poprawę organizacji łańcucha żywnościowego, promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorze rolnym, spożywczym i leśnym, zwiększanie włączania społecznego ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Szczególny nacisk położony będzie na dalsze wzmacnianie konkurencyjności sektora rolnego oraz kwestie środowiskowe.

W programie dotyczącym rozwoju obszarów morskich i rybackich środki przeznaczone będą przede wszystkim na wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rybackiego (modernizacja i wzrost innowacyjności sektora rybackiego), wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego i zatrudnienia oraz przedsiębiorczości sektora rybackiego, ochronę środowiska i adaptacji do zmian klimatu (ochrona jakości wód).

Stanowisko Samorządu Województwa Małopolskiego wobec drugiego projektu Programu Obszarów Wiejskich 2014-2020 (6 lutego 2014) – pobierz 

Projekt Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PROW 2014-2020(24 stycznia 2014) – pobierz 

Stanowisko Samorządu Województwa Małopolskiego wobec pierwszego projektu Programu Obszarów Wiejskich 2014-2020
 – II konsultacje (12 września 2013) – pobierz 

Projekt Programu Rybactwo i Morze 2014-2020 (29 sierpnia 2013) – pobierz

Propozycje  legislacyjne dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku –więcej

Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu Programu Obszarów Wiejskich 2014-2020 (maj 2013) – pobierz 

Stanowisko Samorządu Województwa Małopolskiego wobec projektu Programu Obszarów Wiejskich 2014-2020 (maj 2013) – pobierz 

Wstępny zarys Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PROW 2014-2020 (kwiecień 2013) – pobierz 

Stanowisko Marszałka Województwa Małopolskiego wobec podejścia RLKS(kwiecień 2013) – pobierz

 

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

10Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – pozostali płatnicy składek

21Gru
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za listopad 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

28Gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za listopad 2020

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close