Płaca minimalna 2021 (2 800,00 zł miesięcznie; 18,30 zł stawka godzinowa)

Płaca minimalna 2021 (2 800,00 zł miesięcznie; 18,30 zł stawka godzinowa)

Podwyżka płacy minimalnej!!

Płaca minimalna w 2021 roku – 2800,00 zł

Minimalne wynagrodzenie za pracę dotyczy nie tylko osób o najniższych zarobkach – z umowy o pracę czy umów rozliczanych według stawek godzinowych!!!!

Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest parametrem, od którego ustalana jest wysokość różnych świadczeń – na plus (premii, nagród, bonusów) lub na minus (kary za wykroczenia)!

Wszystkie rosną od 1 stycznia 2021 r., podobnie jak minimalne stawki płac i godzinowa o 7,7 proc

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. ukazało się w Dzienniku Ustaw 2020 w pozycji 1596 poniżej widzimy co następuje:

Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Chcesz, byśmy rozliczali Twoją firmę? Zadzwoń: 733 339 337 lub zapraszamy na stronę www.biurorachunkowetarnow.pl