Kluczowe korzyści z regularnego szkolenia okresowego kierowców

Kluczowe korzyści z regularnego szkolenia okresowego kierowców

Szkolenie okresowe kierowców to rodzaj obowiązkowego szkolenia, które odbywa regularnie każdy kierowca zawodowy pojazdów powyżej 3,5 tony. Co do zasady, szkolenia należy odnawiać co 5 lat. Poznaj kluczowe korzyści z regularnego szkolenia okresowego kierowcy.

Co to jest szkolenie okresowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierowca obowiązany jest co 5 lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającej uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz.

Szkolenie prowadzone jest przez uprawnione ośrodki szkolenia kierowców.

Zakres szkolenia okresowego

Co do zasady szkolenie okresowe trwa 35 godzin i podzielone jest na 5 modułów (każdy moduł trwa 7 godzin zegarowych).

Należy podkreślić, że co najmniej jeden moduł musi obejmować zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń lub zajęć praktycznych w ruchu drogowym, lub zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. Oznacza to, że co najmniej 3,5 godziny (połowa 7-godzinnego modułu) przeznaczone są na ćwiczenia lub zajęcia praktyczne w ruchu drogowym.

Co więcej, przynajmniej jeden moduł szkolenia okresowego (a zatem co najmniej 7 godzin) musi obejmować zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Korzyści z regularnego szkolenia okresowego kierowcy zawodowego

Odbycie szkolenia okresowego i odnowienie uprawnień do wykonywania przewozów drogowych może być kojarzone z przykrym obowiązkiem. Zdarza się, że kierowcy wychodzą z założenia, że skoro pracują w zawodzie już kilka czy kilkanaście lat, to niczego nowego nie mogą się dowiedzieć. Niestety jest to błędne przeświadczenie. Celem szkolenia okresowego jest uzupełnianie i odświeżenie wiedzy i umiejętności, a tym samym poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jak to zostało już wcześniej wspomniane, ustawodawca zwraca szczególną uwagę na zajęcia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Szkolenia okresowe kierowców w tym zakresie są nieodzowne, aby zwiększać ich świadomość, umiejętności i odpowiedzialność za bezpieczne poruszanie się po drogach.

Szkolenia te są nie tylko ważne dla samego kierowcy, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Kierowcy zawodowi często spędzają wiele godzin na drodze, a ich umiejętności za kierownicą mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo innych użytkowników dróg. Szkolenia, które koncentrują się na kwestiach takich jak reakcja na nagłe sytuacje, prowadzenie w trudnych warunkach pogodowych czy obsługa nowych systemów bezpieczeństwa, pomagają kierowcom w unikaniu potencjalnych wypadków i poważnych sytuacji na drodze.

Kolejnym istotnym aspektem szkolenia są często zmieniające się przepisy. Nie chodzi tutaj wyłącznie o przepisy w zakresie ruchu drogowego, ale te dotyczące przewozów drogowych rzeczy i osób. Zmianie ulegają zarówno przepisy krajowe, jak i unijne. Ważne jest, by kierowcy nie tylko znali aktualnie obowiązujące prawo, ale rozumieli je i umieli się do niego dostosować.

Inną ważną korzyścią dla kierowców jest rozwijanie umiejętności miękkich. Praca jako kierowca zawodowy wymaga nie tylko umiejętności technicznych, ale także umiejętności komunikacyjnych, zarządzania czasem i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Szkolenia okresowe pomagają rozwijać te umiejętności, co może przekładać się na lepsze relacje z klientami, spokojniejszą obsługę i zwiększenie efektywności pracy.

Korzyści ze szkoleń okresowych dotyczą także samych firm transportowych. Pracownicy, którzy regularnie uczestniczą w takich szkoleniach, są bardziej świadomi przepisów i wymagań, co przekłada się na mniejszą liczbę mandatów oraz potencjalnych strat związanych z niezgodnym z prawem prowadzeniem działalności. Ponadto, kierowcy dobrze przygotowani i z odpowiednią wiedzą są bardziej wartościowi dla pracodawcy, co może przyciągać nowych klientów i zwiększać reputację firmy.

Warto zaznaczyć, że szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów prawa, ale także inwestycja w rozwój zawodowy i bezpieczeństwo. Działania te przynoszą korzyści zarówno dla kierowców, jak i dla firm transportowych.