Nowe projekty z któych można otrzymać dofinansowanie

Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa organizuje w najbliższym czasie cykl szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju tj. „Małych projektów”, „Odnowy i rozwoju wsi”, „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”. Szkolenia skierowane są do wszystkich mieszkańców gmin członkowskich LGD ZPT w szczególności: pracowników urzędów gmin, osób fizycznych, prawnych, przedsiębiorstw, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawy przyznaje zdolność prawną (m.in. fundacje, stowarzyszenia posiadające siedzibę na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju lub prowadzące działalność na tym obszarze). Szczegółowy terminarz szkoleń wygląda następująco:

  • 31 marca 2011 r. od godz. 9:00- „Odnowa i rozwój wsi”,
  • 01 kwietnia 2011 r. od godz. 9:00- „Małe projekty”
  • 18 kwietnia 2011 r. od godz. 9:00- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
  • 19 kwietnia 2011 r. od godz. 9:00- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Wszystkie szkolenia odbędą się na terenie sali audiowizualnej Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Skrzyszowie 

W trakcie poszczególnych szkoleń zostaną poruszone kwestie związane z możliwością otrzymania dofinansowana tj.: jakiego typu działania mogą być przedmiotem dofinansowania w ramach poszczególnych działań, kto może aplikować, kwalifikowalność kosztów podlegających refundacji, opracowanie przykładowego wniosku o przyznanie pomocy. Wszystkie osoby przybyłe na szkolenie otrzymają pakiet materiałów informacyjnych. szkoleniowych. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, o zakwalifikowaniu się osób decyduje termin przesłania zgłoszenia. Zgłoszenia można dokonać: wysyłając dane tele-adresowe osoby zgłaszanej na adres e-mailowy:  biuro.lgdzpt@vp.pl , telefonicznie pod nr (014) 6326 345 lub bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia tj. w budynku Urzędu Gminy Skrzyszów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.30.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close