Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach POKL w Rzeszowie

Data dodatnia: 21 grudnia, 2011

Znowelizowano Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki. 

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie obejmują:

– dostosowanie treści dokumentu do zmian wprowadzonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL (w szczególności w związku z brakiem możliwości składania od 1 stycznia 2012 r. nowych wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.3 i 7.3 PO KL),
– wprowadzenie zapisów dotyczących powoływania w ramach projektu Grupy Sterującej (zgodnie z zapisami wprowadzonymi w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL),
– dostosowanie zapisów do wprowadzonej w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL możliwości składania wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną,
– doprecyzowanie – zgodnie z wcześniejszymi interpretacjami Instytucji Zarządzającej PO KL – informacji dotyczących oceny potencjału finansowego projektodawcy, 
– doprecyzowanie części dotyczącej szczegółowego budżetu projektu.

 

Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL będzie obowiązywać w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie składanych od 1 stycznia 2012 roku. 

Jednocześnie 27 grudnia 2011 r. Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki (IZ PO KL) udostępniła wersję 7.5 Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) zawierającą opisane wyżej zmiany. Aplikacja dostępna jest pod adresem: http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA75

Równolegle, do 1 stycznia 2012 r., pod adresem http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/ będzie utrzymywana wersja 6.4 GWA. Od 2 stycznia 2012 r. pod wskazanym adresem pozostanie wyłącznie wersja 7.5.

Jednocześnie, w wersji 7.5 GWA, została udostępniona funkcjonalność, która pozwala na otworzenie i wprowadzenie ewentualnych zmian do wniosków o dofinansowanie projektu przygotowanych do 31 grudnia 2011 r. w wersji 6.4 oraz w przypadku wniosków powstałych do 31 grudnia 2010 r. w wersji 5.3 GWA.  

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

25Lis
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za październik 2020

10Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – pozostali płatnicy składek

21Gru
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za listopad 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

28Gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za listopad 2020

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close