Niepełnosprawni z większą szansą na zatrudnienie

Niepełnosprawni z większą szansą na zatrudnienie

Niepełnosprawni z większą szansą na zatrudnienie:

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze (pow. brzeski) był miejscem, w którym odbyła się uroczysta sesja rady powiatu brzeskiego.

Już niebawem, dzięki środkom przeznaczonym przez Województwo Małopolskie, w budynku tym będzie działał pierwszy w okolicy zakład aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych. Podziękowanie od władz powiatu za wsparcie okazane przez województwo w realizacji tego zadania otrzymał marszałek Jacek Krupa.

“Małopolska jest regionem, dla którego niezwykle ważna jest troska o osoby wykluczone. Dlatego samorząd województwa zdecydował o wsparciu modernizacji zakładu aktywności zawodowej w Łysej Górze. Osoby niepełnosprawne znajdą tam nie tylko wsparcie opiekunów, ale też możliwość aktywnego włączenia się w życie społeczne” – mówił marszałek Jacek Krupa, dziękując za przyznane podziękowanie.

Instytucja, o utworzenie której od wielu lat starał się powiat brzeski, ma za zadanie przygotować osoby niepełnosprawne do w pełni samodzielnego życia. To jednak nie wszystko – osoby niepełnosprawne będą w nim przygotowywać się do podjęcia pracy zawodowej, wykorzystując specjalnie wyposażone pracownie krawieckie, rękodzielnicze czy ceramiczne. Oprócz możliwości nauki niezbędnych umiejętności i rozwoju kompetencji społecznych osobom niepełnosprawnym, utworzenie nowej placówki daje też możliwość zatrudnienia osobom pełnosprawnym – jako instruktorom zawodu czy rehabilitantom. 

W trakcie sesji zaprezentowane zostały także możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektów związanych m.in. z usługami opiekuńczymi czy przekwalifikowaniem pracowników. Do tej pory w powiecie brzeskim złożono ponad 220 wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę ponad 863 mln zł, gdzie kwota dofinansowania wynosi ponad 748 mln zł.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close