Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Data dodatnia: 27 kwietnia, 2015

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminie od 29 kwietnia do 6 maja 201roku.

Liczba dotacji możliwych do przyznania:

  • w ramach środków Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych – 6

  • ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) na aktywizację osób bezrobotnych do 30 roku życia 20

W ramach PO WER wsparcie może być kierowane wyłącznie do osób bezrobotnych do 30 roku życia, które nie uczestniczyły w kształceniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni (tzw. młodzież NEET).

Wnioski należy składać na Sekretariacie – pok. 23 (II piętro) lub przesyłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu). Wnioski składane poza wyznaczonymi terminami nie będą podlegały rozpatrzeniu. Fakt terminowego złożenia wniosków nie gwarantuje ich pozytywnego rozpatrzenia.

UWAGA WAŻNA INFORMACJA:

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy dokładnie zapoznać się z jego treścią, zasadami przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązującymi w PUP Brzesko oraz aktami prawnymi regulującymi ich przyznawanie.

  • Wniosek należy wypełnić w sposób czytelny wpisując treść w każde miejsce przeznaczone do uzupełnienia nie zostawiając pustych pól. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdą w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”. Wszelkich poprawek należy dokonywać poprzez skreślenie i zaparafowanie.

  • Składany wniosek wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia załącznikami wg kolejności wskazanej we wniosku powinien być trwale spięty.

  • Pracownicy Urzędu udzielają ogólnych informacji na temat zasad, kryteriów oceny wniosku, jak również instrukcji jego wypełnienia, natomiast nie mogą sprawdzać roboczych oraz ostatecznych wersji wniosku.

  • Wnioski niezawierające wymaganych informacji, wypełnione nieczytelnie, bez kompletu załączników oraz niepodpisane we wskazanych miejscach lub podpisane przez osobę nieupoważnioną, jak również złożone poza wskazanym terminem – NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Joanna Batko Specjalista ds. programów – 14 66 46 263/ 14 663 05 46 wew. 263, adres e-mail: jbatko@pup-brzesko.pl

 

Źródło: http://www.pup-brzesko.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:832.html

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

10Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – pozostali płatnicy składek

21Gru
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za listopad 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

28Gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za listopad 2020

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close