Nabór wniosków na projekty wspierające osoby młode na rynku pracy

Nabór wniosków na projekty wspierające osoby młode na rynku pracy

Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków na projekty dotyczące aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo, imigrantów i reemigrantów.

Od 21 stycznia do 4 lutego 2019 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizowana pomoc w ramach inicjatyw musi przyczynić się do aktywizacji zawodowej, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych, m.in. poprzez takie formy wsparcia jak: szkolenia, staże czy dotacje na otwarcie działalności gospodarczej.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

  • publiczne służby zatrudnienia;
  • Ochotnicze Hufce Pracy;
  • agencje zatrudnienia;
  • instytucje szkoleniowe;
  • instytucje dialogu społecznego (tj. związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe, jeżeli wśród ich zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej);
  • instytucje partnerstwa lokalnego.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na II kwartał 2019 r.

Do rozdysponowania jest 20 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz dokumentacja dostępne są tutaj

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close