Na ile rat rozłożyć zaległość podatkową?

Data dodatnia: 23 lipca, 2014

Na ile rat rozłożyć zaległość podatkową?

Nieterminowa zapłata podatków może spowodować działania egzekucyjne ze strony organów skarbowych. Ratunek niesie wniosek o rozłożenie zaległości podatkowej na raty. O jaką ilość rat oraz długość okresu spłaty wnioskować, by organ uznał prośbę i przychylił się stanowiska podatnika?

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej lub podatku stanowi najpopularniejszą i najmniej uciążliwą dla organu podatkowego formę udzielanej ulgi. Wniosek, który trafia do urzędu, motywowany musi być ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Mimo że organ powinien sam zbadać sytuację majątkową i finansową składającego pismo, warto by we wniosku znalazła się analiza przyczyn, z powodu których podatek lub zaległość podatkowa nie zostały do tej pory uregulowane.

Wniosek nie może zostać złożony bez podania konkretnej liczby rat. Innymi słowy – podatnik powinien samodzielnie ustalić o co dokładnie wnioskuje. Organ skarbowy może się jedynie przychylić do jego stanowiska lub też – po rozpatrzeniu wniosku – zmienić liczbę rat wskazanych we wniosku. Stąd właśnie uwzględnienie wniosku podatnika nie stwarza po stronie organu podatkowego obowiązku rozłożenia podatku na taką liczbę rat i w takiej wysokości, w jakiej proponuje podatnik. W każdym przypadku natomiast organ podatkowy powinien przeprowadzić dokładną analizę stanu materialnego podatnika w celu rozłożenia zapłaty podatku na taką liczbę rat, która byłaby najbardziej możliwa do zapłaty w jego obecnej sytuacji finansowej (wyrok NSA z 24 kwietnia 2001 r., I SA/Ka 481/2000).

Podmiot sporządzający pismo i stojący przed decyzją o liczbie i wysokości rat, powinien przede wszystkim działać racjonalnie. Oceniając sytuację majątkową i finansową oraz możliwe do przewidzenia zdarzenia gospodarcze, jakie będą miały miejsce w okresie opłacania rat, podatnik powinien wskazać, dlaczego ta, a nie inna ich ilość i wysokość jest adekwatna w jego przypadku. O ile przy motywowaniu rozłożenia na raty podatnik powinien znaleźć argumenty, będące przyczyną nieterminowej zapłaty podatku lub raty, o tyle w tej części wniosku musi on powołać się na swoją działalność możliwą do przewidzenia w najbliższym okresie i wskazać prognozowane jej wyniki. Warto powołać się na zawierane umowy, możliwy rozwój lub też – próbując wydłużać okres kredytowania należności publicznoprawnej – na chęć tworzenia nowych stanowisk pracy czy chwilowy brak perspektyw rozwoju jednostki w najbliższym okresie.

Oceniając wskazaną przez siebie ilość i wysokość rat oraz długość ich spłaty, podatnik musi zawsze pamiętać, że ulga, o którą wnioskuje ma szczególny charakter i stanowi wyjątek od reguły terminowych płatności. Z tego też tytułu nikłą szansę na uwzględnienie posiadają wnioski z długim – w proporcji do możliwych obustronnych – dla podatnika i Skarbu Państwa – korzyści gospodarczych, okresem spłaty. Nie można jednak mówić o jakimś typowym standardowym okresie, o który warto wnioskować. Podatnik musi ustalić go w oparciu o własne zobowiązania i własną sytuację.

Na stronie pit.pl znajduje się również bezpłatny kalkulator podatkowy.

Źródło: pit.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – pozostali płatnicy składek

20Paź
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za wrzesień 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Paź
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za wrzesień 2020

10Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – pozostali płatnicy składek

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close