Mandaty z fotoradarów niekonstytucyjne

Inspekcja Transportu Drogowego gromadzi i udostępnia dane kierowców zarejestrowanych przez fotoradary na podstawie przepisów niezgodnych z ustawą zasadniczą. Orzekł tak Trybunał Konstytucyjny i odroczył na dziewięć miesięcy wejście w życie wyroku. Do tego czasu rządzący mają czas na zmianę prawa.
Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał we wtorek wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem RPO art. 129g ust. 4 prawa o ruchu drogowym jest sprzeczny z Konstytucją. Stanowi on, że minister właściwy do spraw transportu określi w drodze rozporządzenia sposoby gromadzenia i udostępniania danych i obrazów kierowców przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Fotoradary przy polskich drogach są obsługiwane przez ITD (inspekcja przekazuje policji dane o kierowcach popełniających wykroczenia, na podstawie czego wystawiane są mandaty).
Jak jednak orzekł Trybunał Konstytucyjny, ustawa zasadnicza wymaga, by przetwarzanie danych osobowych, zwłaszcza w przypadku używania ich przy karaniu obywatela, było regulowane w ustawie, a nie w rozporządzeniu.
9 miesięcy na poprawki
W komunikacie Trybunał podkreślił, że “rola rozporządzenia polega na konkretyzacji ustawy, a nie na jej dowolnym uzupełnianiu czy modyfikowaniu”, oraz że w państwie prawa “nie może pojawić się żadna regulacja podustawowa, która nie służy wykonaniu ustaw”.
Badany przepis traci moc dziewięć miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Do tego czasu kierowcy nie mogą kwestionować mandatów z fotoradarów argumentując, że zostały one wystawione na podstawie przepisu niezgodnego z Konstytucją.

 

 

źródło:tvn24.pl

Odwołanie od mandatu straży miejskiej, gminnej, inspekcji transportu drogowego, zgłoś się do nas pomożemy.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close