Małopolska stawia na nowoczesną gospodarkę odpadami

Małopolska stawia na nowoczesną gospodarkę odpadami

Aż 43,8 mln zł z RPO na lata 2014-2020 Małopolska przeznaczy na nowoczesne punkty selektywnego zbierania i przetwarzania odpadów, budowę lub modernizację instalacji do odzysku i recyklingu śmieci oraz usuwanie rakotwórczego azbestu.

Ruszył konkurs w ramach, którego można zdobyć dofinansowanie w wysokości 85% kosztów inwestycji. Termin składania wniosków mija 7 grudnia.

2 października ruszył nabór wniosków, w którym przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia będą mogły uzyskać wsparcie na rozwijanie systemu gospodarki odpadami. Jest o co się starać, do podziału pomiędzy przyszłych beneficjentów samorząd województwa małopolskiego przeznaczył aż 43,8 mln zł. Choć rozstrzygnięcie konkursu poznamy dopiero w maju przyszłego roku, wnioski o dofinansowanie należy złożyć nie później niż 7 grudnia 2017 r. 

W ramach konkursu powstaną nowoczesne punkty zbierania i przetwarzania odpadów ze specjalistycznymi frakcjami selekcji, np. frakcją odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych. W ocenie projektów premiowane będą także te, które zakładają utworzenie punktów napraw oraz punktów przyjmowania rzeczy używanych, które mogłyby zostać wykorzystane przez innych mieszkańców danej gminy. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać również za prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych zwiększających świadomość ekologiczną wśród młodszych i starszych Małopolan. Fundusze unijne pozwolą także na budowę lub modernizację instalacji do odzysku i recyklingu śmieci. Znaczną część środków przeznaczono także na usuwanie z terenów Małopolski rakotwórczego azbestu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających niebezpieczne grupy minerałów. 

Maksymalnie beneficjanci będą mogli uzyskać wsparcie w wysokości 85% kosztów projektu, z zastrzeżeniem inwestycji, generujacych dochód po ich ukończeniu. Co ważne, nowopowstałe lub zmodernizowane Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie mogą obsługiwać więcej niż 20 tys. mieszkańców oraz kosztować powyżej 2 mln zł. W przypadku pozostałych projektów dofinansowanie mogą otrzymać kompleksowe inwestycje, których wartość będzie mniejsza niż 8 mln zł. 

Łączna wartość dofinansowania wszystkich projektów wynosi ponad 43,8 mln zł z czego do poszczególnych subregionów trafi: 

  • Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) – 5 608 859,29 zł,
  • Subregion tarnowski  – 9 421 131,53 zł,
  • Subregion sądecki   – 11 217 722,82 zł,
  • Subregion podhalański  – 6 923 439,73 zł,
  • Małopolska Zachodnia  – 10 648 070,16 zł

Zobacz dokumentację konkursowąLink prowadzi do serwisu zewnętrznego

Przypomnijmy, że aktualnie trwa ocena wniosków złożonych w pierwszym naborze projektów zapewniających lepszą gospodarkę odpadami. W jego ramach o dofinansowanie w łącznej wysokości 86,6 mln zł stara się 46 beneficjentów.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close