“Małe inicjatywy” szansą na pracę dla młodych Małopolan

“Małe inicjatywy” szansą na pracę dla młodych Małopolan

Ponad 2,5 tys. młodych bezrobotnych z Małopolski może skorzystać z pomocy w znalezieniu pracy dzięki pieniądzom unijnym. 10 mln zł na ten cel z PO WER uruchomił właśnie Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację tzw. “Małych Inicjatyw”.

Między innymi instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego, ochotnicze hufce pracy czy agencje zatrudnienia mają szansę do unijne dofinansowanie pomysłów na pomoc w znalezieniu pracy dla osób w wieku między 18. a 29. rokiem życia. Wnioski na projekty aktywizujące osoby młode bierne zawodowo będzie można składać do WUP w Krakowie od 25 kwietnia do 22 maja.

“Idea “Małych Inicjatyw” polega na realizacji projektów o minimalnej wartości 200 tys. zł do wartości ponad 450 tys. zł, nakierowanych na pomoc na poziomie lokalnym. To podejście pozwoli na wykorzystanie doświadczeń instytucji takich jak organizacje pozarządowe, które działają blisko społeczności lokalnych i osób najbardziej potrzebujących wsparcia: osób z niepełnosprawnościami, młodych rodziców chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem oraz osób zamieszkujących obszary wiejskie” – mówi Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Urząd szacuje, że pół tysiąca młodych osób skorzysta z tej formy pomocy już jesienią tego roku. Będą one miały do dyspozycji doradców, a także m.in. staże i szkolenia. 

Dodatkowym wsparciem dla młodych bezrobotnych będą projekty subregionalne, o których można przeczytać tutaj

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że Małopolska do 2023 r. dysponuje kwotą ponad 800 mln zł na aktywizację zawodową osób młodych do 30. roku życia. Nasz region jest drugim województwem po śląskim, które otrzymało najwięcej środków w ramach PO WER. 

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close