Konkurs w ramach RPO WM

Zarząd WM, za pośrednictwem WUP w Krakowie, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących łączenia życia zawodowego z prywatnym.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty- z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności: 

  • przedsiębiorcy i pracodawcy, 
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 
  • partnerzy społeczni i gospodarczy, 
  • organizacje pozarządowe. 

Projekty, które mają szansę na dofinansowanie powinny realizować działania na rzecz dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 tj. obejmować:

a) tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki

b) dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

c) sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna dla opiekunów dzieci.

W ramach tworzenia warunków do rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna możliwe są działania mające na celu podnoszenie kompetencji osób zamierzajacych pełnić tą funkcję, czy działania promocyjne dotyczące korzystania z tej formy opieki.

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są działania mające na celu dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego), zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia zajęć, czy modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci. W ramach projektów sfinansować można również koszty bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki, koszty żywienia dzieci i inne wydatki, o ile są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania.

Wnioski o dofinansowanie projektów składac należy w dniach: od 4 kwietnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 18 kwietnia 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Wszystkie informacje na temat sposobu składania wniosków, dokumentacja konkursowa oraz regulamin znajdują się na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi ponad 36 mln zł.

Konkurs ogłoszony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi 8 Rynek Pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, Typ A – wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach; Typ B – tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna.

Źródło: http://wup-krakow.pl/aktualnosci/2016/3/konkurs-w-ramach-rpo-wm

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close