Jesteś zainteresowany stażem bądź szkoleniami?

Jesteś zainteresowany stażem bądź szkoleniami?

Przypominamy, że rekrutacja do II edycji ścieżki 1B skierowanej do osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach lub stażach w ramach projektu “Zmiana szansą na rozwój” rozpocznie się od 30.06.2014 i potrwa do 07.07.2014 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze projektu przy ul. Wałowej 2/2, (I p.) w Tarnowie, od poniedziałku do piątku, w dni pracujące w godz. 9.00-15.00.

Uczestnikiem projektu w ramach ścieżki 1B może zostać osoba:

 •  która dostarczy do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne;
 •  zamieszkująca (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami) i/lub pracująca na terenie Województwa Małopolskiego;
 •  zwolniona pozostająca bez zatrudnienia (bezrobotna lub nieaktywna zawodowo); która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz nauczyciele i pracownicy instytucji sektora oświaty, którzy utracili pracę po dniu 31 grudnia 2012 roku; lub zatrudniona przewidziana do zwolnienia lub zagrożona zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym nauczyciele i pracownicy instytucji sektora oświaty.

Zgodnie z §3 pkt. 2 „Do projektu w ramach ścieżki 1B zostanie zakwalifikowanych 60 osób, w tym:

 • min. 57 nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia po dniu 31 grudnia 2012r.;
 • max. 3 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.”

Do I edycji projektu w ramach ścieżki 1B, zakwalifikowanych zostało:

 • 19 nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia po dniu 31 grudnia 2012r.;
 •   3 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

UWAGA:

W związku z powyższym pozostałe edycje ścieżki 1B skierowane są tylko do nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia po dniu 31 grudnia 2012r.

Kandydat na Uczestnika projektu dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez dostarczenie do biura wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny projektu „Zmiana szansą na rozwój” w ramach ścieżki 1B
 • Załącznik nr 2. Oświadczenia / Deklaracja udziału w projekcie „Zmiana szansą na rozwój” w ramach ścieżki 1B
 • Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Zmiana szansą na rozwój” w ramach ścieżki 1B.
 • W przypadku osób zwolnionych: dokumenty potwierdzające, że Kandydat utracił zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawcy, min. świadectwo pracy i/lub wypowiedzenie i/lub oświadczenie pracodawcy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału;
 • W przypadku osób przewidzianych do zwolnienia: dokumenty potwierdzające, że Kandydat jest przewidziany do zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, min. wypowiedzenie i/lub oświadczenie pracodawcy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału;
 • W przypadku osób zagrożonych zwolnieniem: dokumenty potwierdzające, że Kandydat jest zagrożony zwolnieniem z przyczyn dotyczących pracodawcy, m.in. oświadczenie pracodawcy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału.

Regulamin oraz załączniki wymagane w procesie rekrutacji są zamieszczone na stronie:

http://oswiata.fundacjatarnowskiego.pl/index.php/rekrutacja w zakładce rekrutacja ścieżka 1B

W momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych do biura projektów zostanie im nadany indywidualny numer z datą i godziną przyjęcia dokumentów.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są w:
Biurze projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Wałowa 2/2 (I p.), 33-100 Tarnów
tel./fax (14) 655 69 86 w 19
tel.  (14) 656 28 00 w 16
e-mail: biuro@fundacjatarnowskiego.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close