ITD nie skontroluje pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

ITD nie skontroluje pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

ITD nie skontroluje pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

3 września 2018 r. weszły w życie nowe przepisy mające bezpośredni wpływ na codzienne funkcjonowanie firm transportowych w Polsce. Jest to m.in. ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1481), która stanowi wdrożenie unijnego aktu prawnego, rozporządzenia 403/2016. Najpoważniejsze zmiany dotyczące przewoźników wynikają z nowego taryfikatora. Konieczność dostosowania go do unijnych wymagań sprawiła, że wprowadzono podział naruszeń oraz określono kolejne, za które dotychczas ITD nie nakładała kar. Zwiększono wysokość grzywien oraz nałożono jeszcze większą odpowiedzialnością zarówno przedsiębiorców, jak i osoby zarządzające transportem w firmie.

Zawarte w ustawie o transporcie drogowym przepisy wskazują dokładnie czyj czas pracy może kontrolować Inspekcja Transportu Drogowego Zgodnie z art. 50 ust. 1 lit. k) ww. ustawy do zadań Inspekcji należy: kontrola: przestrzegania czasu pracy:
– przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe,
– osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz;
Natomiast art. 68 ust 2 ww. ustawy wskazuje, że kontroli, o której mowa: w art. 50 pkt 1 lit. k podlegają:

a) przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewozy drogowe,
b) osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujące przewozy drogowe na jego rzecz,

Powyższe przepisy wyłączają z zakresu kontroli pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Powoduje to, że inspektor chcąc nałożyć karę na przedsiębiorcę np. za przekroczenie dopuszczalnego dobowego 10-godzinnego czasu pracy, jeżeli praca wykonywana jest w porze nocnej, musi ustalić formę zatrudnienia kierowcy oraz jakie godziny pory nocnej ograniczającej czas pracy w dobie przyjął dany przedsiębiorca, a nie zawsze będzie to możliwe w warunkach drogowych.

Nałożenie kary za skrócenie bądź nieodebranie przerwy po 6 godzinach pracy, będzie również obwarowane podobnym problemem, czyli ustaleniem formy zatrudnienia. Natomiast kara za przekroczenia tygodniowego czasu pracy w okresie rozliczeniowym może być praktycznie tylko w przypadku kontroli przedsiębiorstwa.

Ograniczenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym dotyczące kontroli czasu pracy kierowców przez inspektorów transportu drogowego powodują, że jeżeli kontrolujący z jakichkolwiek przyczyn nie ustali formy zatrudnienia i np. wprowadzonych w przedsiębiorstwie zasad dotyczących ograniczenia czasu pracy w dobie, to w praktyce przepisy nowego taryfikatora będą stosowane wyłącznie w kontroli przedsiębiorstwa.

źródło:tachospeed.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia