Fundusze europejskie wspierają małopolskich seniorów

Fundusze europejskie wspierają małopolskich seniorów

Prognozy demograficzne wskazują, że w 2035 roku co ósmy mieszkaniec Małopolski przekroczy 75. rok życia. Dlatego też już teraz polityka senioralna jest jednym z priorytetów województwa.

Usługi opiekuńcze, doradztwo zawodowe, szkolenia, wsparcie projektów prowadzonych przez seniorów – to tylko kilka z pomysłów na poprawę sytuacji osób 50+. Naprzeciw potrzebom małopolskich seniorów wychodzą także Fundusze Europejskie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ABC zarządzania wiekiem w firmie

Pracownicy 50+. Doświadczeni, dyspozycyjni, lojalni, punktualni i rzetelni – z punktu widzenia pracodawcy – pracownicy idealni.  Pod koniec czerwca rusza nabór wniosków na projekty związane z realizacją programów przekwalifikowania pracowników i wsparcia w tym zakresie pracodawców. ( Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, typ B ).

“Zmieniający się dynamicznie rynek pracy wymaga coraz lepszego wykorzystania potencjału starszych pracowników. Efektywne zarządzanie wiekiem to korzystanie z ich wiedzy i doświadczenia zarówno zawodowego, jak i życiowego” – podkreśla Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys.

Kto może przystąpić do konkursu

Nabór adresowany jest do przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych.

W wieku siła

Zmniejszająca się liczba osób młodych wchodzących na rynek pracy rodzi potrzebę wykorzystania potencjału dojrzałych pracowników. Wspieranie szeroko rozumianych interwencji na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, skierowanych nie tylko do osób dojrzałych, lecz także do pracodawców, jest w tym kontekście konieczne. Wzrost aktywności zawodowej osób dojrzałych wymaga m.in. promowania idei zarządzania wiekiem wśród pracodawców i uwrażliwienie ich na możliwość pełniejszego wykorzystania potencjału pracowników w różnym wieku, w tym osób dojrzałych.

Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty polegające na udzieleniu wsparcia o charakterze szkoleniowym i/lub doradczym z zakresu zarządzania wiekiem mającym na celu:

  • opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, a następnie wdrożenie jej elementu – w przypadku pracodawców, którzy nie posiadają opracowanej strategii zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu,
  • wdrożenie wybranego/ych elementu/ów (narzędzi) strategii zarządzania wiekiem – w przypadku pracodawców, którzy posiadają opracowaną strategię zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu,
  • w uzasadnionych przypadkach w projektach możliwe będzie także doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników/ pracodawców mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia, szczególnie przez pracowników dojrzałych (powyżej 50 r.ż.).

Termin naboru: koniec czerwca 2017 r.

 

Dotacje na usługi opiekuńcze oraz interwencję kryzysową

Pod koniec czerwca br. ruszą nabory wniosków na działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz wsparcie dla placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych (Poddziałanie 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT. Typ A i B).

“Nie zapominamy o tych, którzy znaleźli się w

trudnym momencie swojego życia – przez chorobę, starość, czy problemy rodzinne. Staramy w takich sytuacjach pomóc a przede wszystkim im przeciwdziałać, wykorzystując jak najlepiej szansę, jaką dają nam spore środki z Unii Europejskiej” – mówi Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak.

Kto może przystąpić do konkursu?

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną; organizacje pozarządowe i non-profit, kościoły i związki wyznaniowe; podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorcy.

WAŻNE! Obszar realizacji projektów

Projekty, które otrzymają dofinansowanie muszą być realizowane na obszarze objętym Strategią ZIT, tj. Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Krakowa (Metropolia Krakowska) i również na tym obszarze musi być świadczone wsparcie. W skład MOF wchodzą następujące gminy: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Profesjonalna opieka

Na dotacje mogą liczyć m. in. projekty związane z tworzeniem lub rozwojem nowych placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych. Oferta takich miejsc obejmie m.in. terapie dla osób niesamodzielnych (pomoc w poprawie ich stanu psychofizycznego, zwiększenie ich samodzielność i aktywności). Jeśli będzie taka potrzeba – korzystający z tych usług będą dowożeni na miejsce, otrzymają ciepły posiłek i opiekę.

Wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych

Dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 powstaną m.in. centra wsparcia opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych: chorych, niepełnosprawnych lub w podeszłym wieku. Takimi opiekunami najczęściej są najbliżsi krewni, sąsiedzi czy przyjaciele, którzy pomagają bezinteresownie, często nawet całą dobę.

Dofinansowanie usług świadczonych przez profesjonalnych opiekunów w znaczny sposób odciąży i pomoże np. krewnym zajmującym się chorym członkiem rodziny. Opiekunowie otrzymają także wsparcie edukacyjne i doradcze, będą mogli uczestniczyć w grupach wsparcia, szkoleniach i praktykach opiekuńczych, a także indywidualnych poradach, także psychologicznych. Będą też mieli ułatwiony dostęp do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego, wraz z przeszkoleniem z jego obsługi.

Termin naboru:

koniec czerwca 2017 roku

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close