[BR] Emeryt lub rencista prowadząc firmę nie zapłaci ZUS

[BR] Emeryt lub rencista prowadząc firmę nie zapłaci ZUS

Przedsiębiorczy emeryci mają możliwość eliminowania lub ograniczenia do minimum składek ZUS z tytułu prowadzonej firmy. Dotyczy to zarówno składek emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych, jak również składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasada ograniczenia składek ZUS wynika z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1988 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2013, poz. 1442 ze zm.). Zgodnie z tą zasadą osoby mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym (tzw. zbieg podstaw ubezpieczenia). Tak jak pozostali przedsiębiorcy, emeryci i renciści dobrowolnie mogą również opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe, a w przypadku rezygnacji ze składek emerytalnych i rentowych – nie podlegają również składce na ubezpieczenie wypadkowe.

Inaczej natomiast jest w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Płaci się ją niezależnie od składek ZUS nawet w przypadku, gdy składki ZUS nie trzeba płacić ze względu na zbieg podstaw ubezpieczenia. Składka zdrowotna z tytułu działalności gospodarczej oblicza się w wartości 9% podstawy, którą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest w ogóle opłacana przez osobę, której świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz osoba ta:

  • uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 % kwoty najniższej emerytury lub
  • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Jeżeli podatnik – emeryt lub rencista – zarabia więcej lub opłaca podatek w innej formie, nie znaczy to, że będzie musiał faktycznie ponosić jej faktyczny koszt. Składka podlega bowiem odliczeniu od podatku w wartości 7,75% podstawy jej obliczenia. W praktyce zatem, o ile podatnik będzie posiadał jakiś podatek do zapłaty, to będzie mógł o wartość zapłaconej składki zdrowotnej, zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe. Miesięczny koszt składek wyniesie zatem w jego przypadku ok 50 zł.

Zapłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne może być odliczana od podatku wykazanego do zapłaty nie tylko z działalności gospodarczej. Może ona zmniejszyć podatek, który naliczany jest z tytułu otrzymywania emerytury lub renty. Zatem nawet gdyby działalność przynosiła stratę lub dochód był minimalny, zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotną można pomniejszyć podatek płacony z innych tytułów, w tym z tytułu emerytury lub renty. Ze względu jednak, że w przypadku tych ostatnich na płatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek, podatnik zapłacone składki zdrowotne odliczy od podatku w zeznaniu rocznym. Liczyć może zatem na spory zwrot nadpłaconego w trakcie roku podatku.

Inaczej niż w przypadku emerytów i niektórych rencistów składki oblicza się dla rencistów uzyskujących rentę z powodu niezdolności do pracy. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury. Ubezpieczenie chorobowe pozostaje w ich przypadku dobrowolne, a składka zdrowotna opłacana jest tak, jak w przypadku pozostałych rencistów oraz emerytów – jest zatem możliwe jej wyeliminowanie.

Źródło: PIT.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close