[BR] Będą dwa nowe progi podatkowe?

Data dodatnia: 5 września, 2014

[BR] Będą dwa nowe progi podatkowe?

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który ma na celu zmniejszenie rozwarstwienia dochodowego wśród podatników poprzez wprowadzenie nowej stawki podatku dla osób o niskich dochodach oraz zwiększenie danin publicznych ponoszonych przez osoby najbogatsze. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wprowadzenie dwóch nowych progów podatkowych 15 i 50 proc. oraz odpowiadających im stawek skali podatkowej.

Autorzy projektu ustawy proponują zastąpienie dwustopniowej skali podatkowej nową, czterostopniową skalą, która jest odpowiedzią na silne rozwarstwienie dochodowe społeczeństwa.

Proponuje się ustanowienie nowej, najniższej stawki podatku w wysokości 15 proc. dla dochodów nieprzekraczających rocznie 20 160 zł. Kwota ta odpowiada równowartości dwunastu minimalnych wynagrodzeń za pracę w roku 2014 (1680 zł brutto miesięcznie). Wynagrodzenie w takiej wysokości otrzymuje według szacunków GUS, ponad 1,3 mln pracujących, co stanowi 13 proc. ogółu zatrudnionych w gospodarce narodowej. Na proponowanym rozwiązaniu skorzystają także osoby otrzymujące świadczenia: przedemerytalne, emerytalne i rentowe oraz zasiłki dla bezrobotnych.

W porównaniu z obowiązującą skalą podatkową, zyskają również podatnicy o wyższych dochodach, ponieważ stawka podatku w wysokości 18 proc. dla dochodu nieprzekraczającego 85 528 zł pozostanie bez zmian. Nie zmieni się także stawka podatku w wysokości 32 proc., z tym że wprowadza się dla tej stawki górną granicę dochodu w wysokości 360 000 zł. W ślad za tą stawką proponuje się wprowadzenie czwartej stawki podatku w wysokości 50 proc. dla dochodów przekraczających tę kwotę. Oznacza to, że osoby o dochodach ponad 30 000 zł miesięcznie, tj odpowiadających około 18-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r., będą płaciły wyższy niż obecnie podatek od dochodów osobistych.

Bez zmian pozostaną wysokość kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz tzw. kwota wolna od podatku w wysokości 3 091 zł, co odpowiada kwocie 556,02 zł zmniejszającej podatek. 

Nowa skala podatkowa miałaby wyglądać następująco:

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
PonadDo
 20.160 zł15% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
20.160 zł85.528 zł2 467 zł 98 gr+ 18% nadwyżki ponad 20 160 zł
85.528 zł360.000 zł14 234 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
360.000 zł 102 065 zł 26 gr + 50% nadwyżki ponad 360 000 zł

Źródło: Sejm RP

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

10Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – pozostali płatnicy składek

21Gru
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za listopad 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

28Gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za listopad 2020

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close