Badania i ewaluacje PARP

Badania i ewaluacje PARP

„Barometr Innowacyjności” to badanie, którego celem jest poznanie opinii beneficjentów na temat zmian, jakie zachodzą w ich firmach pod wpływem inwestycji współfinansowanych z wybranych działań POIR oraz POPW.

Badanie jest prowadzone w oparciu o dwa narzędzia badawcze (ankiety), które zostały zaprojektowane w sposób pozwalający m.in. na dokonanie porównań zmian kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw (beneficjentów) ze zmianami, jakie zachodzą w populacji generalnej polskich przedsiębiorców (porównywalność z danymi GUS).

Do udziału w badaniu zaproszeni są wszyscy przedsiębiorcy (beneficjenci) Działań POIR oraz POPW realizowanych przez PARP.

Badanie jest realizowane w cyklach półrocznych i składa się z dwóch pomiarów.

a. Początkowy, który pozwala na:

  • stworzenie charakterystyki przedsiębiorców w momencie przystępowania do realizacji współfinansowanych projektów (np. określenie ich pozycji na rynku, typu powiązań kooperacyjnych, itp.);
  • porównanie wyżej wymienionej charakterystyki z ogółem polskich przedsiębiorstw;
  • identyfikację strategii inwestycyjnych (np. określenie jakiego typu produkty, innowacje mają powstać dzięki dofinansowaniu ze środków publicznych, itp.);
  • ocenę systemu obsługi przedsiębiorców na etapie ubiegania się o wsparcie.

b. Końcowy, który pozwala na:

  • analizę zmian, jakie zaszły w grupie beneficjentów (zmiany parametrów ekonomicznych przedsiębiorstwa, ale także zmiany zachodzące wewnątrz firmy, np. w zakresie zarządzania, posiadanego know-how, itp.);
  • porównanie tych zmian, do zmian jakie można było zaobserwować w całej populacji polskich przedsiębiorstw;
  • ocenę rezultatów POIR oraz POPW, w tym również dostarczenie informacji pozwalających na modyfikację przyszłych programów wsparcia;
  • ocenę systemu rozliczania projektów (w poszczególnych działaniach).

Ze względu na fakt, że Barometr Innowacyjności jest badaniem prowadzonym w trybie ciągłym (każda kolejna runda badania jest powiązana z cyklem kontraktacji i rozliczania projektów) wyniki badania stanowią również ważny element monitoringu wdrażania POIR oraz POPW. Pozwala na dokonywanie ewentualnych korekt pomiędzy naborami do poszczególnych działań, jak również dostarcza informację zasilającą system sprawozdawczości POIR i POIG.

Informacja o badaniu (pdf)

Archiwum

W razie pytań prosimy o kontakt: Jacek Szut, tel. 22 432 70 77, e-mail: jacek_szut@parp.gov.pl

Źródło: https://badania.parp.gov.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close