+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Projekt „Nowe możliwości” realizowany przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu prowadzi nabór dokumentów rekrutacyjnych w dniach 22.01.2014-05.02.2014.

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia: 

Typ 1: grupa A (36 uczestników projektu)  – wsparcie na rozwój przedsiębiorczości, w tym szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 40 000 złotych na osobę, podstawowe wsparcie pomostowe kapitałowo-doradcze i przedłużone wsparcie kapitałowo-doradcze, 
 
Typ 1: grupa B (15 uczestników projektu) – wsparcie szkoleniowe, dodatki i stypendia szkoleniowe oraz  staże lub praktyki zawodowe. Dodatkowo wszystkie osoby z grupy A i B w zależności od potrzeb zostaną objęte wsparciem psychologa/coacha/doradcy zawodowego,
 
Typ 2: szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych,
 
Typ 3: szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i ich pracowników wspomagające przeprowadzenie procesu zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.
 

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w biurze projektu w Oświęcimiu przy ul. Unii Europejskiej 10 pok 12. w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00.

W dniu 04.02.2014 r. biuro będzie czynne w godz: 10:00 – 18:00.

Więcej informacji na stronie: http://nowemozliwosci.eu