+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Obradujący w Belgradzie zarząd Konfederacji Organizacji Nadzoru Transportu Drogowego (CORTE) powołał grupę roboczą, która do końca 2017 r. przekaże Komisji Europejskiej dokument proponujący ujednolicenie systemu kontroli kierowców w całej Europie.

Jego zatwierdzenie i włączenie do obowiązującego programu TRACE, pozwoliłoby na zharmonizowanie pracy służb kontrolnych, a tym samym firm transportowych i kierowców we wszystkich krajach europejskich.

Zarząd CORTE dyskutował nad propozycjami Komisji Europejskiej zawartymi w tzw. Pakiecie drogowym. Jesienią członkowie konfederacji planują zebranie swoich uwag i przekazanie ich do organu unijnego.
(…) Członkowie tego zespołu już od 2014 r. pracują nad systemem, który pozwoliłby na ujednolicenie sposobu analizy naruszeń we wszystkich krajach europejskich. Jak podkreślają eksperci, obecnie obowiązujący program TRACE, nie przewiduje wszystkich możliwych do wystąpienia przypadków. W konsekwencji oznacza to, że te same regulacje prawne są różnie interpretowane przez poszczególne inspekcje kontrolne.

Więcej na stronie wnp.pl