+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

„Twoja szansa na przedsiębiorczość” – bezzwrotna dotacja na założenie działalności gospodarczej do 28 000 zł.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu tarnowskiego poprzez udzielenie 580 dotacji na założenie nowych i trwałych mikro przedsiębiorstw w okresie do końca 31.03.2021 r.

W ramach projektu oferowane jest:

 • grupowe doradztwo podatkowe
 • warsztaty interpersonalne
 • szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 28 000 zł
 • doradcze wsparcie pomostowe po założeniu działalności gospodarczej

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • wiek 30 lat i więcej
 • pozostające bez pracy, tj. bierne zawodowo lub bezrobotne
 • zamieszkujące lub uczące się na terenie subregionu tarnowskiego, tj. miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego
 • zainteresowane założeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 • które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:
 1. osoby powyżej 50 roku życia
 2. osoby długotrwale bezrobotne
 3. osoby niepełnosprawne
 4. osoby o niskich kwalifikacjach
 5. kobiety

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 660 osób.

Projekt realizowany w partnerstwie przez:

 • Lider – Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
 • Partner – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
 • Partner – Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
 • Partner – Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

KONTAKT:

Biuro projektu: Tarnów, ul. Krakowska 13, tel.: 519 654 650, e-mail: d.pietrzycka@pakd.pl

Punkt obsługi: Tarnów, ul. Krakowska 13, tel.: 513 050 031, e-mail: m.zborowska@fundacjatarnowskiego.pl

Punkt obsługi: Brzesko: Pl Kupiecki 8 – budynek P.H.U MARK – lp., tel.: 660 22 88 60, e-mail: tsp@tozch.edu.pl

Dofinansowanie projektu z UE: 21 189 350,46 PLN

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich realizowany jest w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Źródło: www.twojaszansa.pakd.pl