+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Masz więcej niż 30 lat, nie pracujesz i mieszkasz w Małopolsce? Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dzięki którym łatwiej odnajdziesz się na rynku pracy.

W ramach uczestnictwa w projekcie możesz skorzystać z takich form wsparcia jak:

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże.

Wybierz któryś z poniższych projektów i zgłoś się!

 1. „Dobry Czas na Pracę  – KOM i ST” – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.;
 2. „Wbrew barierom 2” – Fundacja AKME;
 3. „Bądź aktywny – działaj”  – Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”;
 4. „RESTART IV – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50. roku życia”– Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.;
 5. „KIERUNEK RYNEK PRACY 2.0” – SENSE consulting sp. z o. o.;
 6. „BLIŻEJ PRACY – aktywizacja zawodowa mieszkańców woj. małopolskiego” – Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.;
 7. „Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w powiecie nowosądeckim” – Powiat Nowosądecki/Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego;
 8. „Pracodawca szuka właśnie ciebie!” – Centrum Edukacji Online Małgorzata Suwaj;
 9. „Moja praca” – Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie;
 10. „Dołącz do pracujących – Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu;
 11. „DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z województwa małopolskiego” – Kompass Invest sp. z o. o.;
 12. „Prostujemy ścieżki do zatrudnienia” – Pracownia Badań Społecznych SONDA Sp. z o.o.;
 13. „Postaw na rozwój – zwiększ możliwość!” – Michał Cichoń PRO STUDIO;
 14. „Nowe szanse – nowa praca” – Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska;
 15. „Droga do zatrudnienia II”  – SYSTEMA Sp. z o.o.;
 16. „Szansa na lepsze Jutro 2”  – Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST”;
 17. „Droga do zatrudnienia III” – Systema Sp. z o.o.;
 18. „Skuteczni na rynku pracy – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy” – J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz;
 19. „Aktywni Zawodowo 30+” – Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie;
 20. „MAŁOPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU Aktywizacji Zawodowej” – Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego;
 21. „Rozwiń swoje możliwości” – Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość;
 22. „Razem po zatrudnienie” – Spółdzielnia Socjalna OPOKA;
 23. „Wyjdź z domu – działaj” – Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”;
 24. „Aktywne kobiety subregionu tarnowskiego” – EUROKONSULTANT Radosław Jaźwiec;
 25. „P jak Pracuj!” – Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI;
 26. „Moja nowa praca po 50-tce – projekt aktywizacji zawodowej dla osób z Małopolski” – Projektanci Kariery Dawid Seifert;
 27. „Doradztwo – Szkolenia – Praca” – Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne;
 28. „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy” – Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce;
 29. „Nowe szanse zawodowe dla osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy w województwie małopolskim” – Kontraktor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 30. „W drodze po zatrudnienie – kompleksowy program aktywizacyjny dla osób po 30. roku życia” – Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.;
 31. „Aktywni i samodzielni  (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” – Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce;
 32. „Równe szanse” – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30. r. ż., w tym osób powyżej 50. r. ż. i osób z niepełnosprawnościami, w powiecie limanowskim”– Powiat Limanowski – Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej;
 33. „Aktywna kobieta” – Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet powyżej 30. r. ż., w tym kobiet powyżej 50. r. ż., w powiecie limanowskim” – Powiat Limanowski – Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej;
 34. „CZAS NA ZMIANĘ – kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia” – Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.;
 35. „Aktywizacja Zawodowa Niesłyszących II” – Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS;
 36. „50+aktywność = SUKCES!”  – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”;
 37. „Postaw na siebie!” – Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr sp. z o.o.;
 38. „Przygotowani do pracy – wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego” – Collegium Progressus;
 39. „50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiatach olkuskim, chrzanowskim i oświęcimskim” – Bartosz Kosiński – FAR BEYOND BUSINESS;
 40. „Będę pracować edycja 2” – Collegium Progressus;
 41. „Bo jak nie my to kto II” – ProBiznes Marta Krawczyk;
 42. „EUROAktywizacja” – EUROKONSULTANT Radosław Jaźwiec;
 43. „(OD) Ważni na rynku pracy!” – Inventum Sp. z o.o.;
 44. „Ruszamy po zatrudnienie!” – Fundacja Możesz Więcej;
 45. „Czas na rozwój – czas na pracę!” – Stowarzyszenie PROREW;
 46. „Praca na horyzoncie!” – Gdela Krystyna Akustica.Med;
 47. „RAZEM możemy więcej!” – Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON;
 48. „Strefa aktywizacji zawodowej II” – Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu;
 49. „50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiecie miechowskim” – Bartosz Kosiński – FAR BEYOND BUSINESS;
 50. „ReWORK – program aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy mieszkańców subregionu tarnowskiego” – Certes Sp. z o.o.;
 51. „W kierunku pracy” – J&P Moritz Consulting Group Jacek Poproch;
 52. „Aktywizacja zawodowa osób 30+ w powiecie nowosądeckim” – Powiat Nowosądecki/Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego;
 53. „Aktywność zawodowa kluczem do sukcesu!” – Vision Consulting Sp. z o.o.;
 54. „Kuźnia Sukcesu na rynku pracy” – Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie;
 55. „ZATRUDNIENIE ZAWSZE W CENIE!” – Work&Training Service Janusz Żuczek;
 56. „MAK – Małopolskie Aktywne Kobiety” – Spółdzielnia Socjalna OPOKA;
 57. „Nowy Pracownik Białej Gospodarki” – Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o.;
 58. „Nowa szansa na zatrudnienie” – Fundacja Bariera;
 59. „Proaktywni na plus” – Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI;
 60. „Kierunek PRACA!” – Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Projekty dla osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Małopolsce

 1.  „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie dąbrowskim (IV) „Szybki Start” – Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej;
 2. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie myślenickim (IV) – Kierunek Praca” – Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach;
 3. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie miechowskim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie;
 4. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej;
 5. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu;
 6. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku;
 7. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu;
 8. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach;
 9. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowosądeckim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego;
 10. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim (IV)”– Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie;
 11. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (IV)” – Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu;
 12. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wielickim (IV)”– Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce;
 13. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim (IV) – „Mania Pracowania IV” – Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego;
 14. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowotarskim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu;
 15. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) Mój rozwój, moja szansa” – Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie;
 16. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie proszowickim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach;
 17. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach;
 18. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie suskim (IV) – Zaradni 30 plus” – Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej;
 19. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem;
 20. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)” – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie;
 21. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (IV)” – Powiatowy Urząd Pracy w Bochni.

Projekty dla osób zainteresowanych otwarciem własnej firmy i rodziców pragnących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem

Programy profilaktyczne dotyczące nowotworów jelita grubego i raka piersi

Projekty dotyczące profilaktyki i rehabilitacji osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej

Projekt adresowany do przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie do szkoleń

Projekty dotyczące zarządzania wiekiem, których celem jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia i wsparcie pracowników na stanowiskach pracy o znacznym obciążeniu dla zdrowia

Zobacz wszystkie projekty związane z rynkiem pracy, w których trwa rekrutacja.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/trwa-rekrutacja-do-projektow-rpo-wm–wejdz-na-rynek-pracy