+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Nie masz jeszcze 30 lat, nie uczysz się, nie pracujesz i mieszkasz w Małopolsce? Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego Instytucją Pośredniczącą w regionie jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

W ramach uczestnictwa w projekcie możesz otrzymać:

 • bony szkoleniowe,
 • bony na staże,
 • bony na zatrudnienie.

Przewidziano również inne formy wsparcia, takie jak:

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże,
 • dotacje na otwarcie własnej firmy.

Wybierz któryś z poniższych projektów i zgłoś się!

 1. „Na gościńcu kariery II” – Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego;
 2. „Na gościńcu kariery III” – Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego;
 3. „Z POWER-em w przyszłość!” – Instytut Turystyki w Krakowie sp. z o.o.;
 4. „Trampolina do przyszłości” Kompleksowe wsparcie osób młodych w wejściu na rynek pracy” – Interkadra sp. z o.o.;
 5. „Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego” – Spółdzielnia
  Socjalna Serwis;
 6. „Młodzi Aktywni Samodzielni” – Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.;
 7. „Szansa na lepszą przyszłość” – Collegium Progressus;
 8. „Podhalańska Akademia Sukcesu” – Industry Personnel Service sp. z o.o.;
 9. „Korona Sądecka dla młodych” – LGD „Korona Sądecka”.

Projekty dla osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Małopolsce

Projekty dla osób powyżej 30. roku życia

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl