+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Animacje świetlne, pikniki rodzinne, gry terenowe, koncerty kameralne, kino letnie, występy zespołów muzycznych – m.in. na takie atrakcje będą mogli liczyć mieszkańcy Tarnowa po kompleksowej rewitalizacji Parku Strzeleckiego.

W piątek 5 maja wicemarszałek Stanisław Sorys oraz prezydent Tarnowa Roman Ciepiela podpisali umowę gwarantującą dofinansowanie na ten cel. Dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 miasto otrzyma niemal 5 mln zł. 

Zlokalizowany w centrum Tarnowa Park Strzelecki jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc przez mieszkańców. Co najmniej raz w miesiącu odwiedza go ponad 60% dorosłych mieszkańców miasta. W ciągu roku z jego atrakcji korzysta ok. 87 tys. tarnowian. Niestety, ze względu na aktualny stan techniczny parku, nie można w pełni wykorzystać jego potencjału. W najgorszym stanie znajduje się mauzoleum generała Bema, szczególnie zanurzony w wodzie postument. Natychmiastowej naprawy bądź konserwacji wymagają także ogrodzenie i bramy wejściowe oraz niektóre parkowe alejki.

„Ten park to jedno z najchętniej odwiedzanych przez

tarnowian miejsc w mieście. Obecnie nie jest w najlepszym stanie, dlatego jego rewitalizacja to świetna informacja nie tylko dla mieszkańców , ale także dla turystów, którzy w ostatnich latach coraz chętniej odwiedzają Tarnów” – powiedział wicemarszałek Stanisław Sorys.

Przyznane dofinansowanie pozwoli nie tylko na przebudowanie parkowych
alejek, odnowienie fontanny czy mauzoleum gen. Józefa Bema. W parku utworzony zostanie także sensoryczny ogród sztuki, powstanie nowe oświetlenie parkowe i iluminacje. W ramach prowadzonych prac wymieniona zostanie też instalacja wodno-kanalizacyjna fontanny, pojawi się także nowa instalacja filtrowania wody w stawie. Posadzone zostaną nowe drzewa, krzewy i byliny. Miejsce stanie się przyjazne wszelkim formom aktywności: piknikom rodzinnym, grom terenowym, cyklicznym koncertom kameralnym i występom zespołów amatorskich i regionalnych.

parktarnow2.jpg

Prace rewitalizacyjne potrwają do grudnia 2018 r. Przyznane dofinansowanie pozwoli na pokrycie niemal 90% kosztów całkowitych projektu. Modernizacja tarnowskiego parku to nie jedyne działanie, w ramach którego zostaną poddane konserwacji małopolskie zabytki. W sumie na 38 tego typu projektów zarząd województwa przeznaczył ponad 123,5 mln zł. 

Park Strzelecki został założony w 1866 r. Pierwotnie został urządzony jako ogród w stylu angielskim, o nieregularnej kompozycji, ze stawem, znajdującym się w jego północnej części. W okresie międzywojennym w niecce stawu wybudowano mauzoleum generała Józefa Bema, a na przestrzeni lat w miejscu ogrodu gospodarczego pojawił się ogródek jordanowski. Powierzchnia całego założenia parkowego wynosi 8,13 ha. W 1975 r. został wpisany do rejestru zabytków.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl