+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie pracownika na umowie o pracę wynosić będzie 2250,00 zł brutto (o 150,00 zł więcej niż w 2018 r). Minimalna stawka godzinowa zaś 14,70 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie w 2019 r.

Potrącenia od płacy minimalnej 2 250,00 zł brutto

1Wynagrodzenie brutto2 250,00
2Wynagrodzenie netto1 633,78
3CAŁKOWITY koszt pracodawcy z zatrudnienia pracownika na minimalną krajową2 713,73

W 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł, zaś minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wynosi 13,70 zł.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2250 zł (wzrost o 7,1 proc.) a minimalna stawka godzinowa wyniesie 14,70 zł.

O wzrost minimalnego wynagrodzenia apelowali m.in. działacze NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.