+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Kierowcy przygotowujący się do kariery zawodowej i starający się o wymagane z nim kwalifikacje często spotykają się z informacją o konieczności uzyskania tzw. kodu 95.Co to oznacza?

Tajemnicze określenie 95 jednak nie ma w sobie nic nietypowego, bowiem jest obowiązującym w świetle przepisów wpisem do prawa jazdy potwierdzającym posiadane kwalifikacje kierowcy zawodowego.
Aby spełnić wymagania niezbędne do uzyskania takiego wpisu, konieczne jest uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej wydane po kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, a w przypadku kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E przed 10 września 2008 oraz prawo jazdy kategorii C1, C1 + E, C lub C + E przed 10 września 2009 r. –> szkolenie okresowe, które możesz zrobić u nas <- Kliknij.

Podstawy prawne wpisu kodu 95 w prawo jazdy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami określa, iż:
95 – potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej

Kod 95 pojawia się w prawie jazdy zawodowego kierowcy po uzyskaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej, a obowiązek i terminy wpisów reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. ze szczególnym wskazaniem na fragment:
„§ 7.2.11 (…)
a) wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego w postaci kodu „95″ i daty jego ważności dokonywany jest we wniosku i na dokumencie prawa jazdy w pozycji „ograniczenia” przy kategorii prawa jazdy, której dotyczy aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej, w układzie „95.DD.MM.RRRR.”,
b) datę ważności danej kategorii prawa jazdy stanowi data 5 lat liczona od daty najwcześniej wydanego z dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 13 lit. b, z zastrzeżeniem lit. c,”

Interpretacja kodu 95

Kod 95 jeżlei się już pojawia musi być obok niego data a całoś tworzyć zapis: „95.DD.MM.RRRR”. Umieszczona na początku liczba „95” jest urzędowym określeniem uprawnień do zawodowego kierowania pojazdami, potwierdzonych odpowiednimi kwalifikacjami. Znajdująca się za liczbą „95” i data to informacja o terminie ważności ostatniego odbytego szkolenia okresowego lub kursu okresowego (kwalifikacyjnego). W dniu jej upływu właściciel dokumentu traci prawo do wykonywania ZAWODU KIEROWCY  ( nie traci prawa jazdy), jeśli nie zaliczył wcześniej kolejnego szkolenia okresowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz nie uzyska stosownego badania lekarskiego i psychologicznego.

Kierowco pamiętaj, że przewóz drogowy należny wykonywać z wpisem kodu 95 w prawo jazdy oraz datą.
Jeżeli zrobiłeś szkolenie okresowe, badania lekarskie oraz badania psychologiczne, a nie wymieniłeś prawa jazdy (bądź jesteś w trakcie wymiany) na nowe, to pamiętaj aby kopie wszystkich trzech dokumentów wozić ze sobą.