ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Chcesz założyć własną firmę albo wrócić na rynek pracy?

9 sierpnia 2017

Masz powyżej 30 lat, nie pracujesz i pragniesz otworzyć własny biznes? A może jesteś rodzicem, opiekujesz się dzieckiem i chciałbyś podjąć pracę? Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

ięć instytucji z pięciu subregionów Małopolski pomaga w rozpoczęciu działalności gospodarczej.
Operatorzy dotacji, którzy udzielają wsparcia w postaci dofinansowania na założenie własnej firmy, zostali wyłonieni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Poddziałania 8.3.1. Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej.

O dotację na zakładanie działalności gospodarczej mogą starać osoby pozostające bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo) w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należące co najmniej do jednej z grup:

 • osób powyżej 50. roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych, 
 • osób z niepełnosprawnościami, 
 • osób o niskich kwalifikacjach, 
 • kobiet.

Wsparcia udzielają:

 1. Subregion Małopolska Zachodnia – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu – „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 2. Krakowski Obszar Metropolitarny wraz z Metropolią Krakowską – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. – „Dobry Czas na Biznes – KOM”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 3. Subregion Tarnowski – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. – „Dobry Czas na Biznes – ST”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 4. Subregion Sądecki – Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o. o. – „Mój szef to ja!”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 5. Subregion Podhalański – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka – „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Z kolei osoby niepracujące (bezrobotne i bierne zawodowo), w tym przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym, które ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do 3. roku życia nie miały możliwości na wejście lub powrót na rynek pracy mogą skorzystać z projektów realizowanych w ramach Działania 8.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Inicjatywy te dają szansę rodzicom dzieci do lat 3 na podjęcie pracy, podczas gdy ich maluchy mają zapewnioną opiekę.

Aktualnie trwa rekrutacja do następujących projektów:

 1. „Żłobek „Przyjazny Świat Malucha 2″ – wsparcie poziomu zatrudnienia osób powracających/wchodzących na rynek pracy”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Collegium Progressus. 
 2. „Bobolandia II”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Firma Doradczo-Szkoleniowa Michał Krempa. 
 3. „Super rodzice wracają do pracy!”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Akademia Projektów Canviar Anna Krakowiak-Rusocka. 
 4. „Nowi Odkrywcy – szansa na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego– Agnieszka Wójcikowska Prywatny Żłobek „Mali Odkrywcy”. 
 5. „Żłobek „Małe Słoneczko”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – PBU KONSNETT Zięba Stanisław. 
 6. „Olkuskie Smerfy”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Fundacja Rozwoju Oświaty Wychowania i Sportu FROWIS. 
 7. „Nowy rozdział bajki: rodzice idą do pracy”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – „Bajka” Niepubliczny Żłobek s.c. J. Chowaniec, E. Sobczyk.
 8. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku „Bobas” w Tuchowie w celu ułatwienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi powrotu na rynek pracy lub znalezienia na nim miejsca” (strona w budowie) – Klub Dziecięcy „Bobas” Sp. z o.o.
 9. „Tuptusiowy świat”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Fundacja Rozwoju Oświaty Wychowania i Sportu FROWIS.
 10. „Kreatywny i twórczy rozwój dziecka w Żłobku Misiek”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Krystyna Gurba Przedszkole i Żłobek „Misiek”.
 11. „Centrum Zdrowego Rozwoju – miejsce dla dzieci – szansa dla rodziców”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – MACIEJKOWO Sp. z o.o.
 12. „Integracyjny żłobek Terefere – szansa na dobry start dla dzieci i ich mam”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Krakowskie Centrum Psychologiczne „Salvate”.
 13. „Maluch do żłobka, rodzic do pracy w Gminie Chrzanów”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Gmina Chrzanów.Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 14. „Droga do pracy prowadzi przez żłobek!”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Deecent Consulting Dominika Janas-Pach.Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 15. „Aktywni rodzice na rynku pracy”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – BFP Sp. z o.o.Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 16. „Przez żłobek do zatrudnienia!”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Mistrzowie Zabawy Kazimierz Popiel.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl