+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Sezon rocznych rozliczeń PIT za 2016 rok w pełni. Wielu podatników w bieżącym roku podatkowym zdecyduje się po raz pierwszy wysłać zeznanie PIT do urzędu skarbowego za pośrednictwem Internetu. Dokonując jednak wysyłki nie należy jednak zapominać o UPO.

Dokument UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) jest podstawą rozliczenia podatnika z fiskusem przez Internet. Stanowi on bowiem potwierdzenie, że weryfikowany pod względem formalnym druk PIT trafił za pomocą Internetu do urzędu skarbowego.

Prawidłowa weryfikacja wysyłki PIT

UPO będący Urzędowym Poświadczeniem Odbioru deklaracji PIT złożonej przez podatnika drogą elektroniczną nadawany jest wyłącznie po pozytywnej weryfikacji przesłanej deklaracji oraz nadaniu jej statusu 200. Status ten oznacza, że przetwarzanie dokumentu zostało zakończone poprawnie i deklaracja trafiła do wyznaczonego przez podatnika urzędu skarbowego.

Brak UPO

Wysyłając deklarację PIT przez internet może się okazać, że nasza deklaracja otrzyma status inny niż status 200. Oznacza to, że deklaracja została sporządzona błędnie lub, że wystąpił problem z jej wysłaniem do urzędu skarbowego. Konsekwencją braku statusu 200 jest jednoczesny brak możliwości uzyskania UPO.

Deklaracja składana przez podatnika może uzyskać jeden z poniższych statusów:

  1. Status 200 – oznacza, że deklaracja została sporządzona w sposób prawidłowy i przesłana do urzędu skarbowego. Następstwem statusu 200 jest otrzymanie dokumentu UPO.
  1. Status 401 – oznacza negatywną weryfikację deklaracji oraz niezgodność dokumentu z schematem xsd. Powodem pojawienia się tego statusu może być m.in. niewypełnione jednego z pół deklaracji niezbędnych do wysyłki,
  1. Status 411 – oznacza negatywną weryfikację deklaracji oraz, że zeznanie z takim identyfikatorem podatkowym już istnieje np. w sytuacji wysłania tej samej deklaracji pocztą i drogą elektroniczną,
  1. Status 412 – dotyczy problemu z wysyłką deklaracji opatrzonej podpisem elektronicznym nieweryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  1. Status 414 – oznacza, negatywną weryfikację deklaracji z powodu błędnych danych identyfikacyjnych. Powodem może być m. im. podanie błędnego numeru NIP, PESEL, czy też wskazanie błędnej kwoty przychodu złożonej w deklaracji za rok poprzedni.

Źródło: www.pit.pl