Zeznanie PIT 2021, czyli złożenie deklaracji rocznej

Zeznanie PIT, czyli złożenie deklaracji rocznej

Zeznanie PIT, czyli złożenie deklaracji rocznej

Złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT jest obowiązkiem każdego podatnika wynikającym wprost z przepisów. Zgodnie z nimi podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, w określonym terminie.

Zeznanie PIT – do kiedy złożyć?

Deklaracje o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Za 2021 rok zeznanie podatkowe należy złożyć w terminie do 2 maja (z uwagi na fakt, że 30 kwietnia przypada w sobotę). Wyjątek stanowią podatnicy, którzy rozliczają się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – rozliczenie muszą bowiem złożyć w terminie do 28 lutego.

Jak złożyć deklarację roczną?

Wersja elektroniczna

Coraz częściej podatnicy decydują się na złożenie zeznania rocznego drogą elektroniczną. W tym celu należy pobrać ze strony e-deklaracje właściwy formularz, wypełnić go oraz podpisać za pomocą podpisu kwalifikacyjnego lub danymi autoryzującymi.

Czym są dane autoryzujące? Jest to kwota przychodu podatnika wykazana w zeznaniu za ubiegły rok podatkowy.

Potwierdzeniem złożenia zeznania jest tzw. UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które drukuje się po wysłaniu zeznania.

Innymi rozwiązaniami są: Moduł systemu finansowo-księgowego lub Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD). Wykorzystywane są one jednak częściej do zbiorczego wysyłania deklaracji.

Wersja papierowa

Część podatników preferuje złożenie zeznania w sposób tradycyjny, zatem poprzez dostarczenie wersji papierowej do właściwego urzędu skarbowego. Zeznanie można złożyć osobiście podczas wizyty w urzędzie lub poprzez wysłanie go pocztą czy kurierem.

Twój e-PIT

Warto podkreślić, że podatnik ma również możliwość skorzystać z usługi Twój e-PIT. Jest to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Krajową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek. Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na podatnika w wersji elektronicznej. Może on zaakceptować rozliczenie lub je zmienić, np. wybierają rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub wykorzystując określoną ulgę podatkową.

Ważne!

W usłudze Twój e-PIT uwzględnione są jedynie rozliczenia indywidualne, jeśli podatnik chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem musi samodzielnie wybrać taką opcję. Co więcej, w tak przygotowanym zeznaniu uwzględnione są wyłącznie ulgi „o których wie urząd”, np. ulgę na dziecko. Jeśli jednak podatnik chce skorzystać z innych ulg czy odliczeń konieczne jest samodzielne skorygowanie wniosku.

Rozliczenie roczne przez Biuro Rachunkowe

Często podatnicy, którzy nie są biegli w przepisach podatkowych lub którzy nie chcą zaprzątać sobie głowy dodatkowymi obowiązkami zlecają sporządzanie, a nawet wysłanie rozliczenia rocznego księgowym. Korzystając z pomocy Biura Rachunkowego są spokojni, że rozliczenie będzie sporządzone przez profesjonalistów.

Przypominamy, że Biuro Rachunkowe również świadczy usługi sporządzania zeznań podatkowych.

Zapraszamy do kontaktu:

euroPiM s.c. Magdalena i Piotr Kłusek

Graniczna 8A

33-100 Tarnów

Tel.: +48 733 339 337

@: kontakt@europim.pl

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close