Zeznanie PIT, czyli złożenie deklaracji rocznej

Zeznanie PIT, czyli złożenie deklaracji rocznej

Złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT jest obowiązkiem każdego podatnika wynikającym wprost z przepisów. Zgodnie z nimi podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, w określonym terminie.

Zeznanie PIT – do kiedy złożyć?

Deklaracje o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Za 2021 rok zeznanie podatkowe należy złożyć w terminie do 2 maja (z uwagi na fakt, że 30 kwietnia przypada w sobotę). Wyjątek stanowią podatnicy, którzy rozliczają się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – rozliczenie muszą bowiem złożyć w terminie do 28 lutego.

Jak złożyć deklarację roczną?

Wersja elektroniczna

Coraz częściej podatnicy decydują się na złożenie zeznania rocznego drogą elektroniczną. W tym celu należy pobrać ze strony e-deklaracje właściwy formularz, wypełnić go oraz podpisać za pomocą podpisu kwalifikacyjnego lub danymi autoryzującymi.

Czym są dane autoryzujące? Jest to kwota przychodu podatnika wykazana w zeznaniu za ubiegły rok podatkowy.

Potwierdzeniem złożenia zeznania jest tzw. UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które drukuje się po wysłaniu zeznania.

Innymi rozwiązaniami są: Moduł systemu finansowo-księgowego lub Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD). Wykorzystywane są one jednak częściej do zbiorczego wysyłania deklaracji.

Wersja papierowa

Część podatników preferuje złożenie zeznania w sposób tradycyjny, zatem poprzez dostarczenie wersji papierowej do właściwego urzędu skarbowego. Zeznanie można złożyć osobiście podczas wizyty w urzędzie lub poprzez wysłanie go pocztą czy kurierem.

Twój e-PIT

Warto podkreślić, że podatnik ma również możliwość skorzystać z usługi Twój e-PIT. Jest to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Krajową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek. Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na podatnika w wersji elektronicznej. Może on zaakceptować rozliczenie lub je zmienić, np. wybierają rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub wykorzystując określoną ulgę podatkową.

Ważne!

W usłudze Twój e-PIT uwzględnione są jedynie rozliczenia indywidualne, jeśli podatnik chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem musi samodzielnie wybrać taką opcję. Co więcej, w tak przygotowanym zeznaniu uwzględnione są wyłącznie ulgi „o których wie urząd”, np. ulgę na dziecko. Jeśli jednak podatnik chce skorzystać z innych ulg czy odliczeń konieczne jest samodzielne skorygowanie wniosku.

Rozliczenie roczne przez Biuro Rachunkowe

Często podatnicy, którzy nie są biegli w przepisach podatkowych lub którzy nie chcą zaprzątać sobie głowy dodatkowymi obowiązkami zlecają sporządzanie, a nawet wysłanie rozliczenia rocznego księgowym. Korzystając z pomocy Biura Rachunkowego są spokojni, że rozliczenie będzie sporządzone przez profesjonalistów.

Przypominamy, że Biuro Rachunkowe również świadczy usługi sporządzania zeznań podatkowych.

Zapraszamy do kontaktu:

euroPiM s.c. Magdalena i Piotr Kłusek

Graniczna 8A

33-100 Tarnów

Tel.: +48 733 339 337

@: kontakt@europim.pl

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami