Czym zajmuje się biuro rachunkowe? · euroPiM

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe to spółka lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą świadcząca usługi podmiotom gospodarczym głównie w zakresie prowadzenia: ksiąg rachunkowych, uproszczonej księgowości oraz dokumentacji płacowej i kadrowej.

 

Księgowi w biurach rachunkowych:

 • w zakresie usług księgowych zajmują się:
  • prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzaniem sprawozdań finansowych, tworzeniem planu kont oraz polityki rachunkowości,
  • prowadzeniem: podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej (przychodów), ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • prowadzeniem ewidencji VAT, sporządzaniem deklaracji: JPK_VAT, PIT, CIT,
  • sporządzaniem sprawozdań do GUS oraz do innych organizacji na zlecenie klienta,
  • wysyłanie deklaracji podatkowych w imieniu klienta w określonym terminie wskazanym w przepisach podatkowych,
 • w zakresie usług kadrowo płacowych zajmują się:
  • przygotowaniem wszelkiej dokumentacji do akt osobowych pracowników,
  • sporządzaniem list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych,
  • prowadzeniem ewidencji czasu pracy oraz ewidencji nieobecności tj. zwolnienia lekarskie, urlopy wypoczynkowe, urlopy macierzyńskie, ojcowskie itp.,
  • sporządzaniem raportów rozliczeniowych przekazywanych co miesiąc drogą elektroniczną do ZUS-u oraz dokumentów zarejestrowania i wyrejestrowania pracowników, jak również członków ich rodzin,
  • przekazywanie do ZUS-u wniosków o zasiłek chorobowy, macierzyński oraz innych dokumentów dotyczących pracowników oraz właściciela,
  • sporządzaniem deklaracji dotyczących wpłat na PFRON oraz przygotowywaniem wniosków o dofinansowania osób niepełnosprawnych,
 • w zakresie dodatkowych usług zajmują się:
  • doradztwem podatkowym w zakresie zakładania działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa w formie spółki,
  • przygotowaniem wszelkiej dokumentacji potrzebnej przy ubieganiu się o kredyt, pożyczkę, leasing,
  • kontaktem w imieniu klientów z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznym, GUS-em, Inspektoratem Pracy itp.,
  • sporządzaniem analiz finansowych na potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstwa,
  • sprawdzaniem poprawności dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, numerowaniem dokumentów księgowych, przechowywaniem oraz archiwizacją,
  • bieżąca obsługa telefoniczna i mailową klientów biura,
  • wystawianiem faktur w imieniu klientów,
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowania dla właścicieli i pracowników.

 

Odpowiedzialność biura rachunkowego oraz przedsiębiorcy

Odpowiedzialność podatkową za ewentualne błędy biura rachunkowego zawsze ponosi przedsiębiorca. Nawet gdy umowa między biurem rachunkowym, a przedsiębiorcą stanowi inaczej to organy podatkowe nie mogą dochodzić zaległości podatkowych od właściciela biura. Przedsiębiorca w tym przypadku odpowiada całym swoim majątkiem. Biuro rachunkowe jest zobowiązane do prowadzenia księgowości rzetelnie, dlatego przedsiębiorca ma prawo wnieść powództwo cywilne domagając się odszkodowania za poniesione szkody powstałe w wyniku prowadzenia księgowości niezgodnie z przepisami prawa podatkowego W takim przypadku Biuro Rachunkowe uruchamia zawartą polisę ubezpieczeniową OC za szkody powstałe
w czasie wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem księgowości.

 

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na korzystanie z biur rachunkowym online, które zajmują się obsługą księgową, jak również oferują dostęp do narzędzi do prowadzenia biznesu. Jest to rozwiązanie szczególnie polecane dla osób zabieganych, przebywających głównie w delegacjach, czy też firm pracujących zdalnie. Przedsiębiorstwo ma cały czas dostęp w formie elektronicznej do wszystkich przekazywanych dokumentów, co umożliwia np. odnalezienie w każdej chwili potrzebnej faktury. Niektóre biura rachunkowe online umożliwiają nawet zapłatę zobowiązań podatkowych korzystając z opcji szybkich płatności bezpośrednio przez system księgowy. Klienci biur rachunkowych online wszystkie dane finansowe mogą pobrać bezpośrednio z systemu księgowego np. bilans firmy potrzebny często przy zawieraniu umów kredytowych, czy też leasingowych.

 

Sposób zarządzania i organizacji pracy w biurze rachunkowych zależy od osoby zarządzającej. Każde biuro ma inny system pracy, podział obowiązków między pracownikami, sposób kontaktu z klientami. Jednak cel jest zawsze taki sam: prowadzenie księgowości
z zachowaniem należytej staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close