Wydłużenie czasu jazdy o 1 lub 2 godziny – zasady (PAKIET MOBILNOŚCI)

Wydłużenie czasu jazdy o 1 lub 2 godziny – zasady (PAKIET MOBILNOŚCI)

Pakiet Mobilności wprowadził do transportu wiele zmian – m.in. wydłużenie czasu jazdy.

Dwie kwestie:

  1. Przedłużenie jazdy o jedną lub dwie godziny jest odstępstwem od przepisów i może być stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach. Zanim kierowca zdecyduje się na dany krok, należy pamiętać o rozsądnym uzasadnieniu takiej decyzji.
  2. Przedłużenie może nastąpić wtedy, kiedy kierowca kieruje się do bazy lub miejsca swojego zamieszkania i uprzednio miał zrobioną 30- lub 45-minutową przerwę (chodzi o przedłużenie jazdy o dwie godziny).

Należy pamiętać, że każdy okres wydłużenia czasu jazdy należy zrekompensować równoważnym okresem odpoczynku, wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia, następującego po tygodniu, w którym nastąpiło wydłużenie godzin jazdy.

Wydłużenie jazdy o 1 godzinę – na jakich warunkach?

Dzienny i tygodniowy czas jazdy można wydłużyć o jedną godzinę tylko w tym przypadku, jeśli kierowca wraca do bazy lub miejsca zamieszkania, aby odebrać tygodniowy odpoczynek. Czas ten można zrekompensować wydłużając odpoczynek dobowy lub tygodniowy. Najpóźniej po przybyciu do miejsca docelowego lub odpowiedniego miejsca postoju należy zrobić wydruk i opisać go dodając art. 12/561/2006 WE.

Podsumowując: 

  1. Nie można przekroczyć 4,5 godz. jazdy ciągłej.
  2. Odstępstwo to nie obowiązuje w przypadku podwójnej obsady.
  3. Tę jedną godzinę należy odebrać w ciągu 3 tygodni.

Wydłużenie jazdy o 2 godzinę – na jakich warunkach?

Skorzystać z możliwości wydłużenia czasu jazdy o dwie godziny można tylko w tym przypadku, jeśli kierowca zrobi przedtem 30-minutową przerwę. Nie ma potrzeby jej wykonywać, jeśli miała miejsce przerwa 45-minutowa. W danym przypadku należy również uzasadnić swoją decyzję robiąc wydruk i opisując go art. 12/561/2006 WE najpóźniej po przybyciu do miejsca docelowego. Godziny te należy odebrać tak samo, jak w przypadku przekroczenia jazdy o 1 godzinę – w ciągu 3 tygodni.

PODSUMOWANIE

Kierowca, pod warunkiem że nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego, w wyjątkowych okolicznościach (które należy opisać na wydruku z tachografu, podając przyczynę – zgodnie z art.12/561/2006) może przekroczyć dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o:

  • maksymalnie 1 godzinę;
  • maksymalnie 2 godziny, pod warunkiem że wykorzystał on przerwę trwająca nieprzerwanie 30 minut bezpośrednio przed tym dodatkowym czasem prowadzenia pojazdu.

Wydłużenia można dokonać tylko w przypadku zjazdu do bazy lub miejsca zamieszkania w celu wykorzystania tygodniowego okresu odpoczynku.